Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Letenye egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 6.
képviselő: Bogdán ARanka
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítését, erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, az alkalmazkodó képesség javításához a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében, erősíti a diszkrimináció visszaszorítását ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében, hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében, erősíti a környezetvédelem szellemiségét a társadalmon belül az élővilág megőrzése, szebbé tétele érdekében. ... >>

Fiatal Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

8868 Letenye, Sénig F. út 23.
képviselő: Bogdán János
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Zala megyében élő hátrányos helyzetűek, köztük kiemelten a cigányság életkörülményeinek javításához. ... >>

Katolikus Egyházközség Letenye Templomért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 14.
képviselő: Rostonics László
A kulturális örökség részét képező, hit közösségi megvallására szolgáló XVII. században épült templom felújítása és az épület állagának folyamatos karbantartása. ... >>

Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth L. út 58
képviselő: Mándli Géza
A szaktevékenység ellátásában való közreműködés, a hagyományőrzés fenntartása, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé formálása, ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció, környezetvédelem, kapcsolatfelvétel hasonló tevékenységű egyesületekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. ... >>

Letenye és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 10.
képviselő: Gregorovics József
A Letenye és környéke területén működő érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, valamint az egyéb vállalkozók (továbbiakban tagok) szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Letenye Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 10.
képviselő: Bohus Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. ... >>

Letenyéért Közéleti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 3.
képviselő: László Ferencné, Ráczné Lánczok Zsuzsanna
Az egyesület kulturális és művelődési feladatokat ellátó, ismeretterjesztő tevékenységet végző szervezet. Hátrányos helyzetű csoportok, közösségek segítése, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. Az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé való formálása. Ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció. Elsősorban Letenye városért, és vonzáskörzetéért a település fejlődése érdekében tevékenykedik. Az egyesület programjaival, rendezvényeivel a tagjai és a városban élők számára is cselekvést, kikapcsolódási lehetőséget kíván nyújtani. Feladatnak tartja a néphagyományok felelevenítését, ápolását, a szabadidő eltöltésének tartalmas, hasznos formáinak kimunkálását, szervezését. Fontos célkitűzés az ismeretterjesztő előadások, fórumok, egyéb rendezvények tartása. Célja az egészséges életmód népszerűsítése, és a hátrányos helyzetűek segítése jótékonysági akciókkal. Értékfeltáró és kulturális élményt nyújtó kirándulások, túrák, előadások szervezése Letenye lakosságával közösen. Jó kapcsolat kialakítása a város vezetésével, a települési önkormányzatokkal, közművelődési intézményekkel. Kapcsolatfelvétel hasonló tevékenységű egyesületekkel.


... >>

Letenyei Civil Kistérségi Ernyő Egyesület

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Fenyő út 6.
képviselő: Horváthné Szirmai Szilvia
A dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel. Letenye régió civil közösségeinek integrációja és koordinációja, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információ áramlás elősegítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, könyvkiadás, lapkiadás, időszaki kiadványok megjelentetése, CD-kiadás, informatikai szolgáltatások, internetes újság és egyéb tartalomszolgáltatás, tudományos, kulturális és civil szervezettek kapcsolatos rendezvények szervezése, gyermek és felnőtt üdülőtáborok szervezése, belföldi és külföldi csereüdülések szervezése, nonprofit szolgáltatások, pályázatmenedzselés, egyéb, későbbiekben meghatározott tevékenység. ... >>

Letenyei Polgári Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Halmi Béla
Polgári értékek védelme. A város természeti, kulturális hagyatékának feltárása. A város szellemi hagyományainak, a lakosság szülőhelyének otthont adó természetes környezet szeretetének erősítése. ... >>

MURA-völgye Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8868 Letenye, József A. út 49.
képviselő: Szamosvári Olivér
A vad védelme, az erdészeti és a növényi kultúrák, valamint a mesterséges vizek halállományának védelme, járványveszély és a vad által okozott folyamatos károsítás megelőzése, továbbá tudományos, oktatási és kutatási cél, sporttevékenység folytatása. A vadállomány és élőhelye védelmének, fennmaradásának hosszú távon való biztosítása, a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása, továbbá a vadászati jog szakszerű gyakorlása, hasznosítása érdekében tervszerű vadgazdálkodási tevékenység folytatása. ... >>

Muravidék Jövőjéért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 32.
képviselő: Tóth István
Letenye város és vonzáskörzetének társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődését, az európai integrációs törekvéseket elősegítő tevékenységek menedzselése, teleház bázisára (helyiség, technikai eszközök) alapozott közösségi tér kialakítása. Mindenki számára elérhető, nyitott közhasznú szolgáltató egység kialakítása. ... >>

Összefogással Dél-Zaláért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 7.
képviselő: Rostonics László
Az egyesület célja, hogy a térség falvai és városai együttműködve, szorosan összefogva gondoskodjanak mind több területen a lakossági közszolgáltatások együttes és egymásra tekintettel történő ellátásának, fejlesztésének segítéséről, továbbá hogy elősegítse a falvak és kisvárosoknak a megyei önkormányzatban történő érdekképviseletét, továbbá azt, hogy a megyei önkormányzat munkájába előtérbe kerüljön a szakmaiság és a falusi térségek érdekeinek elsőbbsége a megyei önkormányzat szintjén megfelelően kifejezésre jusson. A két térség fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel és a térségben működő önkormányzatok kapcsolatainak előmozdításával. A térségben lévő települések közötti munkamegosztás kialakításának elősegítése, a lakosságot megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztése érdekében. A települési önkormányzatok különféle célú és szintű társulásai létrehozásának előmozdítása, az önkormányzati intézmények tevékenységének összehangolása az egyes feladatok társulási formában történő közös ellátása érdekében. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszerzéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A térségek településein működő különféle civil szervezetek és az önkormányzatok közötti munkamegosztás és együttműködés segítése, a falusi lakosság e helyzetének és érdekeinek feltárása és érte a közös fellépés érdekében. A két kistérség és települései természeti, környezeti és építészi értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése. ... >>

Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Molnár Ferenc
Minőségjavítás: megfelelő technológia meghonosítása a szőlő és borkezelés területén. A minőségi szőlő- és gyümölcstermesztés és a borkészítés elősegítése mellett a borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának, hagyományainak megőrzése és továbbvitele. ... >>
1. oldal