Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Csibe Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1.
képviselő: Csirmaz Andrea
a mezőkövesdi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése; - a gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének elősegítése; - a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása; - szociális tevékenységként a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő bölcsődések segítése ; - kulturális, szabadidős programok, kirándulások szervezése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Egészség Klub Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24 1
képviselő: képviselő Molnárné Csirmaz Erzsébet ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 8.
képviselő: Dr. Molnár Károly, Pápai Józsefné
Az egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott személy megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása., nevezetesen egeszségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány a szociális tevékenységként kifejtett családsegítés, valamint idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, fogyatékos gyermekek gondozása, ápolása, képességfejlesztése célkitűzései közül az utóbbi kapcsán a főcél a már működő " Add a kezed lakóotthon" folyamatos működésének biztosítása.
Az alapcélok hatékonyabb megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi működést segítő célokat határoz meg:
- A lakóotthoni gondozottak részére rehabilitációs foglalkoztatás megteremtése - támogatások igénylésével, valamint pályázatok benyújtásával - mind otthonon belüli, mind kívüli munkavégzés formájában.
- Otthonápolási szolgálat működtetése az otthon alkalmazottai, munkatársai és társadalmi segítők által.
- Lakóotthonban ún. napközi otthonos ellátás biztosítása bejáró rászoruló gondozottak részére.
-Az alapítvány keretein belül az alapítványi otthon alkalmazottaiból, munkatársaiból, társadalmi segítőiből, ún. támogató szolgálat működtetésének biztosítása oly módon, hogy ezen támogató szolgálat Mezőkövesd város és környéke vonatkozásában az arra rászoruló lakosok ellátását, a jogszabályban előírt feltételek szerint valósítja meg. ... >>

Marietta Teljes Értékű Életéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3400 Mezőkövesd, Liszt F. utca 14.
képviselő: Barczi Mátyás Antalné
Balesetben sérült, bénulásos betegségben szenvedő és ennek okából egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott Molnár Marietta (aki 1984. május 14. napján született, anyja: Pető Mária, 1076 Budapest, Péterfy S. u. 38. szám alatti lakos) megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása, gyógyulásának elősegítése, magyarországi és esetleges külföldi kezelésének, gyógyíttatásának, majd pedig remény szerinti munkába állítása feltételeinek megteremtése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Mezőkövesd és környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.75.
képviselő: dr. Tóth József elnök
-társadalmi támogatással ? az alapítvány vagyonával ? anyagi eszközök biztosítása arra, hogy elősegítse a város és környéke egészségügyi ellátást biztosító Városi Rendelőintézet és a város és környéke egyéb egészségügyi intézménye tárgyi, technikai feltételeinek javítását.
-Orvosi műszerek, felszerelések, eszközök beszerzése és az egészségügy rendelkezésére bocsátása annak érdekében, hogy a betegség-megelőzés, a gyógyítás modern eszközei ne csak a távollévő nagy intézményekben, hanem a Mezőkövesden működő egészségügyi intézményekben is rendelkezésre álljon.
-Hogy elősegítse a modern orvostudományhoz nélkülözhetetlen, korszerű, diagnosztikus és terápiás eszközök beszerzését, a betegségek korai felismerése, a hatékonyabb gyógyítás elérése érdekében.
-Hogy anyagilag hozzájáruljon az egészségügyi intézmények műszaki feltételei javításához, korszerűsítéséhez.
-hogy hozzájáruljon az orvosi ténykedés során használt egyszer használatos eszközök, gyógyszer és szakmai anyagok beszerzéséhez,
-elősegítse a rendelőintézet és más egészségügyi intézmények orvosi karának a tudományos munkában való részvételét. Hozzájáruljon a dolgozók szakmai önképzésének, továbbképzésének, a szakmai konferenciákon, kongresszusokon való részvétel anyagi feltételeinek megteremtéséhez. ... >>

Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: Dienes Jánosné
kulturális, oktatási, szabadidős,egészségügyi és szociális, településfejlesztés, nemzetközi tevékenység ... >>

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Csaba
A Reuma Kórházban új kezelési és vizsgálati eljárások bevezetése, a gyógyítás anyagi-technikai feltételeinek javítása. A szakmai továbbképzés és tudományos munka támogatása. Tudományos szimpóziumok rendezése. A kórház fejlesztését, a betegápoló osztálykomfortfokozatainak javítását, a szanatóriumi körülmények kialakítását biztosító beruházások terveinek előkészítése. ... >>

"Probitas" Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3400 Mezőkövesd, Olajfa u. 2.
képviselő: Dr. Deák Ferencné
1.) A segítőkész, becsületes, tenniakaró személyek és szervezetek segítségével, összefogásával olyan klubok, szociális otthon és szociális szervezetek létrehozásához és működéséhez kíván hozzájárulni, melyek idős, beteg vagy fogyatékos emberek számára szociális gondoskodást, otthont nyújt. 2.) Átmeneti gondozást, ápolást nyújtson idős, beteg, mozgássérült személyek részére az önálló életre való felkészítés érdekében is. 3.) A szenvedélybetegségek leküzdésének elősegítése és támogatása, a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés ... >>

"Tárt Karok" Szociális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Budai Nagy A. utca 24
képviselő: Kis István
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése,
- a munkanélküliség következtében hátrányos helyzetbe került családok és gyermekeik segítése, munkaerőpiacra történő visszajuttatásuk elősegítése,
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi feltételeinek javítása,
- nők esélyegyenlőségének biztosítása,
- továbbképzések , átképzések szervezése,
- együttműködés elősegítése a térség civil szervezetei, gazdasági szereplői és önkormányzatok között,
- kulturális tevékenység,
- pályázati információs konferenciák szervezése,
- tartós munkavállalás elősegítése,
- munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása,
- sportesemények szervezése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

ÚSZÁSSAL Mezőkövesd Egészséges Ifjúságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Katalin u. 71.
képviselő: Veréb Viktor
Mezőkövesd városban az úszó sport támogatása, különös tekintettel az alábbiakra: - Egészségügyi célú, kedvezményes úszó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, - az úszó tömegsport feltételeinek, környezetének javítása, - az úszó versenysport (Mezőkövesdi SE. Úszó Szakosztálya) anyagi támogatása, a tehetséges úszók rendszeres edzési és versenyzési lehetőségének biztosítása. ... >>
1. oldal