Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Letenye intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Könyvtárpártoló Alapítvány, Letenye

(intézményi,oktatási,kulturális)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Molnárné Pfeiffer Edit
A letenyei Fáklya Műv. Ház és Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása, mint tartós közérdekű kulturális cél. ... >>

Letenye és Környéke Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. út 2
képviselő: Balassa Istvánné, Bedő Ildikó
A szövetségbe tömörülő autonóm iskolák és óvodák szakmai érdekképviselete.
Azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek összefogása, amelyek a szakmailag önálló sajátos arculatú alapfokú oktatási intézmény kialakítását tűzik ki céljukként.
A szövetségbe tartozó oktatási-nevelési intézmények segítése egymás tapasztalatainak átadásában a helyi, s már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása.
Együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melyeknek célkitűzései nem ellenkeznek szövetségünk célkitűzéseivel.
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése. ... >>

Letenye Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8868 Letenye, Sport út 1.
képviselő: Váradi László
A rendszeres sportolás és versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, valamint a sportegyesület tagjainak nevelése és az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Az egyesület célja továbbá tagjai és Letenye város, valamint az iskolák sporttevékenységének biztosítása, továbbá versenyek, tanfolyamok szervezése, valamint, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az egyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteivel. A sportegyesület jogszabályban meghatározott kereset között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Letenyei Óvodákért "Kincsesládikó" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Kanász Lászlóné ... >>
1. oldal