Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőberény oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

1. számú Általános Iskola Diák sport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

5650 Mezőberény, 1.sz. Általános Iskola
képviselő: Henger Péter
Az egyesület célja tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség, szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. ... >>

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Csendes köz 4.
képviselő: Olejné Mertz Judit
Óvodai kirándulások, színházlátogatások, egyéb kulturális programok költségeinek részbeni, vagy teljes átvállalása estenként. Jó minőségű és tartós berendezési tárgyak (asztalok, székek, fektetők, stb.) beszerzése. Az óvodák udvarának természetbarát, természetes anyagból álló játékszerekkel való felszerelésének támogatása. Az óvodák könyvtárának fejlesztése - szakmai és gyermekirodalmi - könyvekkel. A csoportszobák esztétikus díszítését szolgáló tárgyak, berendezések beszerzése. Olyan tisztító és takarítógépek vásárlása, melyek lehetővé teszik a csoportszobák levegőjének, bútorainak, játékainak hatékony fertőtlenítését, takarítását. Jó minőségű és tartós képességfejlesztő játékok beszerzése. Óvodai fejlesztőszobák, tornaszobák ... >>

Berény Táncegyüttes Egyesület

(oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Fortuna tér 2.
képviselő: elnök Ábelovszky Marianna
Berény táncegyüttes néven működő táncegyüttes létrehozása, fenntartása, a néptánckultúra ápolása és népszerűsítése, néptáncoktatás, Mezőberény és régiója népi hagyományainak ápolása, a néptánckultúra népszerűsítése, népi játékhagyományok ápolása. ... >>

Berényi Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5650 Mezőberény, Gyóni Géza utca 6.
képviselő: elnök Simcsik László, titkár Czirbuly Zoltán
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése. Bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása. A kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület

(sport,oktatási)

5650 Mezőberény, Kunhalom u. 6.
képviselő: Vrbovszki Zoltán elnök
Gyermek labdarúgó-sport népszerűsítése, oktatás, tehetségkutatás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés. ... >>

Erős Vár Alapítvány

(oktatási)

5650 Mezőberény, Kossuth tér 6.
képviselő: Erdős Józsefné, Speckné Jászfalvi Zsuzsanna elnök, Székely Istvánné
A mezőberényi I. kerületi Evangélikus Egyházközség működési területén élő, illetőleg látókörébe eső szellemi fogyatékos gyermekek képzése, foglalkoztatásának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a nehéz anyagi körülmények között élő jó szellemi képességű gyermekek továbbtanulásának támogatása, szükség szerint ösztöndíj vagy egyszeri segély folyósításával. Idős korú, egyedülálló gyülekezeti tagok szociális segélyezése. ... >>

Erős Vár Alapítvány /Mezőberény/

(oktatási)

5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 6.
képviselő: Bácskai Károly elnökhelyettes, Schön Mihály, Vécsei Dániel elnök
A mezőberényi I. ker. evangélikus egyházközség működési területén élő szellemi fogyatékos gyermekek képzése, nehéz anyagi körülmények között élő, jó szellemi képességű gyermekek továbbtanulásának támogatása, idős, egyedülálló gyülekezeti tagok szociális segélyezése, stb. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5650 Mezőberény, Népköztársaság u. 4.
képviselő: Pallagi Mária
A könyvtári közművelődési rendezvények anyagi támogatása, a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése. Az alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése. ... >>

Magyarországi Freinet Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5650 Mezőberény, Kinizsi út 13.
képviselő: elnök Császi Imréné, Földesi Lajosné ügyvezető elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a hazai Freinet pedagógia támogatása. ... >>

MAZSORETT VARÁZS Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Belencéresi u. 14.
képviselő: Mezei József
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység. ... >>

Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Fő út 7.
képviselő: Hajdú Ernőné
Egészségmegőrzés, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét, sportolását, rehabilitációs foglalkoztatását segítő tevékenység. ... >>

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5650 Mezőberény, 2.sz. Általános Iskola
képviselő: elnök Henger Péter
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség, szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Részvétel a Diákolimpia versenyrendszerben. Nemzetközi cserekapcsolatok bonyolítása. A diáksport-csoportok működésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése. Sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 17-19.
képviselő: elnök Schäferné Kéki Márta
Az iskolában folyó idegennyelvi képzés elősegítése, diáksportfejlesztés, kiemelkedő képességű tanulók jutalmazása, versenyeken való részvétel anyagi biztosítása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökségmegóvás, környezetvédelem, gyermek- ifjúságvédelem, érdekképviselet. ... >>

Mezőberényi Gyermekfoci - Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. út 9.
képviselő: Búzás József, Kajlik Péter elnök
A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatnál működő labdarugó osztályokhoz tartozó gyermekek (6-14 éves korosztály) iskolai labdarugásának szervezése és támogatása, a helyi ifjúság sportszerű életvitelre nevelése. A labdarugó mérközések, a belföldi és külföldi tornákra utazása anyagi fedezetének biztosítása. A gyermekek fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. ... >>

Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 13-15.
képviselő: Egeresiné Vas Ildikó
A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium tehetséges tanulóinak, közösségi csoportjainak és nevelőinek olyan lehetőséget biztosítani, mely közvetlenül, vagy közvetve a tanulók személyiségét fejleszti, majdani életük érvényesülési esélyét növeli és az intézmény működését biztosító állami költségvetésből nem valósítható meg. ... >>

Összefogás a Nagycsaládosokért Egyesület

(oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Kérhalom utca 10.
képviselő: elnök Csákóné Rácz Irén
Mezőberényben élő nagycsaládások szociális helyzetének javítása, családsegítés, a nagycsaládokban nevelkedő gyermekek oktatásával kapcsolatos költségek enyhítése, szabadidős programok szervezése. ... >>

Összefogás Mezőberényért Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

5650 Mezőberény, Szent István u. 9.
képviselő: Babinszki Szilárd elnök
Érdekképviselet, városvédelem, városfejlesztés, egészségügy fejlesztése, oktatás. ... >>

SPEKTRUM Alapítvány

(oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1.
képviselő: elnök Kovács Edina
Szociális és mentálhigiéniás segítségnyújtás Békés megyében, elsősorban Mezőberény térségében lévő kistelepüléseken, ezen belül az otthoni segítségnyújtás megszervezése, működtetése, a családsegítő szolgálatok szakmai és módszertani támogatása, gyermekjóléti szolgálatok megszervezése, működtetése, segítése. Szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges diákok továbbtanulásának támogatása, szociálisan hátrányos helyzetben élő diákok részére csoportterápiás foglalkozások és szabadidős táborok szervezése. ... >>
1. oldal