Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

ÁGAS-BOGAS Hagyománynőrző Kézművesek Egyesülete

(kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 14.
képviselő: elnök Szilágyi Ágnes
Mohács és térsége hagyományai és népi mesterségei felkutatása, felmérése, rögzítése, bemutatása, megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Alkony Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7700 Mohács, Árok utca 25.
képviselő: elnök Hengl János
segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű fiatalok számára testi, lelki egészségük fejlődésében. Nyugdíjasok egészségmegőrzési, rehabilitációs tevékenységének elősegítése. Természetvédelem, állatvédelem. Kulturális, sport tevékenység keretein belül nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Altinum Kendo és Iaidó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litter Gábor
a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Tagjainak -különös tekintettel az ifjúságra- testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegíteni, fejleszteni. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelni. A magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Borza-Völgye Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Béke út 41.
képviselő: elnök Farkas László
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat, illetve a horgászegyesület hagyományainak őrzése és ápolása, horgászcélú hasznosítású víz kezelése, működtetése, halnevelés és azon való horgászat, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, a fiatalok szakmai és erkölcsi nevelése, halászat, halászati tevékenység, haltenyésztés, haltenyésztési tevékenység. ... >>

Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti Köre Egyesület

(oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Kálvin utca 21.
képviselő: elnök Mezei Zsuzsanna
Székely népművészet, néphagyományok ápolása.
A székely szellemi és tárgyi népművészeti kultúra megőrzése, ápolása.
Lakóhely kulturális életének ápolása.
Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló hazai és határon túli (Székelyföld-i) szervezetekkel.
Közösségi ünnepek, mulatságok, kulturális rendezvények megszervezésének kezdeményezése.
Gyűjtőmunkák szervezése a helyi és Mohács körzetben lévő székely szellemi és tárgyi emlékek összegyűjtésére, kiállítások rendezése, ismeretterjesztő előadások szervezése.
A székelység történetével, életével foglalkozó iratok közreadása és terjesztése. ... >>

Dance Cool Táncegyesület

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Ete J. utca 5/ B. III//13.
képviselő: elnök Kling Erika, helyettes Kling István
a tánckultúra felkutatása, ápolása, a fiatalok folyamatos művészeti és sporttevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, fellépési, versenyzési lehetőség megszervezése. ... >>

Gyöngyszemek Roma Szociális, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Zrínyi utca 24.
képviselő: elnök Vajdáné Petrovits Mária
elsősorban roma, de más nemzetiségű hátrányos helyzetű állampolgárok és gyermekeik támogatása. Kiemelt célja a 45 év felett roma/cigány és hátrányos helyzetű nők, GYES-en GYED-en lévő kismamák támogatása, különösen a munkaerőpiacon történő elhelyezésük tekintetében. Az élethosszig tartó tanulás eszméinek elterjesztése érdekében tanfolyami, átképzési lehetőségek felkutatása és megteremtése számukra és az egyesülethez fordulók számára. A cigányság és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 12/A.
képviselő: elnök Boda István, elnökhelyettes Martina Tibor, elnökségi tag Szakos Péter, elnökségi tag Szakosné Regőczi Judit, titkár Szaller Emőke
az országhatáron belül és túl a magyar néphagyományok ápolása és népszerűsítése különös tekintettel a Mohácsi Busójárásra. Magyarország határain kívül élő magyarok és magát magyarnak valló második- illetve harmadik generáció számára olyan kulturális programok szervezése, amelyből egy átfogó képet alkothatnak Magyarországról, a magyar néphagyományokról. Magas színvonalú kulturális, illetve történelmi értékeket képviselő színház és zenés produkciók létrehozatala és széleskörű megismertetése. Kulturális, illetve néphagyományokon alapuló rendezvények és fesztiválok teljes körű művészeti és technikai lebonyolítása, megvalósítása. A magyar néphagyományokat minél szélesebb körben megismerni hajlandó emberek összegyűjtése, összetartása. Pályakezdő fiataloknak, hagyományőrző csoportoknak bemutatkozására lehetőség teremtése (zenekarok, énekesek, egyéb előadóművészek) törekvéseik, elképzeléseik bemutatására hely és tér biztosítása. A néphagyományok megőrzésének népszerűsítése érdekében a művészek alkotásainak kép és hanghordozóinak elkészítéséhez és kiadásához támogatók keresése, majd későbbiekben saját anyagi eszközével támogatás nyújtása. Minél szélesebb körben olyan támogatók és szponzorok felkutatása, akik hozzájárulhatnak a néphagyomány őrzésének, népszerűsítésének anyagi feltételeinek megteremtéséhez, a tehetséges előadóművészek támogatásához. A népművészeti hagyományok megőrzésén túl lehetőség biztosítása különféle zenei, könnyűzenei és irodalmi produkciók részére bemutatkozásra; Történelmi és természeti értékek megóvása, védelme. ... >>

Magyarországi Német Zenei Kultúráért Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Perényi utca 37.
képviselő: alelnök Ifj. Steiner Ferenc, elnök Hamburger Antal
az egyesület tömöríti és felkutatja mindazokat, akik amatőr zenéléssel foglalkoznak, készek részt venni és tevékenykedni az egyesület zenei és ehhez kapcsolódó munkájában. ... >>

Margittaszigeti Vadásztársaság

(sport,kulturális)

7715 Sárhát, Szabadságpuszta hrsz. 0503.
képviselő: elnök Galló László
Tagjai részére szervezett módon tartalmas, sokoldalú vadászati lehetőséget biztosítson. Feltárja, megőrizze és továbbvigye a magyar vadászati kultúra hagyományait, értékeit. ... >>

Maximum Csoport Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Szabadság utca 14.
képviselő: elnök Bognár Sándor, elnökhelyettes Csorbai Ferenc, elnökhelyettes Verner Csaba
a határon túl élő magyarság önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének elősegítése, kulturális és tudományos életük támogatása. A fiatalok képességfejlesztésének, ismeretszerzésének elősegítése különös tekintettel a modern technika (például: Internet) nyújtotta lehetőségek elsajátítására. Az állampolgárok környezetvédelmi érdekeinek képviselete és közreműködése a környezetvédelmi, továbbá az állatvédelmi feladatok ellátásában. ... >>

Mohács és Térsége Turisztikai Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Lakatos Tamás
Mohács és környéke térségében a turizmus iránti igény felkeltése, a turizmus helyi és térségi szereplői együttműködésének erősítése, hálózatba szerveződésének segítése, a Mohácshoz kötődés és a lakosság identitástudatának erősítése. ... >>

Mohács Nemzetiségi Néptánc Egyíesület

(kulturális)

7700 Mohács, Baross utca 53.
képviselő: elnök Filákovity István
Kulturális tevékenység, a nemzetiségi kultúra és néptánc hagyományainak ápolása, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi nemzetiségi kultúra, népdal, népzene ápolása. ... >>

Mohács-Aranyosgyéres Baráti Kör

(kulturális)

7700 Mohács, Szabadság u. 3/A.
képviselő: Dr. Bódis István ... >>

Mohács-Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Bakács utca 5.
képviselő: elnök Schindl Gabriella
működési területén az ott élők információs igényének kielégítése, különös tekintettel a nagy tömegeket érintő gazdasági és kulturális szférára. Kiemelt célja a térségben a különböző kommunikációs lehetőségeken keresztül fokozott szerepvállalás a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének megőrzésében, hagyományok, szokások gyűjtése, feldolgozása, archiválása, a nemzetiségek kiemelt szerepeltetése, gazdaságot érintő témák folyamatos napirenden tartása, ezzel kapcsolatos információk előtérbe helyezése, határmenti kapcsolatok erősítése, nemzetiségek anyaországukkal való kapcsolat építésének elősegítése. ... >>

Mohács-Wattrelos Baráti Társaság

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 40. II//7.
képviselő: alelnök Imre János, elnök Zákány Anna
mindazok tömörítése, akik önzetlenül készek tevékenykedni Mohács és Wattrelos városok partnerkapcsolatai megerősítésén, elmélyítésén, és kiszélesítésén. Mohács és Wattrelos partnervárosok kapcsolatainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, segítség nyújtás a partnervárosok együttműködésének kibontakoztatásához, megerősítéséhez, elmélyítéséhez. A két város polgárai közötti emberi kapcsolatok kialakításának ösztönzése, a városi szervezetek és a polgárok közötti gazdasági, kultúrális, sport, turisztikai és egyéb kapcsolatok létrejöttének, megerősítésének kezdeményezése. ... >>

Mohácsért Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Legányi Jenő
Az egészséges életmód népszerűsítése, a lakosság egészségmegőrzésének, gyógyításának elősegítése, a lakosság szociális helyzetén való javítás. A mohácsi diákok nevelési, oktatási képesség feltárási és fejlesztési tevékenységének elősegítése. Mohács város sokszínű kultúrájának ápolása. Mohács építészeti és természeti értékeinek megőrzése, karbantartása, gyarapítása. ... >>

Mohácsi Busó Club

(kulturális)

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 54.
képviselő: Kulutácz Mátyás ... >>

Mohácsi Cigányok Felzárkózás Egyesület

(szociális,kulturális)

7700 Mohács, Március 15. utca 9.
képviselő: elnök Récziczáné Mihájlovics Ilona
Tevékenységével hozzájárulni a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
- A kisebbségi értékek ápolása és átörökításe, a hátrányos helyzetű lakosság fejlődésének, felemelkedésének sokoldalú szolgálata. ... >>

Mohácsi Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7700 Mohács, Szentháromság utca 40.
képviselő: elnök Gratzner József
Az igazoltan szervezett szövetségi horgászok részére a horgászat feltételeinek biztosítása, sokrétű közösségi, társadalmi, horgász egyesületi szolgáltatásnyújtás, horgászcélú tevékenység szervezése. Tagjai horgász érdekeinek képviselete, kedvező horgász lehetőségek biztosítása, egyesületi, szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A jogszabályok, az alapszabály és a horgász etika szabályainak tiszteletben tartása a horgászoknak a természet szeretetére, védelmére való nevelése. A horgászat és a horgász egyesület hagyományainak őrzése, ápolása. A horgász célú, hasznosítású vizek szakszerű kezelése, működtetése, halnevelés és védelem. Ezeken a vizeken a horgászati és horgász víz értékőrző fejlődésének biztosítása. Lehetőség szerinti törekvés további horgász vizek biztosítására, horgászati jog megszerzésére. Horgászó ifjúság horgász szakmai és horgász etikai nevelése. ... >>

Mohácsi Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Vörösmarty utca 3.
képviselő: elnök Kopeti Magdolna
belföldi és külföldi zenei kapcsolatok ápolása, rendezvények támogatása; fiatalok társas kapcsolatainak fejlesztése; az önálló kultúrálódás képességének fejlesztése; szociálisan rászorulók hangszerjavításának támogatása; tehetséges növendékek továbbtanulásának anyagi támogatása, hangszerbeszerzésekhez anyagi hozzájárulás nyújtása; a Zeneiskola csoportjai, illetve növendékek tanulmányaival, zenei versenyeivel összefüggő utazások anyagi támogatása. ... >>

Mohácsi Müvészetoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Színház utca 1.
képviselő: képviselő és tag Éva Gellért, képviselő és tag Lajdi Antlné, képviselő és tag Winternitz Ferenc, kuratóriumi elnök dr. Bajnóczi Pál, kuratóriumi tag Langó Gizella
Művészeti iskola fenntartása és müködtetése. ... >>

Mohácsi Németek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: elnök Gál Istvánné
a mohácsi németeknek az anyanyelv megőrzésére, oktatásának segítésére, a német nemzetiségi kultúra és hagyományok felkutatására és ápolására, a nemzetiségi érdekek képviseletére, az identitás erősítésére Németországgal, Ausztriával és más német nyelvű országokkal, továbbá más országok német nyelvű kisebbségeivel valamint más népcsoportokkal történő kapcsolatteremtés és velük való együttműködés - a helyi Önkormányzattal, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, valamint a Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közösségével, és a Mohácsi Német Önkormányzattal együttműködve. ... >>

Mohácsi Polgárok Olvasóköre

(kulturális)

7700 Mohács, Gőzhajó utca 63.
képviselő: elnök Gadányi Mátyás ... >>

Mohácsi Sokacok Olvasóköre

(kulturális)

7700 Mohács, Táncsics M. utca 34.
képviselő: elnök Jaksics György
a város minden polgárát jogainak gyakorlására és kötelességeinek teljesítésére nevelni, a város közügyeire vonatkozó kérdésekben a város polgárait felvilágosítani. Kulturális értékeinek megőrzése, anyanyelvünk, sokac hagyományok ápolása, gazdagítása. ... >>

Mohácsi Szerb Olvasókör Egyesület

(kulturális)

képviselő: elnökhelyettes Deszantsics Jánosné, Sztepanov Radován, Sztepanov Szlobodánné elnök
A szerb nyelv és irodalom, a néphagyományok, a kultúra ápolása, Mohács Város és körzetében évszázadok óta élő szerbek identitásának megőrzése. ... >>

Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: alelnök Gáll Csaba, elnök M. Bugarszki Norbert
Mohács és környékének sokszínű kultúrájának ápolása, ennek érdekében az épített és természeti értékek védelme, a tájhoz, a történelmi hagyományokhoz, településszerkezetéhez kapcsolódó fejlesztésben, szépítésben való közreműködés, a helyi kultúra, a helyi hagyományok ápolása, felelevenítése, és gyarapítása, a tagság igényeihez igazodó klubélet megteremtése, az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Négy Múzsa Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Bakács út 8.
képviselő: kuratórium elnök Kovács Győző
a zeneművészet, a képző- és iparművészet, a tánc és a színművészet értékeinek népsszerűsítése Mohácson és a régóban, az alapfokú művészeti iskola támogatása, találkozók, táborok, hangverse-nyek, kiállítások, előadások szervezése, a művészetbarátok körének megalakítása, képesítést adó kézműves tanfolyamok szervezése. ... >>

Nők Egyesülete Mohácsért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7714 Mohács, Horváth Sándor utca 31-33.
képviselő: elnök Käszné Lebő Zsuzsanna
Mohács város és térség polgárai felemelkedésének elősegítése, a haladó hagyományok ápolása. A város életének irányításában olyan érdekek érvényesítése, amely világnézeti hovatartozástól függetlenül, pártpolitikától mentesen, az itt élő közösséget és a szűkebb régiót szolgálja. Valós emberi értékeket támogató és segítő tevékenység az oktatás, a kultúra, a vallási élet, az egészségügy és a sport területén. A városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, közösségi aktivitásának fokozása. Példamutatással elősegíteni a tiszta és erkölcsös közélet kialakulását. ... >>

Palánta Hagyományőrző és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Fűzfa utca 7.
képviselő: elnök Szűcs Tibor, elnökhelyettes Szűcs Zoltán
A hagyományőrzés, az egészséges életmódra nevelés, a természet és az ember szoros kapcsolatának megértése, mindezek oktatása, népszerűsítése és szervezett keretek közötti biztosítása. A hagyományőrzés és természetvédelem társadalmi, érdekképviseleti, felvilágosító, tájékoztató feladatainak széles körű ellátása. Mindezek érdekében hazai és külföldi szervezetekkel való együttműködés. Néphagyományok szerepének erősítése, oktatása egészen fiatal kortól. A magyar környezetvédelem, természetvédelem és az ezzel, valamint a természetes életmóddal kapcsolatos társadalmi tudatformálás. ... >>

Pest József Horgászegyesület

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Dózsa György utca 27.
képviselő: elnök Fekete János
A horgász sport fejlesztése, és népszerűsítése, a horgászat és a horgászegyesület hagyományainak őrzése, és ápolása. ... >>

Singende Quelle Baráti Kör Mohács "Freundeskreis Singende Quelle Mohács"

(kulturális)

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: elnök Ébner Márta
az anyanyelv megőrzése, ápolása, a német nemzetiségi kultúra és hagyományok -főleg a dalkultúra, a zenei hagyományok- felkutatása és ápolása, a mohácsi Német Önkormányzat Singende Quelle Kórusa és más m ohácsi német kulturális, és hagyományápoló közösségek, csoportok támogatása, a nemezeti identitás erősítése, a hazai német kultúrcsoportokkal való kapcsolatteremtés, Németországgal, Ausztriával és más német nyelvű országokkal, továbbá más országok német nyelvű kisebbségeivel, valamint más hazai népcsoportok kultúrcsoportjaival történő kapcsolatteremtés és a velük való együttműködés. ... >>

Tücsök Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Jókai u.32.
képviselő: Lehel Györgyné elnök
a 3-7. éves koru gyermekek egyéni képességeinek sokoldalu fejlssztése, a hátrányos helyzetü, nem optimális szocio-kulturális háttérrel rendelkező gyermekek óvodai és családi nevelésének segítése, a romagyerekek társadalmi integrálódásának elősegítése, a gyermekek nevelését, kreativitását biztositó játékok, eszközök fejlesztése, bővitése, azintézményben dolgozó óvónők szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, finanszirozása, minden olyan tevékenységben közremüködés, mely segiti a gyermekek eredményes, magasszintü nevelését, romagyerekek ... >>

Van 1 Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litterné Németh Andrea
Az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme; pozítiv értékek közvetítése a fiatalság számára; gyermek és ifjúságvédelem. A fiatalok önállóságra nevelése, érdekérvényesítő erejük nővelése; az ifjúság demokráciára nevelése, az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálozatok építése, fejlesztése, a bennük rejlő erőforrások hatékonyabb kihasználása; a természetes és épített környezet védelme. A fenntartható fejlődés megvalósításához történő hozzájárulás; a jövő generációk érdekeinek védelme, a lakosság környezeti tudatosságának növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése; a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése; az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi oktatás, környezeti nevelés; az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javítása, közösségfejlesztés; az elmaradott települések integrált fejlesztése, vidékfejlesztés; a környezetbarát szolgáltatások, technológiák, termelési eljárások és anyagok népszerűsítése, a fogyasztók védelme. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése; a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erősítése, identitásának, kultúrájának megőrzése. Terület- és településfejlesztés; kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása); sporttevékenység, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése; szabadidős és hobbitevékenységek; oktatási tevékenység (ismeretterjesztés); film és színházkultúra terjesztése. ... >>
1. oldal