Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szent István u.18-20.
képviselő: Puskásné Cseperka Ágnes
a Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és tanulóinak támogatása ... >>

A Mohácsi Németségért Közalapítvány (Gemeinnützige Stiftung "FÜR DAS DEUTSCHTUM IN MOHÁCS"

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: Jörg Ottó
Mohácsi német kulturcsoportok, egyesületek, a német nyelv iskolai oktatásának támogatása. ... >>

A Park utcai Német nemzetiségi Óvodéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Park utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Baranyainé Rupert Mária
a névében jelölt óvoda anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Fejlesztésére

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szabadság u. 2.
képviselő: Bayer Mária kur. elnök
oktatási ellátás támogatása ... >>

Alapítvány a Petőfi Sándor Kollégium Fejlesztésére

(intézményi,sport)

7700 Mohács, Liliom utca 50.
képviselő: elnök Heréb János, kuratóriumi titkár Fiochsz Ferencné sz.: Flódung Mária Verona
a mohácsi Petőfi Sándor Kollégium tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, a kollégiumban lakó diákok tanulási, sportolási lehetőségeinek bővítése. ... >>

Az Eötvös Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Eötvös utca 26.
képviselő: kuratórium elnöke Kóra Katalin
Az alapítvány célja tudást, szeretetet, emberséget adni, nevelők munkájához szükséges eszközök, az anyagi és emberi háttér megteremtésében segítséget nyújtani. ... >>

Brodarics Téri Napközi Otthonos Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Brodarics tér 1.
képviselő: képviselő Benedek Zsuzsanna
a Brodarics téri Napközi Otthonos Óvoda támogatása játékokkal, az óvodások képességeit fejlesztő eszközökkel, továbbá papír- és irószrekkel. ... >>

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 12/A.
képviselő: elnök Boda István, elnökhelyettes Martina Tibor, elnökségi tag Szakos Péter, elnökségi tag Szakosné Regőczi Judit, titkár Szaller Emőke
az országhatáron belül és túl a magyar néphagyományok ápolása és népszerűsítése különös tekintettel a Mohácsi Busójárásra. Magyarország határain kívül élő magyarok és magát magyarnak valló második- illetve harmadik generáció számára olyan kulturális programok szervezése, amelyből egy átfogó képet alkothatnak Magyarországról, a magyar néphagyományokról. Magas színvonalú kulturális, illetve történelmi értékeket képviselő színház és zenés produkciók létrehozatala és széleskörű megismertetése. Kulturális, illetve néphagyományokon alapuló rendezvények és fesztiválok teljes körű művészeti és technikai lebonyolítása, megvalósítása. A magyar néphagyományokat minél szélesebb körben megismerni hajlandó emberek összegyűjtése, összetartása. Pályakezdő fiataloknak, hagyományőrző csoportoknak bemutatkozására lehetőség teremtése (zenekarok, énekesek, egyéb előadóművészek) törekvéseik, elképzeléseik bemutatására hely és tér biztosítása. A néphagyományok megőrzésének népszerűsítése érdekében a művészek alkotásainak kép és hanghordozóinak elkészítéséhez és kiadásához támogatók keresése, majd későbbiekben saját anyagi eszközével támogatás nyújtása. Minél szélesebb körben olyan támogatók és szponzorok felkutatása, akik hozzájárulhatnak a néphagyomány őrzésének, népszerűsítésének anyagi feltételeinek megteremtéséhez, a tehetséges előadóművészek támogatásához. A népművészeti hagyományok megőrzésén túl lehetőség biztosítása különféle zenei, könnyűzenei és irodalmi produkciók részére bemutatkozásra; Történelmi és természeti értékek megóvása, védelme. ... >>

Mohács és Környéke Gitár Oktatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Mohácsi Jenő utca 7/A.
képviselő: elnök Széll Béla
A mohácsi önkormányzati Zeneiskolában tanuló gyermekekből szervezett ifjúsági gitárzenekar működési feltételeinek megteremtése. ... >>

Mohácsi Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Vörösmarty utca 3.
képviselő: elnök Kopeti Magdolna
belföldi és külföldi zenei kapcsolatok ápolása, rendezvények támogatása; fiatalok társas kapcsolatainak fejlesztése; az önálló kultúrálódás képességének fejlesztése; szociálisan rászorulók hangszerjavításának támogatása; tehetséges növendékek továbbtanulásának anyagi támogatása, hangszerbeszerzésekhez anyagi hozzájárulás nyújtása; a Zeneiskola csoportjai, illetve növendékek tanulmányaival, zenei versenyeivel összefüggő utazások anyagi támogatása. ... >>

Mohácsi Müvészetoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Színház utca 1.
képviselő: képviselő és tag Éva Gellért, képviselő és tag Lajdi Antlné, képviselő és tag Winternitz Ferenc, kuratóriumi elnök dr. Bajnóczi Pál, kuratóriumi tag Langó Gizella
Művészeti iskola fenntartása és müködtetése. ... >>

Négy Múzsa Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Bakács út 8.
képviselő: kuratórium elnök Kovács Győző
a zeneművészet, a képző- és iparművészet, a tánc és a színművészet értékeinek népsszerűsítése Mohácson és a régóban, az alapfokú művészeti iskola támogatása, találkozók, táborok, hangverse-nyek, kiállítások, előadások szervezése, a művészetbarátok körének megalakítása, képesítést adó kézműves tanfolyamok szervezése. ... >>

Százéves Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Mohács, Széchenyi tér 17.
képviselő: Dárdai Ferenc ... >>

Sziget Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7714 Mohács, Iskola utca 2.
képviselő: kurátor Hoffmann Gáborné, kuratóriumi elnök Brandtné Eller Erzsébet
anyagi eszközök juttatásával, elsődlegesen pénzbeni támogatásban részesítve azokat a Mohács sziget városrészben lakó, a helyi óvodába járó gyermekeket és általános iskolába járó diákokat, akik erre tanulmányi előmenetelük és magatartásuk alapján érdemesek, és családi szociális körülményeik okán arra rászorulnak. ... >>

Szili László Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
képviselő: Kiel Mátyás
Mohács város és városkörnyék, valamint vonzási körzetéhez tartozó községekben élő emberek egészségügyi intézeti ellátásának korszerűsítése, különös tekintettel a területen élők igényeivel és elvárásaival összhangba hozott kórházi ellátás színvonala emelésére, az intézeti működés anyagi bázisainak kiépítésére és a kórház működési profiljával nem ellentétes szolgáltatások fejlesztésére, korszerűsítésére, bővítésére. ... >>

Tücsök Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Jókai u.32.
képviselő: Lehel Györgyné elnök
a 3-7. éves koru gyermekek egyéni képességeinek sokoldalu fejlssztése, a hátrányos helyzetü, nem optimális szocio-kulturális háttérrel rendelkező gyermekek óvodai és családi nevelésének segítése, a romagyerekek társadalmi integrálódásának elősegítése, a gyermekek nevelését, kreativitását biztositó játékok, eszközök fejlesztése, bővitése, azintézményben dolgozó óvónők szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, finanszirozása, minden olyan tevékenységben közremüködés, mely segiti a gyermekek eredményes, magasszintü nevelését, romagyerekek ... >>

Van 1 Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litterné Németh Andrea
Az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme; pozítiv értékek közvetítése a fiatalság számára; gyermek és ifjúságvédelem. A fiatalok önállóságra nevelése, érdekérvényesítő erejük nővelése; az ifjúság demokráciára nevelése, az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálozatok építése, fejlesztése, a bennük rejlő erőforrások hatékonyabb kihasználása; a természetes és épített környezet védelme. A fenntartható fejlődés megvalósításához történő hozzájárulás; a jövő generációk érdekeinek védelme, a lakosság környezeti tudatosságának növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése; a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése; az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi oktatás, környezeti nevelés; az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javítása, közösségfejlesztés; az elmaradott települések integrált fejlesztése, vidékfejlesztés; a környezetbarát szolgáltatások, technológiák, termelési eljárások és anyagok népszerűsítése, a fogyasztók védelme. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése; a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erősítése, identitásának, kultúrájának megőrzése. Terület- és településfejlesztés; kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása); sporttevékenység, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése; szabadidős és hobbitevékenységek; oktatási tevékenység (ismeretterjesztés); film és színházkultúra terjesztése. ... >>
1. oldal