Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőberény szociális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Alapítvány az Ázsiai Missziókért

(szociális)

5650 Mezőberény, Kereki utca 103.
képviselő: elnök Dr. Dolgos Sándor
Az alapítvány elő kívánja segíteni a hátrányos helyzetű rétegek, elmaradott sorban élők, katasztrófa sújtotta területen élő emberek és gyermekek, valamint az őket segítő szakemberek, misszionáriusok, tanárok körülményeinek javítását, felkészülsét, odajuttatását és azt, hogy a kisebb-nagyobb közösségek megértőbbek, segítőkészebbek legyenek a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek iránt. ... >>

Hátrányos Helyzetű Embereket Segítők Egyesülete

(szociális,kulturális)

5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.
képviselő: elnök Horváth János
Mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális felzárkóztatása. ... >>

Intercaritas Hungary Ifjúsági Egyesület Mezőberény

(természetvédelem,szociális)

5650 Mezőberény, Hősök u. 8/D.
képviselő: Szászné Sziklai Cili
A szervezet célja a társadalmi és természeti környezet "humánus" alakítása, a tagság szellemi és fizikai készségeinek fejlesztése. Karitatív tevékenység, elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály, a kisebbségi magyarság a helyi hátrányos helyzetűek körében. ... >>

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. utca 54.
képviselő: Kocsis Nagy Zsolt elnök
Állami gondozott gyermekek számára lakóotthonok, utógondozó önálló otthonok kialakítása, a megfelelő házak megkeresése, azok rendbetételének irányítása, azok működésének megszervezése. Ugyanígy értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok részére is lakóotthonok létrehozása, mint végleges otthon. Marketing és manageri szolgáltatás kialakítása az otthonokban lakó gyerekek és már felnőtté vált fiatalok felé, amellyel piacot keresünk az általuk előállított termékeknek (fonott kosár, szőttesek, rongyszőnyegek...) Egy Mécses Szolgáló Ház létrehozása, átmeneti otthonként. Felvilágosító tanfolyamokat szervezni és propagandát fejteni ki a kábítószer, a HIV vírus terjedéséről és egyéb problémákról. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, érdekképviselet, gyermek- ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, foglalkoztatottság előmozdítása. Pszichiátriai betegek és deviáns fiatalok, szenvedélybetegek felé való szolgálat, ellátások kialakítása. Érdekképviselet és tájékoztatás. Az egyesület a tevékenységét az egész országra kiterjedően fejti ki. ... >>

Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Fő út 7.
képviselő: Hajdú Ernőné
Egészségmegőrzés, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét, sportolását, rehabilitációs foglalkoztatását segítő tevékenység. ... >>

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

(szociális)

5650 Mezőberény, Fő utca 4.
képviselő: Hack Ákosné
Szociális tevékenység, családsegítés, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

Összefogás a Nagycsaládosokért Egyesület

(oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Kérhalom utca 10.
képviselő: elnök Csákóné Rácz Irén
Mezőberényben élő nagycsaládások szociális helyzetének javítása, családsegítés, a nagycsaládokban nevelkedő gyermekek oktatásával kapcsolatos költségek enyhítése, szabadidős programok szervezése. ... >>

SPEKTRUM Alapítvány

(oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1.
képviselő: elnök Kovács Edina
Szociális és mentálhigiéniás segítségnyújtás Békés megyében, elsősorban Mezőberény térségében lévő kistelepüléseken, ezen belül az otthoni segítségnyújtás megszervezése, működtetése, a családsegítő szolgálatok szakmai és módszertani támogatása, gyermekjóléti szolgálatok megszervezése, működtetése, segítése. Szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges diákok továbbtanulásának támogatása, szociálisan hátrányos helyzetben élő diákok részére csoportterápiás foglalkozások és szabadidős táborok szervezése. ... >>

TÍZVÁROS Alapítvány A régió felemelkedéséért

(szociális)

5650 Mezőberény, Deák Ferenc utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Süveges Szabolcs
Közösségi és szabadidős központ létrehozása és működésének támogatása régiós szinten, amely a Biblia értékrendjén alapul, annak szellemi és erkölcsi üzenetét hordozza. ... >>
1. oldal