Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd sport civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért

(sport,természetvédelem,oktatási)

3401 Mezőkövesd, Széchenyi u. 10.
képviselő: Vámos Jánosné
A szövetekezet nyugdíjasainak anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása; - a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; - a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt események következményeinek csökkentésében; - ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzető országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Mezőkövesden folytathassák tanulmányaikat; - az ifjúság egészséges nevelése érdekébena sportolási lehetőség bővítése Mezőkövesden; - a munkanélküliek számára átképző tanfolyamok szervezése; - a szakmunkásképzés támogatása. ... >>

APAKŐI VADÁSZ EGYLET

(sport,természetvédelem)

3400 Mezőkövesd, Ady Endre út 54.
képviselő: Zsombok András elnök
Az egyesület vadászati, horgászati és erdészeti, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szervezi és koordinálja tagjai tevékenységét. Az egyesület célja a magyar vadászati, horgászati és erdészeti kultúra ápolása és fejlesztése, a természeti értékek megbecsülésének és védelmének messzemenő figyelembe vétele mellett. ... >>

AVE Mezőkövesdi Gyáregység Horgász Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Szihalmi u.3.
képviselő: Demeter György ... >>

Bárdos lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
képviselő: Gáspár Erzsébet
Az általános iskolában szervezett tanfolyamok támogatása, szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása, a gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Építők u. 1.
képviselő: Kovácsné Bózsvári Jolán elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és egyéb berendezések, eszközök, szakkönyvek beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók ellátásához támogatás) Tanulmányi vetélkedők és versenyek szervezéséhez támogatás, és a nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása, osztálykirándulások, sportversenyek, továbbá nyári táborozás költségeihez hozzájárulás. Célösztöndíjak biztosítása a kiváló tanulmányi eredményeket elérő, valamint kiemelkedő tehetségű tanulók részére. A mezőkövesdi Mező Ferenc Általános Iskola tanulói élvezhessek az alapítványban biztosított előnyöket. ... >>

DÉL-BORSODI PROTESTÁNS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Alkotmány út 17.
képviselő: Gordos Attila
A Mezőkövesden és vonzáskörzetében élő és az itt tanuló gyermekek és ifjak kulturális tevékenységének (kórus, színjátszókör) szervezése, a protestáns kulturális örökség megóvása. A deviánx magatartásformák proventív kezelése (gyermek- és ifjúságvédelem). Előadássorozatok megszervezése és lebonyolítása az egészségmegőrzésről, hitről, a helyes identitások kialakításáról. A protestáns ifjúság sporttevékenységek fetételeinek megteremtése. A protestáns hagyományoknak megfelelő családsegítő tevékenység. ... >>

Észak-Magarországi Regionális Gyorsulási Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3400 Mezőkövesd, Gábor Áron utca 7
képviselő: Mihály József Zsolt ... >>

Fudoshin Karate Sportegyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.225.
képviselő: Lengyel Zoltán ... >>

Keleti Szél Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gaál István út 44
képviselő: Toporniczki Tamás
A népi kultúra és Mezőkövesd hagyományainak ápolása (művészeti tevékenység, kultúrális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolás ) és lakosságának kultúrális, szórakozási, oktatási, sport és egyéb szabdidő kultúrált eltöltését szolgáló igényeinek a kielégítése. ... >>

"KOLIBRI" Sportclub

(sport)

3400 Mezőkövesd, Gábor Áron u.6.
képviselő: Tóth Béla ... >>

LÓERŐ Sportegyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Pacsirta út 4.
képviselő: Csirmaz Balázs elnök
Sporttevékenységek támogatása anyagi, erkölcsi és szellemi területen. Feladata a tevékenységével kapcsolatos eszközök megfelelő állapotának fenntartása. ... >>

Magic Boys Kézilabda, Úszó és Búvár Klub

(sport)

3400 Mezőkövesd, Mária utca 1.
képviselő: Dr. Prókai Ferenc elnök ... >>

Mező Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
képviselő: Kubinyi József elnök ... >>

Mezőkövesdi Amatőr Röplabda Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Dr. Papp Zoltán utca 22
képviselő: Ujvári Edit elnök ... >>

Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Nagy Pál út 13.
képviselő: Dr. Fekete Zoltán gazdasági vezető, Juhász Ferenc titkár, Kis István elnök
A shotokan küzdősportág folytatása, népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltése. ... >>

Mezőkövesdi Sportegyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 9.
képviselő: Hagyaczki József, Tállai András ... >>

Mezőkövesdi Triatlon Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Bajcsy-Zs. utca 21
képviselő: Barczi Albert elnök ... >>

"Széchenyi István Szakképzési Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.
képviselő: Csirmaz István
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola kiemelkedő eredményt elért tanulóinak támogatása. Ezzel is ösztönözni a tanulókat a magas szintű általános és szakmai műveltség megszervezésére, továbbtanulásra, sport- és művészeti tehetségük kibontakoztatására. ... >>

"Szeretettel a tanuló ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 225.
képviselő: elnök Nyitrai Józsefné
A Szent Imre Általános Iskola mindenkori tanulói részére oktatási programok és tanfolyamok támogatása. A tanulást és a tanítást segítő eszközök beszerzése, az iskolai könyvtár fejlesztése, Idegen nyelvek elsajátításának segítése, hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Sport és turisztikai programok segítése. Sport és tanulmányi versenyek anyagi támogatása. A sportversenyeken és tanulmányi versenyeken jó helyezést elérő tanulók jutalmazása. Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának segítése. Kulturális örökség megóvása. ... >>

"Tárt Karok" Szociális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Budai Nagy A. utca 24
képviselő: Kis István
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése,
- a munkanélküliség következtében hátrányos helyzetbe került családok és gyermekeik segítése, munkaerőpiacra történő visszajuttatásuk elősegítése,
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi feltételeinek javítása,
- nők esélyegyenlőségének biztosítása,
- továbbképzések , átképzések szervezése,
- együttműködés elősegítése a térség civil szervezetei, gazdasági szereplői és önkormányzatok között,
- kulturális tevékenység,
- pályázati információs konferenciák szervezése,
- tartós munkavállalás elősegítése,
- munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása,
- sportesemények szervezése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Tó, Tenger, Folyó, Nyíltvízi Úszóklub Sportegyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Kölcsey Ferenc utca 12
képviselő: Bajzát László ... >>

" Trencsényi " Futball Hagyományőrző és Tömegsport Alapítvány

(sport,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Dr. Lukács Gáspár u.5.
képviselő: Tállai András
Mezőkövesd és környékén a futball centrikus diák és tömegsport rendezvények szervezése és támogatása. ... >>

" ÚSZÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Dohány u.1.
képviselő: Boels-Szabó Ágnes
Az V.sz. Napköziotthonos óvoda nagycsoportos óvodáskorú gyermekek vízhez szoktatása, úszásoktatással.
a nagycsoportos óvodás gyerekek vízhez szoktatása, úszás oktatás, ezzel egyidejűleg az egészséges testi fejlettségük javítása,
- az úszásoktatással felmerült költségek(buszköltség, uszodai belépő, stb)
- az úszásoktatást elősegítő szárazföldi eszközök, különféle játékok, sportszerek vásárlása,
- különféle játékok, sportszerek vásárlás,
-különféle bútorok, berendezési, felszerelési tárgy vásárlása,
- az udvari játékok feltételeinek fejlesztése: udvarfüvesítés, parkosítás, elhasználódott játékok cseréje, pótlása, javítása, új udvari játékok vásárlása. ... >>

ÚSZÁSSAL Mezőkövesd Egészséges Ifjúságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Katalin u. 71.
képviselő: Veréb Viktor
Mezőkövesd városban az úszó sport támogatása, különös tekintettel az alábbiakra: - Egészségügyi célú, kedvezményes úszó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, - az úszó tömegsport feltételeinek, környezetének javítása, - az úszó versenysport (Mezőkövesdi SE. Úszó Szakosztálya) anyagi támogatása, a tehetséges úszók rendszeres edzési és versenyzési lehetőségének biztosítása. ... >>

Városi Rádióklub

(sport)

3400 Mezőkövesd, Varga Pál u. 5.
képviselő: Almási László ... >>

Z-3 Postagalambsport Egyesület

(sport,egyéb)

képviselő: Lengyel László elnök ... >>

Z-30 Postagalambsport Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Széchenyi u.9.
képviselő: Nagy Zoltán ... >>
1. oldal