Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Makó egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

43-as Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 21/B.
képviselő: Dávid Erzsébet, elnök
A 43-as út mellett élők érdekeinek védelme, különös tekintettel az úton zajló forgalom által okozott rezgés-, zaj-, és egyéb károk megtérítésére irányuló eljárásokban jogi segítségnyújtás, tanácsadás, a tagok képviselete. ... >>

Csanád Vidék Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 59.
képviselő: elnök Magony Jánosné
Politikai tevékenység. ... >>

Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Rádai Ltp. D/5. I. em. 5.
képviselő: Lakatos Gyula elnök ... >>

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr. Buzás Péter, elnök ... >>

Földeáki Dózsa Vadásztársaság

(egyéb)

6900 Makó, Igás tanya 274.
képviselő: Váczy József, elnök ... >>

Hagymáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr.Buzás Péter a kuratórium elnöke
Környezetvédő termesztéstechnológia és csomagolás kialakításának,bevezetésének,alkalmazásának támogatása,a hagymafélék termesztésével,forgalmazásával,feldolgozásával foglalkozók képzéseinek,továbbképzésének és a hagymafélék kutatásának támogatása,Makó városában olyan hagyományteremtő és gasztronómiai rendezvény,valamint nemzetközi kiállítás és vásár rendszeres megszervezése,amely elősegíti a hagymafélék piacra jutását,hírnevének növelését,támogatja a hagymafélék termelésével,feldolgozásával,forgalmazásával foglalkozó szervezetek és személyek kiállításokon és vásárokon való részvételét. ... >>

Hajrá Makó! Polgári Körök Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Csanád vezér tér 3.
képviselő: Bojkóné Hadár Mária elnökhelyettes, Czigeldrom Korom Zoltán elnökhely., Mágori Józsefné elnök ... >>

Helyi Futball Club Baráti Kör Egyesület

(sport,egyéb)

6900 Makó, Hold utca 29.
képviselő: Wöller István Mihály, elnök
A Makói Futball Club (6900 Makó, Erdei Ferenc tér 7.) sportegyesületben folyó sporttevékenység erkölcsi, szellemi és anyagi támogatása. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóinak jutalmazása, a sportrendezvényeken való részvétel. A közösségi élet, a sportszerű életmód és magatartás népszerűsítése. ... >>

"Jobb Makóért" Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Deák Ferenc utca 45.
képviselő: Weszely Tamás, elnök ... >>

Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(egyéb)

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 5.
képviselő: Droppa Kálmán, elnök ... >>

Magyarországi Hagymatermesztők, Feldolgozók, Forgalmazók Szakmaközi Szervezete, Szövetsége és Terméktanácsa

(érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
képviselő: Gazdag János elnök
Tagjai tevékenységének összehangolása, érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Makó Almási-Körzeti Nagycsaládosok Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Almási u. 52.
képviselő: Fürge Anita elnök ... >>

Makó és Térsége Polgármesterek Fóruma Egyesület

(kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Horváth Lajos, elnök, Lőrincz Tibor, elnökhelyettes, Vass Imre, elnökhelyettes
Makó és térsége felemelkedése céljából összefogni, gazdasági, társadalmi kulturális eseményekben együttműködni. ... >>

Makó és Térsége Turisztikai Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Rozsnyai Éva, elnök
A térség idegenforgalmi image-ának megteremtése, egységes arculatának kialakítása, összehangolt turisztikai programok szervezése. ... >>

Makó és Vidéke Vállalkozók Klubja

(egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr.Horváth Sándor vezetőségi tag, Kiss Péter Pál elnök, Sasvári Péter vezetőségi tag ... >>

Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Palotai Péter, a kuratórium elnöke
Makó város fejlődésének folyamatos elősegítése, a város területén jelentkező közszolgáltatási feladatokban való közreműködés biztosítása, a makói polgárok városszerető közérzetének kialakítása érdekében. A városi önkormányzat hatáskörébe tartozó ifjúsági, közművelődési, oktatási, művészeti, kulturális, egészségügyi, sporthoz kötődő célkitűzések támogatása, egyes - a működés során meghatározandó - konkrét tevékenységek átvétele útján közreműködés a mindenkori városfejlesztési célok megvalósítása érdekében, az alapító teljes feladat- és hatáskörének átvétele nélkül. ... >>

Makó-Térségi Víziközmű Kft Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Lonovics sgt. 24.
képviselő: Igaz Ferenc, titkár
A Makó-Térségi Viziközmű Kft dolgozóinak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Makói Civil Szervezetek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 20.
képviselő: elnök Baloghné Vass Katalin
Makó és térsége civil szervezeteinek segítése, hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése. ... >>

Makói Fesztivál Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Szent Gellért utca 2.
képviselő: Szitainé Rákóczi Judit a kuratórium elnöke
Makó városában olyan nemzetközi fesztivál megszervezése, mely Makó tájkörzetet jellemző mezőgazdasági, ipari termékek, különösen a vöröshagyma és fokhagyma külpiacra jutásának az elősegítése, termelők részére szakmai továbbképzés szervezése, a hagyma nemesítéssel, fajta fenntartásával kapcsolatos kutatások elősegítése. Makó és környéke ifjúsági, vallási és karitatív szervezetei részére ifjúsági, kulturális és szociális központ létrehozása. ... >>

Makói Gazdakör

(egyéb)

6900 Makó, Megyeház u. 20.
képviselő: Nagy Lajos elnök ... >>

Makói Gazdasági Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Úri utca 3.
képviselő: Bajnóczy Ferenc elnökhelyettes, Börcsök Lajos elnökségi tag, Dr. Martonosi György, elnökhelyettes, Fehér Attila elnök, Jancsik János, elnökségi tag, Molnár Sándor gazdasági vezető, Oláh József elnökségi tag, Széll Sándor elnökségi tag
A mezőgazdasági termékek és termények előállítóinak segítése a termelésben és értékesítésben, érdekeinek védelme. ... >>

Makói Hagyma Lovagrend

(kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Bárdossy András elnökhelyettes, Joó Sándor elnök
A makói hagyma imageának folyamatos ápolása, jó hírének terjesztése, a lovagi hagyományok ápolása. ... >>

Makói Hagyományőrző Motoros Egyesület

(kulturális,egyéb)

6900 Makó, József Attila utca 38.
képviselő: elnök Für Sándor
Orosháza és vonzáskörzetéhez tartozó településeken a motoros hagyományok erősítése. Rendezvények szervezése. ... >>

Makói Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, József A. u. 3.
képviselő: Kiss Péter Pál, alelnök, Mucsi Lajos Tamás, elnök
Érdekképviselet, érdekvédelem, oktatás.
Egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai, munkaadói érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Makói Lelkisegély Alapítvány

(egyéb)

6900 Makó, Juhász Gyula tér 39.
képviselő: Dr.Benyovszky István elnök
Makón és környékén a telefonos lelkisegélyszolgálat működésének támogatása, mentálhygiénés tevékenység kifejtése, közművelődési feladatok és tevékenységek támogatása. Módosított célja: a Telefonos Lelkisegély Szolgálat működésének támogatása regionális feladatainak ellátásában, a többi cél változatlan. ... >>

Makói Marosmenti Vadásztársaság

(sport,egyéb)

6900 Makó, Teleki utca 7.
képviselő: Marjai Péter, elnök, Tapasztó Tibor, titkár
Tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Megyeház utca 4.
képviselő: Dr. Halmágyi Pál, kuratóriumi titkár, Gilicze János kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a makói múzeumban folyó tudományos munkát, az előkészülő tudományos földolgozások kiadásának biztosításával elősegítse. További céljai: Ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szaktáborok, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok megvalósítása. ... >>

Makói Nagycsaládosok Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Vásárhelyi utca 57.
képviselő: elnök Miklai István
A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete, szolgálata, felmutatni a társadalomnak a családok által képviselt értékeket. ... >>

Makói Polgári Kör

(egyéb)

6900 Makó, Posta u. 3/B.
képviselő: Fodor Pál elnök
Makó város polgárosodásának elősegítése a tagok részére kulturált szórakozás, művelődési lehetőségek biztosítása útján. ... >>

Makói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6903 Makó-Rákos, Makói út 11.
képviselő: Nagy György József, elnök
Makó város területén a közbiztonsági helyzet javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti együttműködés elősegítése. ... >>

Makói Röpgalamb Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Just Gyula u. 36.
képviselő: Nagy János, elnök
A röpgalamb-tenyésztők összefogása, érdekeinek képviselete, szakmai ismereteinek gyarapítása. ... >>

Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6900 Makó, Szent István tér 14-16.
képviselő: Szűcs Lajos Péter, a kuratórium elnöke
A Makói Szent István Egyházi Iskola és leendő kollégiumának felújítása, bővítése. Az egyházi iskolába járó tanulók anyagi támogatása. ... >>

Maros-parti Üdülőegyesület

(egyéb)

6900 Makó (Pf. 29.), Megyeház utca 3. fsz. 4.
képviselő: Dornbach Péter, elnökségi tag, Dr. Rácz Árpád, elnök, Gyömbérné Szabó Jolán, elnökségi tag
Az üdülőtulajdonosok érdekeinek képviselete, a tulajdonviszonyok rendezése, az üdülőtelepre vonatkozó magatartási szabályok kialakítása és betartása, környezetének kulturált használata, környezetvédelem. ... >>

Maros-völgyi LEADER Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dénes László, alelnök, Dr. Buzás Péter, elnök, Rozsnyai Éva, munkaszervezet vezető
A vidéki területen történő változások támogatása, a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés biztosítása. A vidéki területek vonzóbbá tétele beruházások végrehajtásával. A gazdasági és társadalmi visszaesés, elnéptelenedés elleni szükséges intézkedések megtétele helyi intézkedések formájában. Az 1698/2005. EK. rendelet által átfogott III. és IV. tengely tekintetében az Európai Közösség rendelete által előírt feladatok megvalósítása. ... >>

Marosmenti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Csanád vezér tér 22.
képviselő: Lakatos János elnök
Érdekképviseleti, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális tevékenység. Makón és térségében élő cigány lakosság segítése, érdekeinek képviselete, a cigányság értékeinek felkutatása. ... >>

Marosvidék Baráti Társaság

(egyéb)

6900 Makó, Vásárhelyi u. 42/A.
képviselő: Szilágyi Sándorné elnök ... >>

Onion City Kézilabdabarátok Egyesülete

(sport,egyéb)

6900 Makó, Szt. Anna utca 16/A.
képviselő: Szabó Sándor, elnök
A Makón kézilabdát szerető emberekkel a makói kézilabdasport támogatása, szurkolói utánpótlása, idegenbeli mérkőzésekre utazások szervezése. ... >>

Polgári Szövetség Makóért

(érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Vorhand Mózes rabbi utca 4.
képviselő: Dr.Domonkos Mária elnök ... >>

Szirbik Miklós Társaság Makó

(egyéb)

6900 Makó, Kálvin tér 3.
képviselő: Gilicze János elnök ... >>

"Városépítők Társasága" Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Jókai utca 48.
képviselő: Márton Imre, elnök
Makó polgárai részére fórumot teremteni a gazdasági, politikai és társadalmi nézetek kifejtéséhez, ösztönözni a megoldások napvilágra kerülését. ... >>

Városőrség Önökért Kiemelten közhasznú Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Váradi utca 40.
képviselő: Asztalos Péter, elnök
Emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés segítése, önkéntes tűzoltásban, mentésben, katasztrófa-elhárításban közreműködés. ... >>
1. oldal