Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőberény kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Csendes köz 4.
képviselő: Olejné Mertz Judit
Óvodai kirándulások, színházlátogatások, egyéb kulturális programok költségeinek részbeni, vagy teljes átvállalása estenként. Jó minőségű és tartós berendezési tárgyak (asztalok, székek, fektetők, stb.) beszerzése. Az óvodák udvarának természetbarát, természetes anyagból álló játékszerekkel való felszerelésének támogatása. Az óvodák könyvtárának fejlesztése - szakmai és gyermekirodalmi - könyvekkel. A csoportszobák esztétikus díszítését szolgáló tárgyak, berendezések beszerzése. Olyan tisztító és takarítógépek vásárlása, melyek lehetővé teszik a csoportszobák levegőjének, bútorainak, játékainak hatékony fertőtlenítését, takarítását. Jó minőségű és tartós képességfejlesztő játékok beszerzése. Óvodai fejlesztőszobák, tornaszobák ... >>

Baráti Egylet Mezőberényért

(kulturális)

5650 Mezőberény, Fő utca 4-6.
képviselő: elnök Nagy Ferenc
Támaszkodva a széles társadalmi réteg aktív tevékenységére arra törekszik, hogy támogatója legyen a helyi hagyományok ápolásának, a hagyományteremtésnek, és lehetőséget adjon minden olyan önálló kezdeményezésnek, amely Mezőberény város és annak lakói javát szolgálja. ... >>

Berény Táncegyüttes Egyesület

(oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Fortuna tér 2.
képviselő: elnök Ábelovszky Marianna
Berény táncegyüttes néven működő táncegyüttes létrehozása, fenntartása, a néptánckultúra ápolása és népszerűsítése, néptáncoktatás, Mezőberény és régiója népi hagyományainak ápolása, a néptánckultúra népszerűsítése, népi játékhagyományok ápolása. ... >>

Hátrányos Helyzetű Embereket Segítők Egyesülete

(szociális,kulturális)

5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.
képviselő: elnök Horváth János
Mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális felzárkóztatása. ... >>

MAZSORETT VARÁZS Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Belencéresi u. 14.
képviselő: Mezei József
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység. ... >>

Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 17-19.
képviselő: elnök Schäferné Kéki Márta
Az iskolában folyó idegennyelvi képzés elősegítése, diáksportfejlesztés, kiemelkedő képességű tanulók jutalmazása, versenyeken való részvétel anyagi biztosítása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökségmegóvás, környezetvédelem, gyermek- ifjúságvédelem, érdekképviselet. ... >>

Mezőberényi Erdélyi Kör

(kulturális)

5650 Mezőberény, Fő u. 4-6.
képviselő: Deák András, Dr. Dóczi Balázs, Dr. Péter Sándor, Kajlik Péter elnök, Koncsag Ferenc
Az erdélyi menekültek és áttelepültek letelepedésének segítése, olyan baráti közösségek kialakítása, amely az élet minden területén pótolni igyekszik a megszokott, de elveszített környezet hiányát. Az Erdélyben élő magyarság szellemi, kulturális, politikai és anyagi támogatása. Rendezvények, találkozások, előadások szervezése, erdélyi és magyarországi művészek fellépéseivel. ... >>

Mezőberényi Football Club

(sport,kulturális)

5650 Mezőberény, Sport utca 1.
képviselő: elnök Zolnai György
A versenysportban résztvevő csapatok működtetése, utánpótlás nevelés, a közönség kulturált igényeinek kiszolgálása. A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, a hagyományok ápolása. ... >>

Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.
képviselő: Matajsz János
A fiatalok zenei műveltségének növelése, a fúvószenekari hagyományok ápolása, a fúvószene megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Mezőberényi Gyermekfoci - Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. út 9.
képviselő: Búzás József, Kajlik Péter elnök
A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatnál működő labdarugó osztályokhoz tartozó gyermekek (6-14 éves korosztály) iskolai labdarugásának szervezése és támogatása, a helyi ifjúság sportszerű életvitelre nevelése. A labdarugó mérközések, a belföldi és külföldi tornákra utazása anyagi fedezetének biztosítása. A gyermekek fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. ... >>

Mezőberényi Helytörténei és Tájvédelmi Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Kölcsey lakótelep 1 A I/4.
képviselő: elnök Henger Péter
Kulturális tevékenység, környezetvédelem, turisztikai tevékenység. ... >>

Mezőberényi Ipar Szabadidős Sportegyesület

(sport,kulturális)

5650 Mezőberény, Fő út 14.
képviselő: elnök Frey Péter
Közösségi kulturális, szabadidős és sport programok szervezése, sportolási, edzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 6.
képviselő: Wagner Márton elnök
A Mezőberényben és környékén élő német nemzetiség, német kissebbség érdekeinek képviselete, a német nyelv őrzése és ápolása. Az Egyesület a városban és környékén élő német kissebbség érdekeit jeleníti meg, és vállalja azok képviseletét. ... >>

Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Organizácia Slovákov v Polnom Berincoku

(kulturális)

5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 21.
képviselő: Borgula Györgyné
Ösztönözze a Mezőberényben élő szlovákságot azonosságtudatának megtartására, anyanyelvének tanulására, használatára, segítse kultúrája megőrzését, fellendítését, hagyományai ápolását. ... >>

Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5650 Mezőberény, Fő út 4-6.
képviselő: alelnök Öreg István, Kovács Lászlóné elnök
Mezőberény város fejlődésének, arculata formálásának elősegítése. A városias jelleg formálásában való tevékeny részvétel, szakmai véleményalkotással és tervek, programok előkészítésével. A város értékeinek védelme, megóvása, az épített és természetes környezet emberléptékű őrzése, a műemlékek és városképi jelentőségű épületek, építmények, védett területek óvása. A város kulturális, helytörténeti hagyományainak gyűjtése, őrzése. ... >>

Nyeregben Alapítvány

(sport,kulturális)

5650 Mezőberény, Kodály utca 26.
képviselő: kuratóriumi elnök Madarász Magdolna
Az ősi magyar lovas kultúra ápolása, a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának megkönnyítése lovak segítségével, a lovaglás népszerűsítése, feltételeinek megteremtése. Mezőberény és környéke népi, paraszti, lovas eszközeinek gyűjtése, őrzése. Az 19848/49-es szabadságharc lovas hagyományainak ápolása. A falusi turizmus, lovas turizmus eredményes működésének elősegítése, fejlesztése, lovas bemutatók szervezése, fogathajtó versenyek lebonyolítása. ... >>

Viola Szabadidős és Kulturális Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Rákóczi sgt. 1/B.
képviselő: elnök Siófoki Attila, Őszi Andrea elnökhelyettes, Zolnai György
Közösségi kulturális, szabadidős programok szervezése az egészséges életmód érdekében, tanfolyamok szervezése, rekreációs tevékenység. ... >>
1. oldal