Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Letenye kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 6.
képviselő: Bogdán ARanka
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítését, erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, az alkalmazkodó képesség javításához a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében, erősíti a diszkrimináció visszaszorítását ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében, hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében, erősíti a környezetvédelem szellemiségét a társadalmon belül az élővilág megőrzése, szebbé tétele érdekében. ... >>

Európa Uniós Felzárkóztató Szervezet

(szociális,kulturális)

8868 Letenye, Fenyő út 9
képviselő: Németh Attila, Taródi Bernadett, Váradi Bernadett
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek európai uniós szintre való felzárkóztatása, a szomszédos országok kultúrájának megismertetése, valamint kulturális programok szervezése. ... >>

Katolikus Egyházközség Letenye Templomért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 14.
képviselő: Rostonics László
A kulturális örökség részét képező, hit közösségi megvallására szolgáló XVII. században épült templom felújítása és az épület állagának folyamatos karbantartása. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány, Letenye

(intézményi,oktatási,kulturális)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Molnárné Pfeiffer Edit
A letenyei Fáklya Műv. Ház és Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása, mint tartós közérdekű kulturális cél. ... >>

Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth L. út 58
képviselő: Mándli Géza
A szaktevékenység ellátásában való közreműködés, a hagyományőrzés fenntartása, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé formálása, ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció, környezetvédelem, kapcsolatfelvétel hasonló tevékenységű egyesületekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. ... >>

Letenye Strandkézilabda Sportegyesület

(sport,kulturális)

8868 Letenye, Szabadság tér 15
képviselő: Jámbor György
A sporttevékenység és sportmenedzsment tevékenység végzése, gyermek és ifjúsági feladatok, egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés, hagyományok ápolása, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok ápolása. ... >>

Letenyéért Közéleti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 3.
képviselő: László Ferencné, Ráczné Lánczok Zsuzsanna
Az egyesület kulturális és művelődési feladatokat ellátó, ismeretterjesztő tevékenységet végző szervezet. Hátrányos helyzetű csoportok, közösségek segítése, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. Az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé való formálása. Ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció. Elsősorban Letenye városért, és vonzáskörzetéért a település fejlődése érdekében tevékenykedik. Az egyesület programjaival, rendezvényeivel a tagjai és a városban élők számára is cselekvést, kikapcsolódási lehetőséget kíván nyújtani. Feladatnak tartja a néphagyományok felelevenítését, ápolását, a szabadidő eltöltésének tartalmas, hasznos formáinak kimunkálását, szervezését. Fontos célkitűzés az ismeretterjesztő előadások, fórumok, egyéb rendezvények tartása. Célja az egészséges életmód népszerűsítése, és a hátrányos helyzetűek segítése jótékonysági akciókkal. Értékfeltáró és kulturális élményt nyújtó kirándulások, túrák, előadások szervezése Letenye lakosságával közösen. Jó kapcsolat kialakítása a város vezetésével, a települési önkormányzatokkal, közművelődési intézményekkel. Kapcsolatfelvétel hasonló tevékenységű egyesületekkel.


... >>

Letenyei Civil Kistérségi Ernyő Egyesület

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Fenyő út 6.
képviselő: Horváthné Szirmai Szilvia
A dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel. Letenye régió civil közösségeinek integrációja és koordinációja, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információ áramlás elősegítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, könyvkiadás, lapkiadás, időszaki kiadványok megjelentetése, CD-kiadás, informatikai szolgáltatások, internetes újság és egyéb tartalomszolgáltatás, tudományos, kulturális és civil szervezettek kapcsolatos rendezvények szervezése, gyermek és felnőtt üdülőtáborok szervezése, belföldi és külföldi csereüdülések szervezése, nonprofit szolgáltatások, pályázatmenedzselés, egyéb, későbbiekben meghatározott tevékenység. ... >>

Letenyei Gyermekekért Alapítvány

(kulturális)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs út 2
képviselő: Csökölyné Tóth Ágota, Kelemen Károlyné, Molnár Katalin, Molnárné Pfeiffer Edit, Radicsné dr. Soós Ágnes, Tóthné Hóbor Edit
Segítséget nyújtani a letenyei gyermekek szabadidejének hasznos, kulturált, egészséges eltöltéséhez. ... >>

Letenyei Polgári Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Halmi Béla
Polgári értékek védelme. A város természeti, kulturális hagyatékának feltárása. A város szellemi hagyományainak, a lakosság szülőhelyének otthont adó természetes környezet szeretetének erősítése. ... >>

Muramente Ifjúságáért Egyesület

(szociális,kulturális)

8868 Letenye, Bajcsy Zs. út 44.
képviselő: Ságvári Endre
Fiatal pályakezdők, házaspárok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. A turizmus sokoldalú ? gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális és életminőséget javító ? szerepének elismertetése, tartós és tudatos fejlődésének biztosítása hazánkban a benne dolgozók, valamint az egész ország gazdasági-társadalmi fellendülése érdekében. ... >>

Muravidék Jövőjéért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 32.
képviselő: Tóth István
Letenye város és vonzáskörzetének társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődését, az európai integrációs törekvéseket elősegítő tevékenységek menedzselése, teleház bázisára (helyiség, technikai eszközök) alapozott közösségi tér kialakítása. Mindenki számára elérhető, nyitott közhasznú szolgáltató egység kialakítása. ... >>

Regionális Otthont Teremtő Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8868 Letenye, Ságvári út 78.
képviselő: Horváth József
A Nyugat-dunántúli régióban élő fiatalok, roma nemzetiségűek és hátrányos helyzetűek lakáshoz juttatásának elősegítése, felzárkóztató oktatása, szakképzése, kulturális felemelkedésük támogatása. ... >>

Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Molnár Ferenc
Minőségjavítás: megfelelő technológia meghonosítása a szőlő és borkezelés területén. A minőségi szőlő- és gyümölcstermesztés és a borkészítés elősegítése mellett a borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának, hagyományainak megőrzése és továbbvitele. ... >>
1. oldal