Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.
képviselő: Fülöp István
Az iskola tanulóinak sokoldalú segítése. Nevelés, oktatás. Képességfejlesztés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12
képviselő: Baráth Szilvia, László Attila, Pankotai Ferenc
A kollégium rászoruló diákjainak anyagi támogatása, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

A neurológia támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Kórház utca 2.
képviselő: Nagy Gyula
A Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása, az itt dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A célok megvalósítását elősegítők felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Baross László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross L. utca 12-14.
képviselő: Kerti Lilla
Az iskolában a korszerű mezőgazdasági és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, illetőleg javítása. Nyelvi és egyéb szakkörök, valamint nyári kül- és belföldi nyelvi táborok szervezése, támogatása. Tehetséges, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Esze Tamás Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Bodorné Misley Tünde
A gimnázium és a város középiskolásai hátrányos helyzetének csökkentése érdekében oktatási, képzési, egészségügyi, hagyományos értékeket közvetítő kulturális, helyi közösségépítő, szociális, ifjúságvédelmi, sport és környezetvédelmi programok szervezése és megvalósítása. Továbbá az alapító okirat 4/1.; 4/2.; 4/3.; 4/4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Gróf Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Széchenyi út 7.
képviselő: Fülöp István
Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek elősegítése és javítása, hátrányos helyzetű tehetséges tanulók segítése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Idegennyelvi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Dr. Kelemen Barnáné a kuratórium elnöke
kölföldi- és belföldi nyelvtanulás támogatása, iskolai nyelvoktatás színvonalának támogatása, tehetséges tanulók részére támogatások, ösztöndíjak biztosítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"Kálvin János Református Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4700 Mátészalka, Nagykárolyi út 5.
képviselő: Becsei Miklós elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Karabélyos Sport és Lövész Klub

(intézményi,sport,oktatási)

4700 Mátészalka, Wesselényi utca 11.
képviselő: Hámorszky József
A szabadidősport támogatása, a rendszeres sportolás, az egészséges életmód, testedzés, felüdülés biztosítása. A sport eszméinek ápolása, terjesztése a felnőttek és az ifjúság körében. A gyermekek sportjának elősegítése, az utánpótlás-nevelés biztosítása. Hazai és nemzetközi sportbaráti kapcsolatok kialakítása és ápolása. Hatékony együttműködés az önkormányzatokkal, iskolákkal, más sportklubokkal és egyesületekkel. A környezet védelme és tájvédelem. ... >>

Kikelet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassai utca 39.
képviselő: Kiss Péterné
A Mátészalkai Ballasai úti Óvoda működési feltételeinek javítása, a környezeti nevelés feltételeinek javítása, az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges lehetőségek biztosítása, az óvodai rendezvényekszervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az óvodapedagógusok, alkalmazottak szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések elősegítése, könyvtárállomány fejlesztése. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth tér 4.
képviselő: Jánosiné Bíró Ilona
A kulturális élet valamennyi területének támogatása. Nehéz anyagi körülmények között élők támogatása. Hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése. A Móra Ferenc Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése, és az iskola teljes-körű támogatása. Nevelés és oktatás, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Korszerű Medicina Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kórház út 2-4
képviselő: Bétéri Ildikó a kuratórium titkára, Filep Gyuláné a kuratórium elnöke
A Kórház gép-műszer vásárlásaihoz, pótlásaihoz segítség nyújtása, alapítói okirat szerint ... >>

LLL A Hátrányok Felszámolásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Csillag utca 4.
képviselő: Horilláné Hajdú Éva
Az "élethosszig tartó tanulás"-hoz, mint munkaerő-piaci esélynövelő tevékenységhez kapcsolódó programok szervezése. Szakképesítést adó tanfolyamok szervezése. Iskolarendszerű szakképesítések szervezése. Dolgozók gimnáziumának létrehozása és működtetése. Iskolarendszeren kívüli szakképesítések szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Mátészalka és Környéke Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs utca 2-4.
képviselő: Svéda István
A szövetségbe tömörülő iskolák szakmai érdekképviselete, segítése, az igazgatók érdekvédelme, együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek szövetség célkitűzéseivel. ... >>

Mátészalka Szülészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kórház út 2.
képviselő: Dr. Szászi István újra kijelölt kuratóriumi titkár
a mátészalkai kórház szülészetének fejlesztése, ellátottságának javítása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

MÁTÉSZALKAI "ESZTERLÁNC" - MÁTÉSZALKAI 5.SZ.ÉSZAKI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kalmár utca 23.
képviselő: Fejér Istvánné
Az óvodás gyermekek nevelése, oktatása, a minőségbiztosítási rendszer megvalósításához elengedhetetlen feltételek kiépítése, hagyományőrzés, kulturális és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel utca 50.
képviselő: Nagy György
A Mátészalkai Református Templom karbantartási, állagmegóvási munkálatainak költségfedezete, a templom belső részének esetleges korszerűsítése. A városban meglévő és a jövőben épülő épületek és intézmények fenntartási és felújítási költségeihez hozzájárulás, a református öregotthon támogatása, gyermekek hitoktatása, vallási élere nevelése, a református egyházi iskola müködésének segítése.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"MESTER 138" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross út 9-11.
képviselő: Királyné Dorogházi Ágnes kuratóriumi elnök
A 138. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet illetve jogutódja tanulóinak szellemi, lelki és testi fejlődésének elősegítése, valamint a célok elérhetőségének biztosítása érdekében az alapítvány vagyonának növelése. ... >>

PULZUS Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kórház utca 4.
képviselő: Erdélyi Ilona elnök
A Mátészalkai Kórház I. Belgyógyászati Osztályán fekvő és az osztály által gondozott betegek magasabb színvonalú, az európai szakmai és tudományos követelményeknek megfelelő ellátásának elősegítése. A korszerű vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikus és terápiás berendezések beszerzésének támogatása és az I. Belgyógyászati Osztály épülete állagának megóvása, javítása és korszerűsítése. Aktív részvétel az új, a tudomány mai színvonalának megfelelő gyógykezelését szolgáló hazai és nemzetközi klinikai vizsgálatok támogatásában. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

SÁLEM Keresztény Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Mátészalka, Kalmár sor 32.
képviselő: Rézműves Ferenc
a hazai és határon túli keresztény szervezetek és magánszemélyek támogatása, oktatási, kulturrális, egészségügyi, szociálpolitikai terveik megvalósítása, továbbá a gyerekvédelmi intészmények, iskolák, óvodák, támogatása. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, érdekképviselet és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Szatmár Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Szokolay Ő. utca 2-4.
képviselő: Viszlay Péter
A Szatmári térség általános és középiskoláiban tanuló sportot kedvelő tanulók és pedagógusaik közösségi szellemének erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése, a gyermekek versenyeztetése. Egyéni és csapatsportágak versenyeinek, edzőtáborainak szervezése. A sport és a sporthoz kapcsolódó kulturális élet támogatása és fejlesztése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Szatmári Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1.
képviselő: Szűcs Sándorné
A művészetoktatás igénybevételéhez a tehetséges fiatalok anyagi támogatása. A tehetséges növendékek, csoportok országos, területi, megyei versenyeztetésének finanszírozása. Hozzájárulás biztosítása a tehetséges fiatalok szaktáborokban való részvételéhez. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola jellegének erősítése, szaktárgyi versenyek, bemutatók, fesztiválok megrendezéséhez való hozzájárulással. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>
1. oldal