Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

AUTÓVILL A Zenei Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.130.
képviselő: Varró Petra elnök
A Mezőkövesdi Városi Zeneiskolában folyó nevelés feltételeinek és környezetének javítása érdekében, hogy a zeneiskolába járó növendékek minél színvonalasabb és kultúráltabb környezetben folytathassák tanulmányainak. ... >>

Bárdos lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
képviselő: Gáspár Erzsébet
Az általános iskolában szervezett tanfolyamok támogatása, szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása, a gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Építők u. 1.
képviselő: Kovácsné Bózsvári Jolán elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és egyéb berendezések, eszközök, szakkönyvek beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók ellátásához támogatás) Tanulmányi vetélkedők és versenyek szervezéséhez támogatás, és a nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása, osztálykirándulások, sportversenyek, továbbá nyári táborozás költségeihez hozzájárulás. Célösztöndíjak biztosítása a kiváló tanulmányi eredményeket elérő, valamint kiemelkedő tehetségű tanulók részére. A mezőkövesdi Mező Ferenc Általános Iskola tanulói élvezhessek az alapítványban biztosított előnyöket. ... >>

Egri Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Egri u.1.
képviselő: Kissné Molnár Erzsébet
A mezőkövesdi Egri Úti Óvodások nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. A gyermekek érdekképviseletének, egészségmegörzésének segítése. Az óvodai tárgyi feltételeinek javítása, játékok,szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása. Szociális tevékenységnek a rászruló, hátrányos helyzetben lévő óvodások segítése. ... >>

Gyermeki Személyiség és Óvodafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Móra F. u.13.
képviselő: Tóth Sándorné
A mezőkövesdi 6.sz. Óvoda és az óvodai nevelés anyagi és technikai feltételeinek javítása. ... >>

Hancsók Kálmán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.
képviselő: Hancsók Ildikó
A Szent László Gimnázium és Szakközépiskola 2-4. osztályos, matematikában kiemelkedően tehetséges és szociálisan arra rászorult tanulóinak felkutatása, és e területen történő támogatása, s ezzel Hancsók Kálmán szellemi hagyatékának ápolása. ... >>

KOVÁCS MAGDOLNA TANULMÁNYI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 146.
képviselő: Dr. Pető József
A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Szakközépiskola végzős diákjai közül évenként a kimagasló tanulmányi eredményt elérő két tanuló részére a " KOVÁCS MAGDOLNA DÍJ" átadása. ... >>

"Kövesdi Kollégista" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.
képviselő: Barnóczky László
A kollégiumban folyó nevelő, oktató-tevékenység segítése, különös tekintettel az alábbiakra: - a kollégium tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - a kollégiumi tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulók támogatása, - a hátrányos helzyetben lévő kollégisták anyagi támogatása, - a kollégiumi szabadidős programok támogatása (hozzájárulás csoportkirándulások, táborok, rendezvények költségeihez) - a népi hagyományok ápolása, megőrzése, - az idegen nyelv tanulásának elősegítése, ösztönzése, - számítástechnikai, informatikai ismeretek tanulásának, használatának támogatása, - jó tanulmányi teljesítmény támogatása (tanulmányi ösztöndíj) - a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, - kulturális értékeink átörökítése - egészséges életmódra nevelés, - környezeti kultura fejlesztése (épített és természeti környezet óvása) - a kommunikáció kultura fejlesztése - viselkedés kultura fejlesztése - a diákok önkormányzati tevékenységének fejlesztése, - hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, - pályázatok lebonyolításának segítése (nevezési díjak kifizetése.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális örökség megóvása, - környezetvédelem ... >>

Magyar szó Kárpátalján Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.
képviselő: Dr.Pető József
A határon túli, kárpátaljai: -magyar oktatási intézmények támogatása, -magyarország kultúrális szervezeteinek segítése, -magyar identitás-, nemzeti-, nemzetiségi tudata őrzésének elősegítése, -a magyar hagyományok, szokások ápolásának támogatása, -egyházi iskolák, szervezetek alapításának, működésének szervezése, röviden újabb 1100 év múltán is hangozzék magyar szó Kárpátalján. ... >>

Mezőkövesd Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Madách utca 1
képviselő: Kinczel Brigitta, Lázár Péter
A Mezőkövesdi Városi Könyvtár működésének, szakmai munkájának, technikai fejlesztésének támogatása.
- a Városi Könyvtár állománygyarapítási keretének kiegészítése,
- a cél szerinti tevékenység ellátását segítő szolgáltatások nyújtása,
- a Városi Könyvtár technikai eszközeinek fejlesztése,
- kulturális rendezvények, kiállítások, író-olvasó találkozók lebonyolítása,
- helyismereti könyvkiadás támogatása,
- helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása, digitalizálása,
- képzések, továbbképzések finanszírozása,
- az ifjúság részére rendezett vetélkedők anyagi fedezetének biztosítása,
- a kistérségi lakosság számára kultulrált művelődés biztosítása,
- a felnőtt lakosság kulturált szórakozásának, művelődésének, információ-ellátásnak biztosítása,
- a felnőtt lakosság képzéséhez, átképzéséhez szükséges dokumentumok biztosítása,
- a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, pályázatok benyújtása,
- az EU-hoz kapcsolódó információk elérésének biztosítása,
- közalkalmazottak, köztisztiviselők, Nyugdjas Klub és a Pedagógus Nyugdíjas tevékenységének segítése,
- könyvtárosok munkájának elismerése,
- könyvkiadás ... >>

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: elnök Berecz Lászlóné, kuratóriumi titkár Zeleiné Papp Bernadett, Panyi Zoltán
Kultúrális rendezvények /színházi előadások, kiállítások, fesztiválok, hangversenyek, vátosi ünnepségek/ szervezése, lebonyolítása, élő szinházi, koncertek, opera, vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása, iskolán kívüli képzések, továbbképzések, előadások szervezése, népművészeti hagyományok ápolása, az ifjúsági és felnőtt lakosság kultúrált szórakozásának, művelődésének, információval való ellátásának biztosítása, önszerveződő közösségek, amatőr művészek, csoportok, felnőtt és ifjúsági klubok műlödtetése, az egészséges életmóddal összefüggő rendezvények, előadások, konferenciák szervezése a célszerinti tevékenység ellátását segítő szolgáltatások nyújtása: a használatban lévő kultúrális, múzeális létesítmények fenntartása, célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, helyi civíl szervezetek tevékenységének segítése, elsősorban eszközök, helyiségek biztosításával.
Tourinform Iroda máködtetése, idegenforgalmi feladatok ellátása,
- Mezőkövesdi Újság lapkiadása,
- Matyóföld Periodika kiadása, könyvkiadási tevékenység,
- Közszolgálati helyi televízió és rádió műsorszolgáltatás,
- Kistérségi művelődésszervezés és információellátás,
- Kistérséghez tartozó területen közművelődési szakemberek szakmai továbbképzésének szervezése és munkájának segítése. ... >>

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Csaba
A Reuma Kórházban új kezelési és vizsgálati eljárások bevezetése, a gyógyítás anyagi-technikai feltételeinek javítása. A szakmai továbbképzés és tudományos munka támogatása. Tudományos szimpóziumok rendezése. A kórház fejlesztését, a betegápoló osztálykomfortfokozatainak javítását, a szanatóriumi körülmények kialakítását biztosító beruházások terveinek előkészítése. ... >>

" Nagy Lajos " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás K. u.146.
képviselő: Kocsis Béláné Varga Katalin
A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló 3 diák évenkénti jutalmazása, akik az előző tanévben elsősorban a közösségi életben való aktív részvételükkel kivívták társaik elismerését. ... >>

"Széchenyi István Szakképzési Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.
képviselő: Csirmaz István
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola kiemelkedő eredményt elért tanulóinak támogatása. Ezzel is ösztönözni a tanulókat a magas szintű általános és szakmai műveltség megszervezésére, továbbtanulásra, sport- és művészeti tehetségük kibontakoztatására. ... >>

Szent István Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 73.
képviselő: Szántó József
A mezőkövesdi Szent István Katolikus Egyházi Iskola oktatási, nevelési céljainak elősegítése, támogatása. ... >>

"Szeretettel a tanuló ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 225.
képviselő: elnök Nyitrai Józsefné
A Szent Imre Általános Iskola mindenkori tanulói részére oktatási programok és tanfolyamok támogatása. A tanulást és a tanítást segítő eszközök beszerzése, az iskolai könyvtár fejlesztése, Idegen nyelvek elsajátításának segítése, hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Sport és turisztikai programok segítése. Sport és tanulmányi versenyek anyagi támogatása. A sportversenyeken és tanulmányi versenyeken jó helyezést elérő tanulók jutalmazása. Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának segítése. Kulturális örökség megóvása. ... >>

" ÚSZÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Dohány u.1.
képviselő: Boels-Szabó Ágnes
Az V.sz. Napköziotthonos óvoda nagycsoportos óvodáskorú gyermekek vízhez szoktatása, úszásoktatással.
a nagycsoportos óvodás gyerekek vízhez szoktatása, úszás oktatás, ezzel egyidejűleg az egészséges testi fejlettségük javítása,
- az úszásoktatással felmerült költségek(buszköltség, uszodai belépő, stb)
- az úszásoktatást elősegítő szárazföldi eszközök, különféle játékok, sportszerek vásárlása,
- különféle játékok, sportszerek vásárlás,
-különféle bútorok, berendezési, felszerelési tárgy vásárlása,
- az udvari játékok feltételeinek fejlesztése: udvarfüvesítés, parkosítás, elhasználódott játékok cseréje, pótlása, javítása, új udvari játékok vásárlása. ... >>

VII. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.
képviselő: Ujvárosi Lászlóné
A VII.sz.Óvodához különböző játékok, játékszerek, eszközök, a különböző játékfajtákhoz /gyakorló-, szabály, szerepkonstruáló,- építőjáték/ játékszerek, eszközök vásárlása. A tanuláshoz /foglkozási áganként/ szükséges szemléltető eszközök, /audióvizuális/ vásárlása, beszerzése. Az udvari játék feltételeinek fejlesztése: udvar füvesítés, parkosítás, elhasználódott játékok cseréje, pótlása, javítása, új udvari játékok vásárlása. ... >>
1. oldal