Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 46
1. oldal

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.
képviselő: Fülöp István
Az iskola tanulóinak sokoldalú segítése. Nevelés, oktatás. Képességfejlesztés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ Hátrányos Helyzetű Gyermekeiért

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.
képviselő: Szabó Bertalanné elnök
A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Nyugodt Családi Háttérért Alapítvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel F. utca 19/b.
képviselő: Jakubinyi Róbert László
A fiatalok családalapításának elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Baross László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross L. utca 12-14.
képviselő: Kerti Lilla
Az iskolában a korszerű mezőgazdasági és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, illetőleg javítása. Nyelvi és egyéb szakkörök, valamint nyári kül- és belföldi nyelvi táborok szervezése, támogatása. Tehetséges, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Észak-Alföldi Humán Innováviós Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kalmár út 84.
képviselő: Filpe Judit
tudományos tevékenység, kutatás, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Esze Tamás Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Bodorné Misley Tünde
A gimnázium és a város középiskolásai hátrányos helyzetének csökkentése érdekében oktatási, képzési, egészségügyi, hagyományos értékeket közvetítő kulturális, helyi közösségépítő, szociális, ifjúságvédelmi, sport és környezetvédelmi programok szervezése és megvalósítása. Továbbá az alapító okirat 4/1.; 4/2.; 4/3.; 4/4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

ÉSZKI FÉNY Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Szalkai L. utca 9.
képviselő: Kristin Róbert
A Mátészalkai életszínvonal emelkedésének elősegítése. Környezetvédelem, a környezeti állapotok javítása. Az idegenforgalmi szerepkör erősítése. Sport és szabadidő tevékenység szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A település fejlődésének segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Gróf Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Széchenyi út 7.
képviselő: Fülöp István
Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek elősegítése és javítása, hátrányos helyzetű tehetséges tanulók segítése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Hunor Sportegyesület

(sport,egyéb)

4700 Mátészalka, Arany J. sor 17
képviselő: dr Ungvári Zsigmond
egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, igények szerint vesenyzés feltételeinek biztosítása, a tagok nevelése, tagjai és kívülállók, egészségesek és fogyatékkal élők számára a rendszeres sportolás, testedzés, a szabadidő hasznos eltöltése stb. az alapszabály szerint ... >>

HÚZD A HARANGOT Alapitvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel F. utca 42.
képviselő: Siket Tibor
Nagygéc községben lévő Árpád-kori műemlék templom rekonstrukciója. A civil társadalom erősítése. Mátészalka szépítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

INTERREG Média Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2
képviselő: Varga Zsolt
A határmenti kistérségek euroatlanti integrációjának elősegítése, a határon átnyuló rendezvények és egyének közötti kapcsolatépítő tevékenységek támogatása, közös kulturális és közösségi események támogatása, a közös gondolkodás kialakításának támogatása, az intézmények és szervezetek együttmüködésének elősegítése, különböző területeken szerzett ismeretek és tapasztalatok átadásának támogatása. ... >>

KARNYÚJTÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,egyéb)

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1.-2.
képviselő: Póti Klára kuratórium elnöke
egészségügyi, betegségi támogatás a munkahelyi dolgozóknak és hozzátartozóiknak /alapító okirat 3. pont/ ... >>

Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató-Fejlesztő Központ Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kinizsi út 2.
képviselő: Dr. Sinóros-Szabó Botond
a háromhatár-szeglet térség iparfejlesztésének megalapozása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Kikelet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassai utca 39.
képviselő: Kiss Péterné
A Mátészalkai Ballasai úti Óvoda működési feltételeinek javítása, a környezeti nevelés feltételeinek javítása, az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges lehetőségek biztosítása, az óvodai rendezvényekszervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az óvodapedagógusok, alkalmazottak szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések elősegítése, könyvtárállomány fejlesztése. ... >>

KIS SÜGÉR Közhasznú Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

4700 Mátészalka, Gyár utca 2.
képviselő: Varga Albert
A vízi élővilág és a vizet természetes környezetén a védelmével összhangban lévő horgászati kultúra kialalkítása, továbbá a sporthorgászat szervezése. ... >>

Kocsis-Hauser Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Piroska Zsolt, Hauser Adrienne, Kocsis Zoltán
Kulturális tevékenység. Néptánc, fafaragás, tűzzománc, festészet, grafika, szobrászat, zeneművészet, versírás, balettművészet és egyéb kulturális-művészeti ágakban kiemelkedő tehetségű fiatalok anyagi támogatása, pályázat útján. Figyelemmel kíséri a felsorolt művészeti és kulturális ágakban a fiatalok kulturális fejlődését. Alkotásaik értékelése. Kulturális-művészeti kiállítások, bemutatók szervezése. Kiemelkedő tehetségű fiatalok támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

LLL A Hátrányok Felszámolásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Csillag utca 4.
képviselő: Horilláné Hajdú Éva
Az "élethosszig tartó tanulás"-hoz, mint munkaerő-piaci esélynövelő tevékenységhez kapcsolódó programok szervezése. Szakképesítést adó tanfolyamok szervezése. Iskolarendszerű szakképesítések szervezése. Dolgozók gimnáziumának létrehozása és működtetése. Iskolarendszeren kívüli szakképesítések szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Magyar KOLPING Szövetség Mátészalkai Családjának Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy köz 4.
képviselő: Garancsi György
Kolping Adolf szellemének átadása az Egyesület tagjainak. A tagoknak megadni a szükséges támogatást, hogy helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában, a hivatásban, a házasságban, a családban, az egyházban, illetve a világban. A katolikus társadalmi tanítás szerint a közjót szolgálni, valamint szakképző és átképző tanfolyamok indítása és oktatása. ... >>

Magyar Zsellérek Kisemmizettek Kiszolgáltatottak Pártja

(egyéb)

4700 Mátészalka, Fellegvár utca 4.
képviselő: Török Pál
Minden olyan eseményre reagálni, amely a lakosságot negatívan érinti. A magyar lakosság életvitelének jobbra fordulásáért, a nemzet felemelkedéséért, az elszegényedés és munkanélküliség teljes felszámolása iránti küzdelem. Jobboldali, keresztény, a nemzet egészét átfogó, erőszakmentes mozgalom létrehozása, melynek során a szabad, független és demokratikus Magyarország fejlődésének megteremtése végett szervezi tagsága tevékenységét a politikában és a társadalmi életben. ... >>

Márai Oltalma Görög Katolikus Ifjúságért Alapítvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy köz 2.
képviselő: Soltész Ferenc
az ifjúság - felekezet és nemre való tekintet nélkül szellemi, erkölcsi és testi nevelésének segítése ... >>

Mátészalka és Környéke Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs utca 2-4.
képviselő: Svéda István
A szövetségbe tömörülő iskolák szakmai érdekképviselete, segítése, az igazgatók érdekvédelme, együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek szövetség célkitűzéseivel. ... >>

Mátészalka Sportoló Ifjúságáért Közalapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: István János
Mátészalka város közoktatási intézményeiben tanuló diákok egyéni és közösségi sportjának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a sportcélú létesítmények fejlesztése. Egyéb az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4700 Mátészalka, Zöldfa utca 101.
képviselő: Sasvári Pál
A közlekedési morál és közlekedési kultúra érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása, érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Mátészalkáért Tenni akaró Emberek és Szervezetek Egyesülete

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kossuth utca 43.
képviselő: Dr. Vékony Miklós
A városban élő emberek életkörülményeinek, közérzetének javítása érdekében a helyi önkormányzat testületével, egyéb szervezeteivel kapcsolatépítés, érdekképviseltet, érdekérvényesítés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre

(sport,egyéb)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Fülöp István
sporttevékenység és egyéb a szervezet alapszabályában foglaltak szerint ... >>

Mátészalkai Nagycsaládosok Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 3
képviselő: Nagy Csaba
érdekvédelem és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Szabó Miklósné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Nőegylet

(egyéb)

képviselő: Czibula Józsefné ... >>

Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel utca 50.
képviselő: Nagy György
A Mátészalkai Református Templom karbantartási, állagmegóvási munkálatainak költségfedezete, a templom belső részének esetleges korszerűsítése. A városban meglévő és a jövőben épülő épületek és intézmények fenntartási és felújítási költségeihez hozzájárulás, a református öregotthon támogatása, gyermekek hitoktatása, vallási élere nevelése, a református egyházi iskola müködésének segítése.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"MESTER 138" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross út 9-11.
képviselő: Királyné Dorogházi Ágnes kuratóriumi elnök
A 138. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet illetve jogutódja tanulóinak szellemi, lelki és testi fejlődésének elősegítése, valamint a célok elérhetőségének biztosítása érdekében az alapítvány vagyonának növelése. ... >>

Nők Szatmárért Egyesület

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs út 7. III./10.
képviselő: Izsoó Ferencné
Segítségnyújtás a kistérség lakosai számára, főleg azoknak, akik szegénységben élnek, időskorúak, hátrányos helyzetűek és könnyen sebezhetők, és akiknek különleges, sajátos szükségleteik vannak. ... >>

ÖSSZEFOGÁS AZ ÁLLATOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

4700 Mátészalka, Szalkai László út 9.
képviselő: Dr. Kiss Anita
egyéb az alapítói okiratban meghatározott ... >>

Rácz-Kert Egyesület

(sport,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. út 120
képviselő: Kovács Sándor
Mátészalka és a Rácz Kerti lakótelep parkjainak közterüleinek gondozása illetve esztétikusabbá tétele, játszóterek az EU szabályokanak megfelelő fokozatos átalakítása, utak felújítása, valamint sporttevékenység gyakorlására lakalmas területek kialakítása. ... >>

ROMÁK A CIVIL EURÓPÁÉRT Egyesület

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Északi körút 13.
képviselő: Farkas János
gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

ROTARY CLUB Mátészalka

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.
képviselő: Bíró Lajos
Kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A barátság ápolása. Magas erkölcsi követelmények elismerése és követése a hivatás gyakorlása és a gazdasági tevékenység során. Szolgálatkészség és segítés eszméje szerinti cselekvés és magatartás minden rotarista magán, gazdasági és közösségi életben. A nemzetközi megértés, a jó-szándék és a béke ápolása a gazdálkodó és a hivatásukat végző személyeknek a szolgálatkészség és segítés eszméje révén egyesített világszervezetben. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Beregi Járműtörténeti Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 8.
képviselő: Szabó Sándor
Az egyesület a muzeális jellegű gépjárművek fenntartásával, gyűjtésével, üzemeltetésével, versenyeztetésével és kiállításával foglakozó vagy az aktívan támogató magán- és jogi személyek, politikailag és ideológiailag semleges szervezett tömörülése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

SZATMÁR-LIGET Ökológiai és Humánrehabilitációs Ifjúsági és Falusi Turisztikai Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Dózsa Gy. utca 6.
képviselő: Borbély Attila
Közművelődés és sporttevékenység. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8
képviselő: Turgyán Sándor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Szatmári Ifjúsági Keresztyén Egyesület

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Nagykárolyi utca 5.
képviselő: Vadász Sándor
A keresztyén ifjúság összegyűjtése, gyermek- és ifjúságvédelme, konferenciák, találkozók szervezése. A fiatalok testi, lelki és szellemi életének gazdagabbá tétele, egyensúlyban tartása. Kulturális örökség megóvása, a határon túli magyarság fiataljaival való közös kapcsolat ápolása. ... >>

Szatmári Ifjúsági Mozgalom

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kossuth út 43.
képviselő: Kerek István
A mozgalom és tagjai támogatják a társadalmilag hasznosnak és segítőnek tekintett kezdeményezéseket, tevékenységi formákat műszaki, tudományos kutatás, oktatás, kulturális, környezetvédelmi, sport és turisztikai, egészégügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet ... >>

Szatmári Németek Egyesülete

(egyéb)

4700 Mátészalka, Széchenyi út 7.
képviselő: Konczili Vendel
érdekképviselet és egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

Szeretem Mátészalkát Egyesület

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kálvin tér 1.
képviselő: Vékony János
A szeretem Mátészalkát egyesület párthoz nem kötődő társadalmi szerevezet. Közéletiségre szakosodott egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Mátészalkán működő civil szerveződésekkel, az őket támogató és segítő magánszemélyekkel, valamint intézményekkel, önkormányzati képviselőkkel. Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. Új formák keresése és meghonosítása a város kulturális, szabadidős és turisztikai rendszerében. ... >>

Szeretet Alapítvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Dr. Szondi Zita
Mátészalka Város szegényeinek, elsősorban az elesett, magukról gondoskodni nem tudó, tartósan ágyhoz kötött személyek és családjuk segítése. Karácsony ünnepe alkalmából megajándékozása. ... >>
1. oldal