Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács sport civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

Alapítvány a Petőfi Sándor Kollégium Fejlesztésére

(intézményi,sport)

7700 Mohács, Liliom utca 50.
képviselő: elnök Heréb János, kuratóriumi titkár Fiochsz Ferencné sz.: Flódung Mária Verona
a mohácsi Petőfi Sándor Kollégium tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, a kollégiumban lakó diákok tanulási, sportolási lehetőségeinek bővítése. ... >>

Alkony Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7700 Mohács, Árok utca 25.
képviselő: elnök Hengl János
segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű fiatalok számára testi, lelki egészségük fejlődésében. Nyugdíjasok egészségmegőrzési, rehabilitációs tevékenységének elősegítése. Természetvédelem, állatvédelem. Kulturális, sport tevékenység keretein belül nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Altinum Kendo és Iaidó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litter Gábor
a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Tagjainak -különös tekintettel az ifjúságra- testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegíteni, fejleszteni. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelni. A magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

BÁCSKA Szabadidősport Egyesület

(sport)

7700 Mohács, Rókus u. 19.
képviselő: Gál Géza (titkár), Varga Gábor (elnök)
Rendszeres sportolási lehetőség biztosításával fejlessze és szinten tartassa az egészséges életmód kialakulását. Az egyesületi tagok optimális fejlődéséhez szükséges feltételek és tevékenység biztosítása, a fizikai és pszichikai edzettségük fokozása. Az egészséges életmód népszerűsítése a település lakosai között. A bajnoki rendszerben való részvétel lehetőségének biztosítása, valamint a nem versenyszerű sportolók részére mozgáslehetőség, rekreációs tevékenység biztosítása az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Borza-Völgye Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Béke út 41.
képviselő: elnök Farkas László
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat, illetve a horgászegyesület hagyományainak őrzése és ápolása, horgászcélú hasznosítású víz kezelése, működtetése, halnevelés és azon való horgászat, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, a fiatalok szakmai és erkölcsi nevelése, halászat, halászati tevékenység, haltenyésztés, haltenyésztési tevékenység. ... >>

Dance Cool Táncegyesület

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Ete J. utca 5/ B. III//13.
képviselő: elnök Kling Erika, helyettes Kling István
a tánckultúra felkutatása, ápolása, a fiatalok folyamatos művészeti és sporttevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, fellépési, versenyzési lehetőség megszervezése. ... >>

Jenyei Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7700 Mohács, Ady Endre utca 31.
képviselő: elnök Szellár Sándor Zoltán
az egyesület tagjai számára kulturált és egészséges szabadidő eltöltés lehetőségét biztosítani. Tömöríteni azokat, akik a kedvező horgászlehetőség biztosítását, a horgász érdekeik képviseletét, továbbá a horgász-sport fejlesztését, illetőleg népszerűsítését a természet szeretetének és védelmének megóvása mellett művelik, működésével ezt az érdeket képviselni, védeni. ... >>

Margittaszigeti Vadásztársaság

(sport,kulturális)

7715 Sárhát, Szabadságpuszta hrsz. 0503.
képviselő: elnök Galló László
Tagjai részére szervezett módon tartalmas, sokoldalú vadászati lehetőséget biztosítson. Feltárja, megőrizze és továbbvigye a magyar vadászati kultúra hagyományait, értékeit. ... >>

Mohács Gyermek Kosárlabda Sportegyesület

(sport)

7700 Mohács, Csencsevár utca 3.
képviselő: elnök Virág Tamás
kosárlabda sportág utánpótlás nevelése, a versenysport fejlesztése 14 éves korig. Kosárlabda népszerűsítése Mohács, Mohács környéke gyermekei számára. Sportegyesület sportoló tagjai számára rendszeres sportolási és edzéslehetőség mellett versenyzési lehetőség biztosítása. Közösség kialakítása, ahol a sportoló fiatalok szabadidejüket hasznosan eltölthetik, meglévő képességeiket folyamatosan fejleszthetik, kipróbálhatják, új képességekre tehetnek szert. Egyéni, közösségi értékek közvetítése a kosárlabda sportág nyújtotta lehetőségek által. Sportoló gyermekekben egészségesebb életmód iránti igény felkeltése, egészségesebb életmód alapjainak megteremtése, preventív szerepet is betöltve a sportolók egészségre nevelésével. ... >>

Mohács Utánpótlás Kézilabda Sportegyesület

(sport)

7700 Mohács, Szent István utca 37/b.
képviselő: elnök Darazsacz János
a kézilabda sportág utánpótlás nevelése mellett a szabadidősport és a versenysport fejlesztése, a kézilabda sportág népszerűsítése, a város és a megye fiataljai számára. Olyan közösség kialakítása, ahol a gyermekek a szabadidejüket hasznosan tölthetik el, fejleszthetik és folyamatosan kipróbálhatják képességeiket. Olyan egyéni és közösségi értékek közvetítése a sportág nyújtotta lehetőségek, illetve az elismerési rendszer által, amelyeket felnőtt korukban is hasznosíthatnak a gyerekek. Megfelelő szintű szakmai fejlődés biztosítása azon sportolók számára, akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. Nemzetközi tornák rendezése, amelyek szélesítik az egyesület kapcsolatait, hazai és külföldi klubbokban sportoló gyerekekkel szakemberekkel. ... >>

Mohács Város és Térsége Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

7700 Mohács, Gőzhajó utca 62.
képviselő: elnök Pazar Viktor
A város és vonzáskörzetének alsó fokú közoktatási intézményeiben tanuló fiatalok tanórán kívüli sporttevékenységének szervezése, egészséges életmódra nevelése. A város és a térség diáksport versenyrendszerének kialakítása, működtetése és értékelése. A város és térségének diáksport versenynaptár elkészítése. Az általa kiírt pályázatok véleményezése, rangsorolása. Felkérés meghívás esetén magasabb szintű versenyek rendezése, hazai és külföldi szervezetekkel a sportban való együttműködés. ... >>

Mohács-Wattrelos Baráti Társaság

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 40. II//7.
képviselő: alelnök Imre János, elnök Zákány Anna
mindazok tömörítése, akik önzetlenül készek tevékenykedni Mohács és Wattrelos városok partnerkapcsolatai megerősítésén, elmélyítésén, és kiszélesítésén. Mohács és Wattrelos partnervárosok kapcsolatainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, segítség nyújtás a partnervárosok együttműködésének kibontakoztatásához, megerősítéséhez, elmélyítéséhez. A két város polgárai közötti emberi kapcsolatok kialakításának ösztönzése, a városi szervezetek és a polgárok közötti gazdasági, kultúrális, sport, turisztikai és egyéb kapcsolatok létrejöttének, megerősítésének kezdeményezése. ... >>

Mohácsi Autósport Egyesület

(sport)

7700 Mohács, Zrínyi utca 58.
képviselő: elnök Pfaff Zoltán
a motorsport területén versenyzési, tréningezési és egyéb felkészülési lehetőségek biztosításával, versenyek szervezésével és lebonyolításával az egyesület tagjai, továbbá minden sportkedvelő ember részére lehetővé tegyék szabadidejük szervezett eltöltését, valamint a tagok, helyi lakosok és mindenki más részére sportolási, szabadidő eltöltési tevékenységeket szervezzen, lehetőségeihez mérten ehhez szükséges feltéeleket székhelyén fejlessze. ... >>

Mohácsi Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7700 Mohács, Szentháromság utca 40.
képviselő: elnök Gratzner József
Az igazoltan szervezett szövetségi horgászok részére a horgászat feltételeinek biztosítása, sokrétű közösségi, társadalmi, horgász egyesületi szolgáltatásnyújtás, horgászcélú tevékenység szervezése. Tagjai horgász érdekeinek képviselete, kedvező horgász lehetőségek biztosítása, egyesületi, szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A jogszabályok, az alapszabály és a horgász etika szabályainak tiszteletben tartása a horgászoknak a természet szeretetére, védelmére való nevelése. A horgászat és a horgász egyesület hagyományainak őrzése, ápolása. A horgász célú, hasznosítású vizek szakszerű kezelése, működtetése, halnevelés és védelem. Ezeken a vizeken a horgászati és horgász víz értékőrző fejlődésének biztosítása. Lehetőség szerinti törekvés további horgász vizek biztosítására, horgászati jog megszerzésére. Horgászó ifjúság horgász szakmai és horgász etikai nevelése. ... >>

Mohácsi Női Kézilabda Alapítvány

(sport,egyéb)

7700 Mohács, Horváth K. utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Huth Géza Miklós
A mohácsi amatőr kézilabda sport tárgyi feltételeinek javítása, a sportolók eredményes szereplésének biztosítása, egészséges életmódra nevelés. A testnevelés feltételeinek javítása, a sportolók versenyekre történő utaztatási költségeihez való hozzájárulás, a felnőtt korú amatőr sportolók mohácsi sportegyesületbe való sikeres szereplésének előmozdítása, a sportolók csoportos és egyéni jutalmazása, kapcsolattartás más kézilabda szakosztályokkal , rászoruló sportolok segítése. ... >>

Mohácsi Textiles Kézilabda Club

(sport)

7700 Mohács, II. Lajos utca 6.
képviselő: elnök Linder Endre ... >>

Mohácsi Torna Egylet

(sport,oktatási)

7700 Mohács, Kórház utca 11.
képviselő: elnök Kovács László, ügyvezető elnök Schiszler Krisztián
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A bázisszervek dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Mohácsi Vizi Sport Egyesület

(sport)

7700 Mohács, Kinizsi utca 20.
képviselő: alelnök Kovácsné Ágoston Anna, elnök Kovács László ... >>

Nők Egyesülete Mohácsért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7714 Mohács, Horváth Sándor utca 31-33.
képviselő: elnök Käszné Lebő Zsuzsanna
Mohács város és térség polgárai felemelkedésének elősegítése, a haladó hagyományok ápolása. A város életének irányításában olyan érdekek érvényesítése, amely világnézeti hovatartozástól függetlenül, pártpolitikától mentesen, az itt élő közösséget és a szűkebb régiót szolgálja. Valós emberi értékeket támogató és segítő tevékenység az oktatás, a kultúra, a vallási élet, az egészségügy és a sport területén. A városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, közösségi aktivitásának fokozása. Példamutatással elősegíteni a tiszta és erkölcsös közélet kialakulását. ... >>

Pest József Horgászegyesület

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Dózsa György utca 27.
képviselő: elnök Fekete János
A horgász sport fejlesztése, és népszerűsítése, a horgászat és a horgászegyesület hagyományainak őrzése, és ápolása. ... >>

Star fit Egyesület

(sport)

7700 Mohács, Kazinczy utca 28.
képviselő: elnök Sztárcsevics János
egészséges és sportos életmód népszerűsítése. ... >>

Tipegő" Alapítvány

(sport)

7700 Mohács, Dózsa György u. 9.
képviselő: Felföldi Lászlóné, Szőke Jánosné
a Mohács, Dózsa György u. 9. szám alatti bölcsöde játékkészletének gyarapítása, a bölcsödébe járó gyrmekek mozgási, sportolási lehetőségeinek bővitése, a gyermekek egészséges életmódra nevelése, számukra egészséges bölcsödei környezet ... >>

TURBÓ-STARS VÉMÉND SPORTEGYESÜLET

(sport,egyéb)

7700 Mohács, Felszabulás utca 1/B.
képviselő: elnök Kiss István
sport ... >>

Újmohácsi Sportegyesület

(sport)

7714 Újmohács, Iskola utca
képviselő: elnök Cselinácz János ... >>

Van 1 Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litterné Németh Andrea
Az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme; pozítiv értékek közvetítése a fiatalság számára; gyermek és ifjúságvédelem. A fiatalok önállóságra nevelése, érdekérvényesítő erejük nővelése; az ifjúság demokráciára nevelése, az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálozatok építése, fejlesztése, a bennük rejlő erőforrások hatékonyabb kihasználása; a természetes és épített környezet védelme. A fenntartható fejlődés megvalósításához történő hozzájárulás; a jövő generációk érdekeinek védelme, a lakosság környezeti tudatosságának növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése; a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése; az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi oktatás, környezeti nevelés; az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javítása, közösségfejlesztés; az elmaradott települések integrált fejlesztése, vidékfejlesztés; a környezetbarát szolgáltatások, technológiák, termelési eljárások és anyagok népszerűsítése, a fogyasztók védelme. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése; a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erősítése, identitásának, kultúrájának megőrzése. Terület- és településfejlesztés; kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása); sporttevékenység, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése; szabadidős és hobbitevékenységek; oktatási tevékenység (ismeretterjesztés); film és színházkultúra terjesztése. ... >>

Verseny Vitorlás Sport Egyesület

(sport)

7700 Mohács, Dózsa György utca 20.
képviselő: elnök Scholtz Imre
A sportolás iránti igény felkeltése; a vitorlás versenysport fejlesztése; a hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezése, elősegítése; versenyvitorlázók nemzetközi vitorlásversenyeken való részvételének elősegítése; a vitorlázók támogatása minőségi sporteredmények eléréséhez; a Balaton vízminőségének és környezetének megóvása. ... >>
1. oldal