Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Bizalom, Otthon Ápolás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
képviselő: kuratórium elnöke Kabakné Solt Zsuzsanna Judit
Az otthoni környezetben történő szakápolás segítése, az erre vonatkozó szakmai továbbképzés szervezése és a résztvevők támogatása. ... >>

Egy szebb gyermekkorért Alapitvány

(egészségügyi)

7700 Mohács, Jókai u.2.
képviselő: Bauer Zsolt kur. elnök
Magyarországon hátrányos helyzetben élő gyermekek- és fiatalkorúak szociális, egészségügyi, művelődési körülményeinek javítása, tanulásuk, továbbtanulásuk segítése, egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása, az érdekükben és értük cselekvő együttműködésének szolgálata, tanszereinek, tankönyveinek, ismereteinek fejlődéséhezu szükséges tanszerek, segédanyagok, segédeszközök megszerzésének elősegítése és ehhez szükséges anyagi támogatás nyujtása, az ilyen gyermek- és fiatalkoruak, valamint családjuk otthonteremtésének elősegítése, támogatása, életük kiteljesedéséhez szükséges segítségnyujtás és tevékenység biztosítása, e célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés utján történő ... >>

Együtt az egészségesekkel Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7700 Mohács, Brodarics tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Puch László, kuratóriumi titkár dr. Buzási Ernőné
0-6 éves korú értelmi és/vagy mozgássérült, valamint érzékszervi fogyatékos gyermekek gondozása, illetve habilitációja. ... >>

Fogadj Szeretetedbe" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7700 Mohács, Ujváros 10.
képviselő: a kuratórium ügyvezető elnöke Dr. Nyúl István
A 140 férőhelyes, a Mohács Város Szociális Otthonának - amelyben hátrányos helyzetű elmebetegeket, illetve értelmi fogyatékos embereket gondoznak, ápolnak korszerűtlen körülmények között - felújítása és bővítése, az 1950-ben lakás céljára épült majd betegotthonnak átalakított épület korszerűsítése. Ebben a körben a gondozottak életkor és nemük, valamint betegségük szerinti heterogén összetételére tekintettel szükségeltetik a jelenleginél több kis létszámú lakószoba padlásterének beépítésével, valamint egy "félutas" gondozóház megépítésével valósulhat meg. Ennek anyagi feltételeit hivatott egészben, vagy részben megteremteni az alapítvány. Az alapítvány támogat minden olyan programot, amely az otthon lakóinak életminőségét javítja, bezártság érzetüket csökkenti és segíti a nyitást az egészséges emberek felé. ... >>

Nők Egyesülete Mohácsért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7714 Mohács, Horváth Sándor utca 31-33.
képviselő: elnök Käszné Lebő Zsuzsanna
Mohács város és térség polgárai felemelkedésének elősegítése, a haladó hagyományok ápolása. A város életének irányításában olyan érdekek érvényesítése, amely világnézeti hovatartozástól függetlenül, pártpolitikától mentesen, az itt élő közösséget és a szűkebb régiót szolgálja. Valós emberi értékeket támogató és segítő tevékenység az oktatás, a kultúra, a vallási élet, az egészségügy és a sport területén. A városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, közösségi aktivitásának fokozása. Példamutatással elősegíteni a tiszta és erkölcsös közélet kialakulását. ... >>

Szili László Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
képviselő: Kiel Mátyás
Mohács város és városkörnyék, valamint vonzási körzetéhez tartozó községekben élő emberek egészségügyi intézeti ellátásának korszerűsítése, különös tekintettel a területen élők igényeivel és elvárásaival összhangba hozott kórházi ellátás színvonala emelésére, az intézeti működés anyagi bázisainak kiépítésére és a kórház működési profiljával nem ellentétes szolgáltatások fejlesztésére, korszerűsítésére, bővítésére. ... >>
1. oldal