Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőzombor egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Innosco Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3931 Mezőzombor, Dobó utca 18.
képviselő: Domán Csaba titkár, Kántor Béla elnök
Az alapítvány célja:

Tudományos tevékenységek, tudományos kutatások támogatása, a fiatal kutatók, PhD. hallgatók és oktatók szakmai fejlődésének előmozdítása; non-profit szervezetekkel való együttműködéssel nemzetközi kapcsolatok kiépítése a szakmai tapasztalatcsere lehetőségeinek megteremtéséért, a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése, a tudományos fejlődéshez szükséges szakmai tapasztalok megszerzésének érdekében.
Az alapítvány célját képezi továbbá az elmaradott térségek településfejlesztésének előmozdítása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások.


Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások. ... >>

"Mezőzomborért" Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

képviselő: Gál Istvánné
Mezőzombor község közszolgáltatásának segítése, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a capadékvíz- elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermekek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési. tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. ... >>
1. oldal