Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mályi természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

A Mályi Református Egyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3434 Mályi, Akácos u.28.
képviselő: Szabolcsik István
a Mályi Református Egyház működésének,hitéleti tevékenységének támogatása. A hitéleti tevékenység keretein belül: -konferenciák, -lelkész, presbiteri továbbképzések támogatása: -hittanoktatás segítése, -rászoruló személyek támogatása, segítése. A 87. hrsz. alatt lévő református templom,a 88, hrsz, alatt lévő szolgálati lakás, kiszolgáló helyiség, nagyterem, amely természetben a Mályi, Kossuth ú.4. szám alatt található, amelyet a Református Egyház nemrég kapott vissza: - tatarozása, - karbantartása, - felújítása, - épületbővítés, - építkezés, ... >>

Mályi Kertbarátokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3434 Mályi, Ady Endre utca 2/ a
képviselő: Kavalecz Anita elnök
a mályi kertbarátok és a mályi lakosság körében:
a./ A biokertészkedés, biogazdálkodás terjesztése. A növénytermesztés, feldolgozás, hasznosítás népszerűsítése az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében.
b./ A környezetvédelemmel kapcsolatos előadások, tájékoztatások szervezése, tartása, a környezetkímélő növényvédő szerek, a növényzetkímélő fajtahasználatok, a komposztálás elterjesztésének érdekében. Mindezek széleskörű ismertetésére szórólapok készítése, terítése.
c./ A magyar népi kultúra népszerűsítése, kapcsolatteremtés és tartás határon túli magyarokkal. Együttműködés a közös kulturális örökség megóvása érdekében, pl. énekkarok kölcsönös fellépése, repertoáranyagok cseréje, előadások tartása, vetélkedők, versenyek szervezése.
d./ Mályi község kulturális értékeinek a feltárása és ezen értékek közvetítése a község lakossága felé.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>
1. oldal