Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka szociális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ Hátrányos Helyzetű Gyermekeiért

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.
képviselő: Szabó Bertalanné elnök
A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Az Információs Társadalomért, Szatmár Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 37 2/8
képviselő: Opris Attila
Többfunkciós, nyitott profilú, kisközösségi információs és telekommunikációs szolgáltató központok létrehozása, és bárki számára hozzáférhetővé tétele. Internet elérési lehetőség biztosítása, lektronikus levelezési lehetőség biztosítása, közhasznú tájékoztatás, irodai szolgáltatás, számitógépes munkák elvégzése, távmunkalehetőségek biztosítása, munkaügyi szolgáltatások (állásajánlatok közzététele, képzésajánlatok közzététele) jogi ismeretek közvetítése, stb. az alapító okirat szerint
Új cél: hátrányos helyzetűek, tartós munkanélkülivé válásuk folytán perifériára sodródott emberek munkához való juttatása, ennek elméleti, gyakorlati képzéssel, munkaerő piaci felméréssel - elősegítése. A térség fiatalságának kulturális, sport, művelődési igényeinek kiemelt támogatása. ... >>

Ezüstkor Egyesület

(szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. utca 73.
képviselő: Bráder Zoltánné
Minőségi jóléti szolgáltatások nyújtása Mátészalkán és térségében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi kirekesztés elleni programok, rendezvények szervezése, egészségmegőrzés, népi hagyományok felelevenítése, ápolása, a generációk közötti együttműködés elősegítése. ... >>

Fehér Galamb Nyílt Alapítvány

(oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 12
képviselő: Dolezsár Mihály
Mátészallán és vonzáskörzetébe tartozó települések karatatív, szociális, kuturális tevékenység szervezése, támogatása és a perifériára szorult emberek gazdasági, morális rehabilitációjának elősegítése. Ismeretterjesztő, felvilágosító és tanácsadó tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Gróf Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Széchenyi út 7.
képviselő: Fülöp István
Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek elősegítése és javítása, hátrányos helyzetű tehetséges tanulók segítése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

HABITAT Jóléti Közalapítvány

(kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Szűcs Sándor kuratórium elnök
településfejlesztés és lakásgazdálkodás, támogat minden olyan törekvést, mely az elérhető árú lakások tervezését, finanszírozását és kivitelezését a mindenkori hagyományok és adottságok figyelembevételével élérhetővé teszi a lakásra várók igényeit ... >>

Inner Wheel Klub Mátészalka

(szociális)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.
képviselő: Ihanus Sirpa Hannele új elnök
Kölcsönös segítségnyújtás és embertársaink szolgálata a mindennapi életben. A nemzetközi megértés előmozdítása. A jó szándék és a béke ápolása. Gazdálkodó és hivatásukat gyakorló személyek által a segítés és szolgálatkészség eszméje. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Idősekért Közalapítvány

(szociális)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. út 73
képviselő: dr. Cservenyák László
A város idős, szociálisan rászoruló embereinek támogatása, ellátásának javítása és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján ... >>

Mátészalkai Ifjúsági Egyesület

(szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Északi körút 78.
képviselő: Balogh Botond
Kulturális és ifjúsági rendezvények szervezése Mátészalkán, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi kirekesztés elleni programok, rendezvények szervezése, népi hagyományok felelevenítése, ápolása; a generációk közötti együttmüködés elősegítése. Kiemelt célja Mátészalka képviselete a nemzetközi civil szférában. ... >>

Mátészalkai Tűzoltók Baráti Köre Egyesület

(tűzoltó,szociális)

4700 Mátészalka, Ipari út 35.
képviselő: Pandula József, Tóth Imre
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Munkanélküliek és Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Szalkay László utca 14.
képviselő: Pénzes László
A munkanélküliek, e miatt hátrányos helyzetű családok, a nyugdíjas, a rokkantnyugdíjas polgárok szociális helyzetének javítása, érdekeik, jogaik védelme és érvényesítése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nők Szatmárért Egyesület

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs út 7. III./10.
képviselő: Izsoó Ferencné
Segítségnyújtás a kistérség lakosai számára, főleg azoknak, akik szegénységben élnek, időskorúak, hátrányos helyzetűek és könnyen sebezhetők, és akiknek különleges, sajátos szükségleteik vannak. ... >>

ROMÁK A CIVIL EURÓPÁÉRT Egyesület

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Északi körút 13.
képviselő: Farkas János
gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Ipari út 26
képviselő: Lőrincz Károly
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés- oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Magyarországi, nezeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rehabilitáció, sport, euroatlanti integráció, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítése, egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Szatmári Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1.
képviselő: Szűcs Sándorné
A művészetoktatás igénybevételéhez a tehetséges fiatalok anyagi támogatása. A tehetséges növendékek, csoportok országos, területi, megyei versenyeztetésének finanszírozása. Hozzájárulás biztosítása a tehetséges fiatalok szaktáborokban való részvételéhez. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola jellegének erősítése, szaktárgyi versenyek, bemutatók, fesztiválok megrendezéséhez való hozzájárulással. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

Szent József Mátészalka Hitéletéért, Rászorultak Szociális Segélyezéséért, a Gyermekek és Fiatalok Tanulmányi Előmeneteléért Alapítvány

(oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Kossuth tér 2.
képviselő: Pataki Istvánné
Mátészalka város hitéletének kiteljesítése, a keresztény értékek minél szélesebb körhöz való eljuttatása. Rászorult személyek, családok felkarolása, támogatása, segélyezésének megoldása. Fiatalkorúak, gyermekek, diákok keresztényi értékek szerinti taníttatása, nevelése, hitoktatásának megszervezése, tanulmányi előmenetelüknek támogatása. Továbbá minden olyan kreatív tevékenység, amellyel az arra rászorult személyek életvitelének javítása elérhető. ... >>
1. oldal