Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mágocs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Hegyháti Romákért Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

7342 Mágocs, Dózsa György utca 48.
képviselő: elnök Buzás László
a cigány etnikumhoz tartozók érdekvédelme, érdekképviselete. A cigányság munkaerő-piaci helyzetének javítása. A cigányság társadalmi integrációjának elősegítése. A cigányság oktatási helyzetének javítása, szociális helyzetének javítása. A cigány hagyomány és kultúra ápolása. ... >>

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
képviselő: kuratóriumi elnök Hohmann Ernőné
Oktatási, szociális, kulturális környezet- és közrendvédelmi, valamint sport közfeladatok végzésének támogatása. Ifjúsági programok támogatása, szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

Mágocs Kulturális Életéért Egyesület

(kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Uti Orsolya
Mágocs kulturális életének fejlődését elősegítse, kulturális örökségét megóvja, belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatinak fejlődését elősegítse, a Mágocson élő nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életét támogassa és segítse a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. ... >>

Mágocs Városi Sport Kör

(sport,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
képviselő: elnök Iván József
Sportolási igény felkeltése; testkulturális nevelés; versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület

(kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Hochschornerné Strasszer Éva ... >>

Mágocsi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület

(kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Golyák János
a néptánc és kulturális hagyományaink ápolása, megőrzése, népszerűsítése. A Mágocsi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes működtetése. Kulturális és társadalmi élet előmozdítása, fellendítése, egyéni kezdeményezések támogatása. Néptánc, hagyományos népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése mind szélesebb körben. A művészetek, a mozgáskultúra megismertetése oktató-nevelő munka keretében. ... >>

Mágocsi Romákért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

7342 Mágocs, Horhó utca 1.
képviselő: elnök Kovács Kálmán
A magyarországi cigányság gazdasági, kulturális felemelkedésének elősegítése, a cigány és nem cigány hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének és életkörülményeinek javítása, felzárkóztatásuk és fejlődésük elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, érdekeik közvetítése, munkavállalási lehetőségeik elősegítése, identitástudatuk sokoldalú fejlesztése. ... >>

Mágocsi Vállalkozók Mágocs Jövőjéért Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 31.
képviselő: elnök Hochschoner Ferenc
civil szféra erősítése Mágocs községben. Helyi vállalkozói közélet fellendítése, a vállalkozók kapcsolatrendszerének fejlesztése, vállalkozók közötti rendszeres párbeszéd, tapasztalatcsere, szorosabb együttműködéshez szükséges fórum létrehozása. Szakmai tájékoztatók, eszmecserék szervezése, klubszerű találkozók lebonyolítása. Döntéselőkészítés, döntés meghozatalában történő részvétel elősegítése. Kulturális programok, továbbképzések, oktatások szervezése. Helyi közéletben szerepvállalás, helyi közösség és a rászorultak szociális helyzetének javítása, támogatása. c ... >>

Nyugdíjasok Egyesülete Mágocs

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Sziveri Mátyásáné
a településen élő nyugdíjas közösség szervezése, közösségi életük fejlesztésének előmozdítása, kulturális, egészségügyi, szociális igényeik kielégítésének támogatása, ezeken a területeken felmerülő problémák megoldásának elősegítése, közreműködés az egyedülállókkal, illetőleg hátrányos helyzetű csoportok tagjaival kapcsolatos karitatív tevékenységben. ... >>
1. oldal