Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkeresztes oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3441 Mezőkeresztes, Összekötő út 28.
képviselő: Tóthné Sándor Edit elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
az általános iskolás gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása,
a gyermekek egészséges életmódra nevelése,
szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása,
különféle tanfolyamok támogatása

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; ... >>

Dr. S. Berecz István Gazdaképző Népfőiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3441 Mezőkeresztes, Kazinczy u. 10.
képviselő: Rózsa Imréné
A magyar mezőgazdasági gazdaképzés támogatása, elméleti és gyakorlati képzés fejlesztése azért, hogy a kis- és középméretű gazdaságok számban, földterületben és felszereltségben megerősödjenek, a beszerzés, feldolgozás és értékesítés terén kedvezőbb feltételekhez jussanak. ... >>

Mezőkeresztes Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3441 Mezőkeresztes, József Attila utca 3
képviselő: dr Búzné dr. Varga Mónika
A korszerű, hatékony nevelő, oktató munka feltételeinek megteremtése,
-az óvoda tárgyi, dologi eszközeinek gyarapítása, bővítése,
-gyermekjóléti tevékenység,
-gyermekjóléti tevékenység, az egészséges életmódra nevelés,
-a közművelődési rendezvények támogatása,
- ehetséggondozás, hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű fiatalok támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ... >>

"Mezőkeresztesért" Közalapítvány

(sport,oktatási)

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
képviselő: Fűrész Istvánné
Mezőkeresztes nagyközségben az önkormányzatokról szóló LXV. tv. 8. §-ában foglalt feladatok, különösen a közművelődési, oktatási, sporttevékenység támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás.
A település és kistérségi szintű terület- és vidékfejlesztési feladatok ellátásában való közreműködés.
A települési arculat javításának kialakításában, rendezett belterületi településszerkezet kialakítására vonatkozó elkpézelések megvalósításának elősegítésében való közreműködés. ... >>

Mezőkeresztesi Kulturális és Kommunikációs Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
képviselő: Csörgő László
Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c./ pontjának alábbi szakaszaiban meghatározott tevékenység ellátása: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. ... >>
1. oldal