Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szent István u.18-20.
képviselő: Puskásné Cseperka Ágnes
a Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és tanulóinak támogatása ... >>

A Mohácsi Németségért Közalapítvány (Gemeinnützige Stiftung "FÜR DAS DEUTSCHTUM IN MOHÁCS"

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: Jörg Ottó
Mohácsi német kulturcsoportok, egyesületek, a német nyelv iskolai oktatásának támogatása. ... >>

A Park utcai Német nemzetiségi Óvodéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Park utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Baranyainé Rupert Mária
a névében jelölt óvoda anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Fejlesztésére

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szabadság u. 2.
képviselő: Bayer Mária kur. elnök
oktatási ellátás támogatása ... >>

Alkony Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7700 Mohács, Árok utca 25.
képviselő: elnök Hengl János
segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű fiatalok számára testi, lelki egészségük fejlődésében. Nyugdíjasok egészségmegőrzési, rehabilitációs tevékenységének elősegítése. Természetvédelem, állatvédelem. Kulturális, sport tevékenység keretein belül nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Altinum Kendo és Iaidó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litter Gábor
a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Tagjainak -különös tekintettel az ifjúságra- testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegíteni, fejleszteni. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelni. A magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Az Eötvös Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Eötvös utca 26.
képviselő: kuratórium elnöke Kóra Katalin
Az alapítvány célja tudást, szeretetet, emberséget adni, nevelők munkájához szükséges eszközök, az anyagi és emberi háttér megteremtésében segítséget nyújtani. ... >>

Bizalom, Otthon Ápolás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
képviselő: kuratórium elnöke Kabakné Solt Zsuzsanna Judit
Az otthoni környezetben történő szakápolás segítése, az erre vonatkozó szakmai továbbképzés szervezése és a résztvevők támogatása. ... >>

Brodarics Téri Napközi Otthonos Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Brodarics tér 1.
képviselő: képviselő Benedek Zsuzsanna
a Brodarics téri Napközi Otthonos Óvoda támogatása játékokkal, az óvodások képességeit fejlesztő eszközökkel, továbbá papír- és irószrekkel. ... >>

Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti Köre Egyesület

(oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Kálvin utca 21.
képviselő: elnök Mezei Zsuzsanna
Székely népművészet, néphagyományok ápolása.
A székely szellemi és tárgyi népművészeti kultúra megőrzése, ápolása.
Lakóhely kulturális életének ápolása.
Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló hazai és határon túli (Székelyföld-i) szervezetekkel.
Közösségi ünnepek, mulatságok, kulturális rendezvények megszervezésének kezdeményezése.
Gyűjtőmunkák szervezése a helyi és Mohács körzetben lévő székely szellemi és tárgyi emlékek összegyűjtésére, kiállítások rendezése, ismeretterjesztő előadások szervezése.
A székelység történetével, életével foglalkozó iratok közreadása és terjesztése. ... >>

Carpathes Természetvédelmi és Fajmegőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Radnóti Miklós lakótelep 5. II//8.
képviselő: kuratórium elnök Horvai Valér, kuratórium titkár Sárfi Nikoletta, kuratóriumi tag Pál Róbert
hazánkban élő veszélyeztetett növény és állatfajok védelme és szaporítása, a veszélyeztetett területek megőrzése, tudományos gyűjtő és kutató utak szervezése, a tudományra nézve új növény és állatfajok felkutatása, fentieket elősegítő nevelés, oktatás és ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok készítése, diákcsere programok szervezése, természeti károk elhárítása, megelőzése, természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása, természetfotózás és filmezés, publikálás, kiállítások szervezése. ... >>

Gyermekeink Egészségéért és Tudásáért Alapítvány

(oktatási)

7700 Mohács, Szepesy tér 6.
képviselő: Pestalityné Sárossy Ilona
A gomnázium oktatási feltételeinek anyagi támogatása. ... >>

Gyöngyszemek Roma Szociális, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Zrínyi utca 24.
képviselő: elnök Vajdáné Petrovits Mária
elsősorban roma, de más nemzetiségű hátrányos helyzetű állampolgárok és gyermekeik támogatása. Kiemelt célja a 45 év felett roma/cigány és hátrányos helyzetű nők, GYES-en GYED-en lévő kismamák támogatása, különösen a munkaerőpiacon történő elhelyezésük tekintetében. Az élethosszig tartó tanulás eszméinek elterjesztése érdekében tanfolyami, átképzési lehetőségek felkutatása és megteremtése számukra és az egyesülethez fordulók számára. A cigányság és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 12/A.
képviselő: elnök Boda István, elnökhelyettes Martina Tibor, elnökségi tag Szakos Péter, elnökségi tag Szakosné Regőczi Judit, titkár Szaller Emőke
az országhatáron belül és túl a magyar néphagyományok ápolása és népszerűsítése különös tekintettel a Mohácsi Busójárásra. Magyarország határain kívül élő magyarok és magát magyarnak valló második- illetve harmadik generáció számára olyan kulturális programok szervezése, amelyből egy átfogó képet alkothatnak Magyarországról, a magyar néphagyományokról. Magas színvonalú kulturális, illetve történelmi értékeket képviselő színház és zenés produkciók létrehozatala és széleskörű megismertetése. Kulturális, illetve néphagyományokon alapuló rendezvények és fesztiválok teljes körű művészeti és technikai lebonyolítása, megvalósítása. A magyar néphagyományokat minél szélesebb körben megismerni hajlandó emberek összegyűjtése, összetartása. Pályakezdő fiataloknak, hagyományőrző csoportoknak bemutatkozására lehetőség teremtése (zenekarok, énekesek, egyéb előadóművészek) törekvéseik, elképzeléseik bemutatására hely és tér biztosítása. A néphagyományok megőrzésének népszerűsítése érdekében a művészek alkotásainak kép és hanghordozóinak elkészítéséhez és kiadásához támogatók keresése, majd későbbiekben saját anyagi eszközével támogatás nyújtása. Minél szélesebb körben olyan támogatók és szponzorok felkutatása, akik hozzájárulhatnak a néphagyomány őrzésének, népszerűsítésének anyagi feltételeinek megteremtéséhez, a tehetséges előadóművészek támogatásához. A népművészeti hagyományok megőrzésén túl lehetőség biztosítása különféle zenei, könnyűzenei és irodalmi produkciók részére bemutatkozásra; Történelmi és természeti értékek megóvása, védelme. ... >>

Menedékvár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Vörösmarty utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy István Lászlóné
Az érdeklődés felkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és a továbbképzést is. E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttmüködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel. ... >>

Mohács és Környéke Gitár Oktatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Mohácsi Jenő utca 7/A.
képviselő: elnök Széll Béla
A mohácsi önkormányzati Zeneiskolában tanuló gyermekekből szervezett ifjúsági gitárzenekar működési feltételeinek megteremtése. ... >>

Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért" Alapítvány

(oktatási)

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.
képviselő: kuratórium elnöke Vincze László
Az intézmény oktatási feltételeinek javítása, elősegítve ezzel a nevelő-oktató-képző munka minőségi fejlesztését. Szaktantermek, oktatási kabinetek létrehozása, idegen nyelvi képzés és a számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása, tanműhelyek, gyakorlati oktatási- és képzési helyek, valamint tanbolt létrehozása. Felszerelésük és a működési feltételeik biztosítása. Az intézet tanulóinak tanulmányi versenyeken való részvétele és a kísérők támogatása. Az intézet tanulóinak részvétele és szervezett tanulmányi kirándulások, tanulmányi utak, valamint kül- és belföldi tanulócserék támogatása az intézet tanulóinak és pedgógusainak jutalmazása, illetve támogatása. ... >>

Mohács Város és Térsége Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

7700 Mohács, Gőzhajó utca 62.
képviselő: elnök Pazar Viktor
A város és vonzáskörzetének alsó fokú közoktatási intézményeiben tanuló fiatalok tanórán kívüli sporttevékenységének szervezése, egészséges életmódra nevelése. A város és a térség diáksport versenyrendszerének kialakítása, működtetése és értékelése. A város és térségének diáksport versenynaptár elkészítése. Az általa kiírt pályázatok véleményezése, rangsorolása. Felkérés meghívás esetén magasabb szintű versenyek rendezése, hazai és külföldi szervezetekkel a sportban való együttműködés. ... >>

Mohácsért Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Legányi Jenő
Az egészséges életmód népszerűsítése, a lakosság egészségmegőrzésének, gyógyításának elősegítése, a lakosság szociális helyzetén való javítás. A mohácsi diákok nevelési, oktatási képesség feltárási és fejlesztési tevékenységének elősegítése. Mohács város sokszínű kultúrájának ápolása. Mohács építészeti és természeti értékeinek megőrzése, karbantartása, gyarapítása. ... >>

Mohácsi Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Vörösmarty utca 3.
képviselő: elnök Kopeti Magdolna
belföldi és külföldi zenei kapcsolatok ápolása, rendezvények támogatása; fiatalok társas kapcsolatainak fejlesztése; az önálló kultúrálódás képességének fejlesztése; szociálisan rászorulók hangszerjavításának támogatása; tehetséges növendékek továbbtanulásának anyagi támogatása, hangszerbeszerzésekhez anyagi hozzájárulás nyújtása; a Zeneiskola csoportjai, illetve növendékek tanulmányaival, zenei versenyeivel összefüggő utazások anyagi támogatása. ... >>

Mohácsi Müvészetoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Színház utca 1.
képviselő: képviselő és tag Éva Gellért, képviselő és tag Lajdi Antlné, képviselő és tag Winternitz Ferenc, kuratóriumi elnök dr. Bajnóczi Pál, kuratóriumi tag Langó Gizella
Művészeti iskola fenntartása és müködtetése. ... >>

Mohácsi Németek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: elnök Gál Istvánné
a mohácsi németeknek az anyanyelv megőrzésére, oktatásának segítésére, a német nemzetiségi kultúra és hagyományok felkutatására és ápolására, a nemzetiségi érdekek képviseletére, az identitás erősítésére Németországgal, Ausztriával és más német nyelvű országokkal, továbbá más országok német nyelvű kisebbségeivel valamint más népcsoportokkal történő kapcsolatteremtés és velük való együttműködés - a helyi Önkormányzattal, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, valamint a Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közösségével, és a Mohácsi Német Önkormányzattal együttműködve. ... >>

Mohácsi Torna Egylet

(sport,oktatási)

7700 Mohács, Kórház utca 11.
képviselő: elnök Kovács László, ügyvezető elnök Schiszler Krisztián
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A bázisszervek dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Négy Múzsa Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Bakács út 8.
képviselő: kuratórium elnök Kovács Győző
a zeneművészet, a képző- és iparművészet, a tánc és a színművészet értékeinek népsszerűsítése Mohácson és a régóban, az alapfokú művészeti iskola támogatása, találkozók, táborok, hangverse-nyek, kiállítások, előadások szervezése, a művészetbarátok körének megalakítása, képesítést adó kézműves tanfolyamok szervezése. ... >>

Nők Egyesülete Mohácsért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7714 Mohács, Horváth Sándor utca 31-33.
képviselő: elnök Käszné Lebő Zsuzsanna
Mohács város és térség polgárai felemelkedésének elősegítése, a haladó hagyományok ápolása. A város életének irányításában olyan érdekek érvényesítése, amely világnézeti hovatartozástól függetlenül, pártpolitikától mentesen, az itt élő közösséget és a szűkebb régiót szolgálja. Valós emberi értékeket támogató és segítő tevékenység az oktatás, a kultúra, a vallási élet, az egészségügy és a sport területén. A városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, közösségi aktivitásának fokozása. Példamutatással elősegíteni a tiszta és erkölcsös közélet kialakulását. ... >>

Palánta Hagyományőrző és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Fűzfa utca 7.
képviselő: elnök Szűcs Tibor, elnökhelyettes Szűcs Zoltán
A hagyományőrzés, az egészséges életmódra nevelés, a természet és az ember szoros kapcsolatának megértése, mindezek oktatása, népszerűsítése és szervezett keretek közötti biztosítása. A hagyományőrzés és természetvédelem társadalmi, érdekképviseleti, felvilágosító, tájékoztató feladatainak széles körű ellátása. Mindezek érdekében hazai és külföldi szervezetekkel való együttműködés. Néphagyományok szerepének erősítése, oktatása egészen fiatal kortól. A magyar környezetvédelem, természetvédelem és az ezzel, valamint a természetes életmóddal kapcsolatos társadalmi tudatformálás. ... >>

Park Alapítvány

(oktatási)

7700 Mohács, Park utca 1.
képviselő: a kuratórium elnöke Magyar László
Az éves munkatervben rögzített rendezvények és tehetséggondozás, valamint az oktatáshoz szükséges taneszközök és felszerelések beszerzésének támogatása. ... >>

Százéves Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Mohács, Széchenyi tér 17.
képviselő: Dárdai Ferenc ... >>

Sziget Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7714 Mohács, Iskola utca 2.
képviselő: kurátor Hoffmann Gáborné, kuratóriumi elnök Brandtné Eller Erzsébet
anyagi eszközök juttatásával, elsődlegesen pénzbeni támogatásban részesítve azokat a Mohács sziget városrészben lakó, a helyi óvodába járó gyermekeket és általános iskolába járó diákokat, akik erre tanulmányi előmenetelük és magatartásuk alapján érdemesek, és családi szociális körülményeik okán arra rászorulnak. ... >>

Tücsök Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Jókai u.32.
képviselő: Lehel Györgyné elnök
a 3-7. éves koru gyermekek egyéni képességeinek sokoldalu fejlssztése, a hátrányos helyzetü, nem optimális szocio-kulturális háttérrel rendelkező gyermekek óvodai és családi nevelésének segítése, a romagyerekek társadalmi integrálódásának elősegítése, a gyermekek nevelését, kreativitását biztositó játékok, eszközök fejlesztése, bővitése, azintézményben dolgozó óvónők szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, finanszirozása, minden olyan tevékenységben közremüködés, mely segiti a gyermekek eredményes, magasszintü nevelését, romagyerekek ... >>

Van 1 Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litterné Németh Andrea
Az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme; pozítiv értékek közvetítése a fiatalság számára; gyermek és ifjúságvédelem. A fiatalok önállóságra nevelése, érdekérvényesítő erejük nővelése; az ifjúság demokráciára nevelése, az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálozatok építése, fejlesztése, a bennük rejlő erőforrások hatékonyabb kihasználása; a természetes és épített környezet védelme. A fenntartható fejlődés megvalósításához történő hozzájárulás; a jövő generációk érdekeinek védelme, a lakosság környezeti tudatosságának növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése; a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése; az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi oktatás, környezeti nevelés; az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javítása, közösségfejlesztés; az elmaradott települések integrált fejlesztése, vidékfejlesztés; a környezetbarát szolgáltatások, technológiák, termelési eljárások és anyagok népszerűsítése, a fogyasztók védelme. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése; a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erősítése, identitásának, kultúrájának megőrzése. Terület- és településfejlesztés; kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása); sporttevékenység, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése; szabadidős és hobbitevékenységek; oktatási tevékenység (ismeretterjesztés); film és színházkultúra terjesztése. ... >>
1. oldal