Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőzombor szociális civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Innosco Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3931 Mezőzombor, Dobó utca 18.
képviselő: Domán Csaba titkár, Kántor Béla elnök
Az alapítvány célja:

Tudományos tevékenységek, tudományos kutatások támogatása, a fiatal kutatók, PhD. hallgatók és oktatók szakmai fejlődésének előmozdítása; non-profit szervezetekkel való együttműködéssel nemzetközi kapcsolatok kiépítése a szakmai tapasztalatcsere lehetőségeinek megteremtéséért, a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése, a tudományos fejlődéshez szükséges szakmai tapasztalok megszerzésének érdekében.
Az alapítvány célját képezi továbbá az elmaradott térségek településfejlesztésének előmozdítása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások.


Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások. ... >>

Mezőzombori Görögkatolikusokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

3931 Mezőzombor, Széchenyi u.15.
képviselő: Stefán János
A Mezőzombori görög katolikusok hitéletének segítése. 1.) A Görög Katolikus Egyház keretein belül: - Az egyházközség működésének és célkitűzésének megvalósítása, templom, parókia, közösségi ház, szociális jellegű épületek építése, bérlése, renoválása, karbantartása, fenntartása, támogatása, - Oktatás, továbbképzés, konferenciák létesítése és működtetése (beleértve az erre a célra szolgáló táborokat:cserkészet, hittan-tábor, és házakkal is.) 2.) A görög Katolikus Egyház keretein belül: - Bel-és külmissziós tevékenységek, illetve az azzal foglalkozó intézmények támogatása, - Karitatív tevékenységek támogatása, menekültek, munkanélküliek, árva és kallódó fiatalok és gyermekek között valamint hitükért és nemzetiségükért hátrányosan megkülömböztetettek felé, - Külföldi slipendiumra, továbbképzésre, tanulmányútra és ... >>
1. oldal