Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

"A Mezőkövesdi Fúvós és Majorette együttesért" Alapítvány

(oktatási)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: Kruzsely Károly
A Mezőkövesdi Fuvós Majorette Együttes szakmai fejlődésének biztosítása, támogatása. - a hazai és külföldi tapasztalatcserék, vendégszereplése támogatása, - a csoportok szakmai vezetői részére továbbképzések szervezése, segítése, - hasonló céllal szerveződött hazai és külföldi szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel, alapítványokkal való kapcsolat tartása, ennek szükség szerinti anyagi finanszírozása. ... >>

Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért

(sport,természetvédelem,oktatási)

3401 Mezőkövesd, Széchenyi u. 10.
képviselő: Vámos Jánosné
A szövetekezet nyugdíjasainak anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása; - a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; - a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt események következményeinek csökkentésében; - ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzető országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Mezőkövesden folytathassák tanulmányaikat; - az ifjúság egészséges nevelése érdekébena sportolási lehetőség bővítése Mezőkövesden; - a munkanélküliek számára átképző tanfolyamok szervezése; - a szakmunkásképzés támogatása. ... >>

AUTÓVILL A Zenei Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.130.
képviselő: Varró Petra elnök
A Mezőkövesdi Városi Zeneiskolában folyó nevelés feltételeinek és környezetének javítása érdekében, hogy a zeneiskolába járó növendékek minél színvonalasabb és kultúráltabb környezetben folytathassák tanulmányainak. ... >>

Bárdos lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
képviselő: Gáspár Erzsébet
Az általános iskolában szervezett tanfolyamok támogatása, szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása, a gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Építők u. 1.
képviselő: Kovácsné Bózsvári Jolán elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és egyéb berendezések, eszközök, szakkönyvek beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók ellátásához támogatás) Tanulmányi vetélkedők és versenyek szervezéséhez támogatás, és a nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása, osztálykirándulások, sportversenyek, továbbá nyári táborozás költségeihez hozzájárulás. Célösztöndíjak biztosítása a kiváló tanulmányi eredményeket elérő, valamint kiemelkedő tehetségű tanulók részére. A mezőkövesdi Mező Ferenc Általános Iskola tanulói élvezhessek az alapítványban biztosított előnyöket. ... >>

Csibe Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1.
képviselő: Csirmaz Andrea
a mezőkövesdi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése; - a gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének elősegítése; - a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása; - szociális tevékenységként a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő bölcsődések segítése ; - kulturális, szabadidős programok, kirándulások szervezése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Egri Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Egri u.1.
képviselő: Kissné Molnár Erzsébet
A mezőkövesdi Egri Úti Óvodások nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. A gyermekek érdekképviseletének, egészségmegörzésének segítése. Az óvodai tárgyi feltételeinek javítása, játékok,szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása. Szociális tevékenységnek a rászruló, hátrányos helyzetben lévő óvodások segítése. ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 8.
képviselő: Dr. Molnár Károly, Pápai Józsefné
Az egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott személy megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása., nevezetesen egeszségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány a szociális tevékenységként kifejtett családsegítés, valamint idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, fogyatékos gyermekek gondozása, ápolása, képességfejlesztése célkitűzései közül az utóbbi kapcsán a főcél a már működő " Add a kezed lakóotthon" folyamatos működésének biztosítása.
Az alapcélok hatékonyabb megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi működést segítő célokat határoz meg:
- A lakóotthoni gondozottak részére rehabilitációs foglalkoztatás megteremtése - támogatások igénylésével, valamint pályázatok benyújtásával - mind otthonon belüli, mind kívüli munkavégzés formájában.
- Otthonápolási szolgálat működtetése az otthon alkalmazottai, munkatársai és társadalmi segítők által.
- Lakóotthonban ún. napközi otthonos ellátás biztosítása bejáró rászoruló gondozottak részére.
-Az alapítvány keretein belül az alapítványi otthon alkalmazottaiból, munkatársaiból, társadalmi segítőiből, ún. támogató szolgálat működtetésének biztosítása oly módon, hogy ezen támogató szolgálat Mezőkövesd város és környéke vonatkozásában az arra rászoruló lakosok ellátását, a jogszabályban előírt feltételek szerint valósítja meg. ... >>

Gyermeki Személyiség és Óvodafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Móra F. u.13.
képviselő: Tóth Sándorné
A mezőkövesdi 6.sz. Óvoda és az óvodai nevelés anyagi és technikai feltételeinek javítása. ... >>

Hancsók Kálmán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.
képviselő: Hancsók Ildikó
A Szent László Gimnázium és Szakközépiskola 2-4. osztályos, matematikában kiemelkedően tehetséges és szociálisan arra rászorult tanulóinak felkutatása, és e területen történő támogatása, s ezzel Hancsók Kálmán szellemi hagyatékának ápolása. ... >>

Keleti Szél Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gaál István út 44
képviselő: Toporniczki Tamás
A népi kultúra és Mezőkövesd hagyományainak ápolása (művészeti tevékenység, kultúrális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolás ) és lakosságának kultúrális, szórakozási, oktatási, sport és egyéb szabdidő kultúrált eltöltését szolgáló igényeinek a kielégítése. ... >>

KOVÁCS MAGDOLNA TANULMÁNYI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 146.
képviselő: Dr. Pető József
A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Szakközépiskola végzős diákjai közül évenként a kimagasló tanulmányi eredményt elérő két tanuló részére a " KOVÁCS MAGDOLNA DÍJ" átadása. ... >>

"Kövesdi Kollégista" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.
képviselő: Barnóczky László
A kollégiumban folyó nevelő, oktató-tevékenység segítése, különös tekintettel az alábbiakra: - a kollégium tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - a kollégiumi tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulók támogatása, - a hátrányos helzyetben lévő kollégisták anyagi támogatása, - a kollégiumi szabadidős programok támogatása (hozzájárulás csoportkirándulások, táborok, rendezvények költségeihez) - a népi hagyományok ápolása, megőrzése, - az idegen nyelv tanulásának elősegítése, ösztönzése, - számítástechnikai, informatikai ismeretek tanulásának, használatának támogatása, - jó tanulmányi teljesítmény támogatása (tanulmányi ösztöndíj) - a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, - kulturális értékeink átörökítése - egészséges életmódra nevelés, - környezeti kultura fejlesztése (épített és természeti környezet óvása) - a kommunikáció kultura fejlesztése - viselkedés kultura fejlesztése - a diákok önkormányzati tevékenységének fejlesztése, - hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, - pályázatok lebonyolításának segítése (nevezési díjak kifizetése.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális örökség megóvása, - környezetvédelem ... >>

Magyar szó Kárpátalján Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.
képviselő: Dr.Pető József
A határon túli, kárpátaljai: -magyar oktatási intézmények támogatása, -magyarország kultúrális szervezeteinek segítése, -magyar identitás-, nemzeti-, nemzetiségi tudata őrzésének elősegítése, -a magyar hagyományok, szokások ápolásának támogatása, -egyházi iskolák, szervezetek alapításának, működésének szervezése, röviden újabb 1100 év múltán is hangozzék magyar szó Kárpátalján. ... >>

Mezőkövesd és környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.75.
képviselő: dr. Tóth József elnök
-társadalmi támogatással ? az alapítvány vagyonával ? anyagi eszközök biztosítása arra, hogy elősegítse a város és környéke egészségügyi ellátást biztosító Városi Rendelőintézet és a város és környéke egyéb egészségügyi intézménye tárgyi, technikai feltételeinek javítását.
-Orvosi műszerek, felszerelések, eszközök beszerzése és az egészségügy rendelkezésére bocsátása annak érdekében, hogy a betegség-megelőzés, a gyógyítás modern eszközei ne csak a távollévő nagy intézményekben, hanem a Mezőkövesden működő egészségügyi intézményekben is rendelkezésre álljon.
-Hogy elősegítse a modern orvostudományhoz nélkülözhetetlen, korszerű, diagnosztikus és terápiás eszközök beszerzését, a betegségek korai felismerése, a hatékonyabb gyógyítás elérése érdekében.
-Hogy anyagilag hozzájáruljon az egészségügyi intézmények műszaki feltételei javításához, korszerűsítéséhez.
-hogy hozzájáruljon az orvosi ténykedés során használt egyszer használatos eszközök, gyógyszer és szakmai anyagok beszerzéséhez,
-elősegítse a rendelőintézet és más egészségügyi intézmények orvosi karának a tudományos munkában való részvételét. Hozzájáruljon a dolgozók szakmai önképzésének, továbbképzésének, a szakmai konferenciákon, kongresszusokon való részvétel anyagi feltételeinek megteremtéséhez. ... >>

Mezőkövesd Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Madách utca 1
képviselő: Kinczel Brigitta, Lázár Péter
A Mezőkövesdi Városi Könyvtár működésének, szakmai munkájának, technikai fejlesztésének támogatása.
- a Városi Könyvtár állománygyarapítási keretének kiegészítése,
- a cél szerinti tevékenység ellátását segítő szolgáltatások nyújtása,
- a Városi Könyvtár technikai eszközeinek fejlesztése,
- kulturális rendezvények, kiállítások, író-olvasó találkozók lebonyolítása,
- helyismereti könyvkiadás támogatása,
- helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása, digitalizálása,
- képzések, továbbképzések finanszírozása,
- az ifjúság részére rendezett vetélkedők anyagi fedezetének biztosítása,
- a kistérségi lakosság számára kultulrált művelődés biztosítása,
- a felnőtt lakosság kulturált szórakozásának, művelődésének, információ-ellátásnak biztosítása,
- a felnőtt lakosság képzéséhez, átképzéséhez szükséges dokumentumok biztosítása,
- a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, pályázatok benyújtása,
- az EU-hoz kapcsolódó információk elérésének biztosítása,
- közalkalmazottak, köztisztiviselők, Nyugdjas Klub és a Pedagógus Nyugdíjas tevékenységének segítése,
- könyvtárosok munkájának elismerése,
- könyvkiadás ... >>

Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: Dienes Jánosné
kulturális, oktatási, szabadidős,egészségügyi és szociális, településfejlesztés, nemzetközi tevékenység ... >>

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: elnök Berecz Lászlóné, kuratóriumi titkár Zeleiné Papp Bernadett, Panyi Zoltán
Kultúrális rendezvények /színházi előadások, kiállítások, fesztiválok, hangversenyek, vátosi ünnepségek/ szervezése, lebonyolítása, élő szinházi, koncertek, opera, vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása, iskolán kívüli képzések, továbbképzések, előadások szervezése, népművészeti hagyományok ápolása, az ifjúsági és felnőtt lakosság kultúrált szórakozásának, művelődésének, információval való ellátásának biztosítása, önszerveződő közösségek, amatőr művészek, csoportok, felnőtt és ifjúsági klubok műlödtetése, az egészséges életmóddal összefüggő rendezvények, előadások, konferenciák szervezése a célszerinti tevékenység ellátását segítő szolgáltatások nyújtása: a használatban lévő kultúrális, múzeális létesítmények fenntartása, célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, helyi civíl szervezetek tevékenységének segítése, elsősorban eszközök, helyiségek biztosításával.
Tourinform Iroda máködtetése, idegenforgalmi feladatok ellátása,
- Mezőkövesdi Újság lapkiadása,
- Matyóföld Periodika kiadása, könyvkiadási tevékenység,
- Közszolgálati helyi televízió és rádió műsorszolgáltatás,
- Kistérségi művelődésszervezés és információellátás,
- Kistérséghez tartozó területen közművelődési szakemberek szakmai továbbképzésének szervezése és munkájának segítése. ... >>

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Csaba
A Reuma Kórházban új kezelési és vizsgálati eljárások bevezetése, a gyógyítás anyagi-technikai feltételeinek javítása. A szakmai továbbképzés és tudományos munka támogatása. Tudományos szimpóziumok rendezése. A kórház fejlesztését, a betegápoló osztálykomfortfokozatainak javítását, a szanatóriumi körülmények kialakítását biztosító beruházások terveinek előkészítése. ... >>

" Nagy Lajos " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás K. u.146.
képviselő: Kocsis Béláné Varga Katalin
A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló 3 diák évenkénti jutalmazása, akik az előző tanévben elsősorban a közösségi életben való aktív részvételükkel kivívták társaik elismerését. ... >>

RomaHang Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kosztolányi Dezső út 7
képviselő: Koós Ede elnök
Az alapítvány célja:

A roma - nem roma integráció, együttélés és együttműködés elősegítése az emberi élet különböző színterein Magyarországon.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés;
gyermek- és ifjúságvédelem,;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység ... >>

" SÜSS FEL NAP " Alapítvány

(oktatási,szociális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.118/A.
képviselő: Dr. Kertész Gabriella
Mozgássérült és fogyatékos gyermekek rehabilitációja, Ezen belül elsősorban a rászorult gyermekek rehabilitációs eszközökkel való ellátása, gyógykezeltetésük és a rehabilitációval összegű egyéb költségek (oktatás, utazás, üdülés, stb,) fedezése. ... >>

"Széchenyi István Szakképzési Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.
képviselő: Csirmaz István
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola kiemelkedő eredményt elért tanulóinak támogatása. Ezzel is ösztönözni a tanulókat a magas szintű általános és szakmai műveltség megszervezésére, továbbtanulásra, sport- és művészeti tehetségük kibontakoztatására. ... >>

Szent István Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 73.
képviselő: Szántó József
A mezőkövesdi Szent István Katolikus Egyházi Iskola oktatási, nevelési céljainak elősegítése, támogatása. ... >>

"Szeretettel a tanuló ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 225.
képviselő: elnök Nyitrai Józsefné
A Szent Imre Általános Iskola mindenkori tanulói részére oktatási programok és tanfolyamok támogatása. A tanulást és a tanítást segítő eszközök beszerzése, az iskolai könyvtár fejlesztése, Idegen nyelvek elsajátításának segítése, hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Sport és turisztikai programok segítése. Sport és tanulmányi versenyek anyagi támogatása. A sportversenyeken és tanulmányi versenyeken jó helyezést elérő tanulók jutalmazása. Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának segítése. Kulturális örökség megóvása. ... >>

"Tárt Karok" Szociális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Budai Nagy A. utca 24
képviselő: Kis István
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése,
- a munkanélküliség következtében hátrányos helyzetbe került családok és gyermekeik segítése, munkaerőpiacra történő visszajuttatásuk elősegítése,
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi feltételeinek javítása,
- nők esélyegyenlőségének biztosítása,
- továbbképzések , átképzések szervezése,
- együttműködés elősegítése a térség civil szervezetei, gazdasági szereplői és önkormányzatok között,
- kulturális tevékenység,
- pályázati információs konferenciák szervezése,
- tartós munkavállalás elősegítése,
- munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása,
- sportesemények szervezése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

" ÚSZÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Dohány u.1.
képviselő: Boels-Szabó Ágnes
Az V.sz. Napköziotthonos óvoda nagycsoportos óvodáskorú gyermekek vízhez szoktatása, úszásoktatással.
a nagycsoportos óvodás gyerekek vízhez szoktatása, úszás oktatás, ezzel egyidejűleg az egészséges testi fejlettségük javítása,
- az úszásoktatással felmerült költségek(buszköltség, uszodai belépő, stb)
- az úszásoktatást elősegítő szárazföldi eszközök, különféle játékok, sportszerek vásárlása,
- különféle játékok, sportszerek vásárlás,
-különféle bútorok, berendezési, felszerelési tárgy vásárlása,
- az udvari játékok feltételeinek fejlesztése: udvarfüvesítés, parkosítás, elhasználódott játékok cseréje, pótlása, javítása, új udvari játékok vásárlása. ... >>

ÚSZÁSSAL Mezőkövesd Egészséges Ifjúságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Katalin u. 71.
képviselő: Veréb Viktor
Mezőkövesd városban az úszó sport támogatása, különös tekintettel az alábbiakra: - Egészségügyi célú, kedvezményes úszó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, - az úszó tömegsport feltételeinek, környezetének javítása, - az úszó versenysport (Mezőkövesdi SE. Úszó Szakosztálya) anyagi támogatása, a tehetséges úszók rendszeres edzési és versenyzési lehetőségének biztosítása. ... >>

VII. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.
képviselő: Ujvárosi Lászlóné
A VII.sz.Óvodához különböző játékok, játékszerek, eszközök, a különböző játékfajtákhoz /gyakorló-, szabály, szerepkonstruáló,- építőjáték/ játékszerek, eszközök vásárlása. A tanuláshoz /foglkozási áganként/ szükséges szemléltető eszközök, /audióvizuális/ vásárlása, beszerzése. Az udvari játék feltételeinek fejlesztése: udvar füvesítés, parkosítás, elhasználódott játékok cseréje, pótlása, javítása, új udvari játékok vásárlása. ... >>
1. oldal