Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lenti sport civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Arany János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8960 Lenti, Gyöngyvirág u. 2.
képviselő: Drávecz Gyula
Elősegíteni az iskolai oktatás feltételeinek javítását, prioritásként kezelve az anyanyelv idegennyelv sport és számítástechnikai oktatást. ... >>

Bárszentmihályfai Zalka Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Mihályfai út 81.
képviselő: Magyar József
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Belső Utak Iskolája Harcművészeti, Sport, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 3.
képviselő: Darab Ferenc
A magyarországi harcművészeti felvirágoztatásában való aktív részvétel, a Kungfu, kínai harcművészeti, sport, egészségmegőrző és mozgásművészeti stílusok magyarországi képviselete és terjesztése, a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok és versenyek alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében. ... >>

"Civilkurázsi" Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány

(sport)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 4.
képviselő: Pálné Szalai Erika
Lentiben működő és nyilvántartásba vett sportegyesületek támogatása, sporttevékenységük fejlesztése, a város sportéletének fejlesztése. ... >>

FUDOSHIN Sportegyesület

(sport,szociális)

8960 Lenti, Kölcsey 10.
képviselő: Kunos Tamás, Szabó Balázs, Takács Károly
Tevékenységével elősegíti embertársainak jobb életét, az életminőség javításával, karitatív tevékenységével, valamint azon szervezetek támogatásával, amelyek hasonló tevékenységet folytatnak. ... >>

Határvidék Sportlövész és Testedző Egyesület

(sport)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 3.
képviselő: Dr. Bokros Gábor
A verseny- és szabadidős sporttevékenység biztosítása. ... >>

Homo Digital Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Deák F. út 4.
képviselő: Budai Tünde, Csurilla Zsuzsanna
A digitális világban élő ember kapcsolata a természetes környezettel. Civilizáció veszélyei. Ember ? gép ? környezet kölcsönhatása. A felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelése. Természeti népek nevelési módszerei. Gyermekek helye a társadalomban, jogaik, kötelezettségeik, felnőtt és gyermek kapcsolata. Lelki egyensúly megőrzése, súlyának fontossága. Ember, mint társas lény, csoporthoz tartozás fontossága, közvetlen kommunikáció jótékony hatása és visszahatása. Környezetvédelmi oktatás kiegészítése. Idősebb generációk tapasztalati tudásának és hagyományainak megismerése. Történelmünk, gyökereink, helyünk a világban, helyünk Európában. Természetjárás, kerékpározás, sport, egészséges életmód népszerűsítése. Alkoholizmus, dohányzás elleni küzdelem, hatékony eszközei. Közös kiállítások, felolvasások és bemutatók stb. szervezése a népszerűsítés érdekében. Az egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése. ... >>

Kerka Gyermekfoci Alapítvány

(sport)

8960 Lenti, Kossuth L. út 3/ b. III.em.
képviselő: Dömény Sándor
Az alapítvány vagyonából, esetleges befektetésekből (kamat, osztalék stb.) olyan célok megvalósítása, amelyek a Lenti és környékén élő gyermekek labdarúgással szemben támasztott igényeit és fejlődését szolgálják.
Továbbá sportbarátság kibővítése és ápolása, versenylehetőség biztosítása, és sportszakmai feladatok megvalósítása. ... >>

Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8960 Lenti, Lovarda út 1.
képviselő: Konkoly István
A működési területén élők részére egészséges, természetközeli, a hagyományokon alapuló életmód népszerűsítése érdekében közösségi programok szervezése, határon túli kapcsolatok kialakítása, ápolása. ... >>

Kerkamenti Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8960 Lenti, Kossuth L. út 4. II//27.
képviselő: Kovács Imre
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

KÓNUSZ Kerékpáros Egyesület

(sport,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 10.
képviselő: Kovács Róbert
A kerékpározás iránti érdeklődés felkeltéwe, kerékpározás népszerűsítése. A szabadidő kulturális eltöltése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Táncsics út 2/ A.
képviselő: Kiss Tamás
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, versenyeztetése. ... >>

Lenti Sportjáért Alapítvány

(sport)

8960 Lenti, József A. út 23.
képviselő: Horváth József
Lenti diáksportjának támogatása, fejlesztése, a Lentiben működő diáksportkörök anyagi és szakmai támogatása, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. ... >>

Lenti Termelőszövetkezet Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Kápolnai út 17.
képviselő: Vatali Ferenc ... >>

Lenti Torna Egylet

(sport,oktatási)

8960 Lenti, József A. út 9.
képviselő: Drávecz Gyula, Horváth László, Verein József
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek, oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenység gyakorlásához. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Lenti-Termál Teke-Klub Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Termál út 5.
képviselő: Dudás Ferenc
A teke sport népszerűsítése, fiatalokkal való megismertetése, tanítása, sportversenyek szervezése, tekecsapat működésének elősegítése. ... >>

Lovászi Olajbányász Vadásztársaság

(sport)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 3
képviselő: Náday Gyula ... >>

"Mocorgók" az Egészségért és a Környezetért Egyesület

(sport)

8960 Lenti, Lovarda út 1.
képviselő: Csuka Zoltán, Konkoly Andrea, Mészárovics István
Az egészséges életmód propagálása minél szélesebb körben a környezetbarát tömegsportok által, aktív, az egészségért és a környezetért tenni akaró közösség létrehozása. ... >>

MTTSZ Lenti Ruhagyár Lövészklub

(sport)

8960 Lenti, Táncsics út 15.
képviselő: Boronyák József
A vállalati dolgozók, ill. klubtagok fizikai és szellemi fejlődésének elősegítése, szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása. ... >>

Mumor Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti-Mumor, Arany J. út 30.
képviselő: Csondor László
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzésO), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

MURÁNIA EURÓPAI AKADÉMIA - a Mura mentén élő hagoymány és értékőrzők Védegylete - Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 10 I/ 19
képviselő: Borovics József, Dr. Bussay László, Halász József, Németh Csaba, Nógrádi László
A muramenti településen élők boldogulásának - kulturális, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és gazdasági együttműködésének elősegítése, szervezése. ... >>

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

8960 Lenti, Bottyán J. út 3. II//4.
képviselő: Németh Tibor
Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

Parasza-Kerkamente Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8960 Lenti, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Hancz Róbert
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Sportlövő és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Vörösmarty út 30.
képviselő: Fehér Tibor
A jogelőd klub hagyományainak folytatásával elősegíteni a tagság fizikai és szellemi fejlődését - a testedzés, sportolás megkedveltetése, a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, az iskolai sporttevékenység, diáksport segítése, hagyományok ápolása. ... >>
1. oldal