Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mályi egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Dr.Brózik Sándor Mályi Kertbarátok Köre

(egyéb)

3434 Mályi, Akácos utca 24.
képviselő: Horánszky Gergely elnök ... >>

"Együtt-Egymásért" Családsegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3434 Mályi, Dankó Pista utca 3/ A
képviselő: Pekárovics Péter
Olyan családok támogatása, akik átmenetileg nehéz anyagi helyezetbe kerültek, saját erőből nem képesek helyzetükből kiutat találni, azon javítani:
-gyermeket vagy gyermekeket nevelnek, a létbizonytalanság miatt a gyermekek állami gondozásba vétele fenyeget,
-ezen családoknál albérleti lehetőség keresés,
-hozzájárulás az albérleti költségekhez,
-szakszerű gyermekfelügyelet ellátás,
-orvosi kezelések esetén utazási támogatás,
-gyógyszerek kiváltásához segítségnyújtás,
-beiskolázási támogatás. ... >>

Fiatalok Fiatalokért Egyesület

(egyéb)

3434 Mályi, Botond utca 8/A.
képviselő: Gergely Miklós ... >>

Mályi Kertbarátokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3434 Mályi, Ady Endre utca 2/ a
képviselő: Kavalecz Anita elnök
a mályi kertbarátok és a mályi lakosság körében:
a./ A biokertészkedés, biogazdálkodás terjesztése. A növénytermesztés, feldolgozás, hasznosítás népszerűsítése az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében.
b./ A környezetvédelemmel kapcsolatos előadások, tájékoztatások szervezése, tartása, a környezetkímélő növényvédő szerek, a növényzetkímélő fajtahasználatok, a komposztálás elterjesztésének érdekében. Mindezek széleskörű ismertetésére szórólapok készítése, terítése.
c./ A magyar népi kultúra népszerűsítése, kapcsolatteremtés és tartás határon túli magyarokkal. Együttműködés a közös kulturális örökség megóvása érdekében, pl. énekkarok kölcsönös fellépése, repertoáranyagok cseréje, előadások tartása, vetélkedők, versenyek szervezése.
d./ Mályi község kulturális értékeinek a feltárása és ezen értékek közvetítése a község lakossága felé.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Mályi Tégla Kft. Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

3434 Mályi, Fő út
képviselő: Schüller Ferenc titkár ... >>

Új távlatok felé Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3434 Mályi, Petőfi utca 19
képviselő: Lajtos Ilona
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, a munkaerőpiacról kiszorultak visszaintegrálásának elősegítése, támogatása az alábbiak szerint.

Továbbképzések, oklevelet, piacképes tudást adó tanfolyamok, képzések szervezése, életfogytig tartó tanulásra nevelés.
szakmai napok és kulturális rendezvények szervezése,
iskolarendszerű szakképzés, felnőttképzés és oktatás,
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása ?tréningek, munkaerő közvetítés,
fogyatékkal élők segítése, speciális képzése,
gyermek és ifjúságvédelem.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

Tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>
1. oldal