Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lenti oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

"Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Szabadság tér 4.
képviselő: Tüske József
A műemlék jellegű római katolikus Szent Mihály templom teljes restaurálása, valamint a folyamatos karbantartása és állagmegóvásának biztosítása, a keresztény szellemű egyházi óvoda megszervezése és működésének biztosítása. ... >>

Arany János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8960 Lenti, Gyöngyvirág u. 2.
képviselő: Drávecz Gyula
Elősegíteni az iskolai oktatás feltételeinek javítását, prioritásként kezelve az anyanyelv idegennyelv sport és számítástechnikai oktatást. ... >>

Belső Utak Iskolája Harcművészeti, Sport, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 3.
képviselő: Darab Ferenc
A magyarországi harcművészeti felvirágoztatásában való aktív részvétel, a Kungfu, kínai harcművészeti, sport, egészségmegőrző és mozgásművészeti stílusok magyarországi képviselete és terjesztése, a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok és versenyek alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében. ... >>

Esély" Fogyatékos Gyerekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8960 Lenti, Béke út 71
képviselő: Andrasekné Kovács Margit
A Lenti Általános Iskola és Diákotthon hátrányos helyzetű tanulói életkörülményeinek javítása, életkezdésük segítése. ... >>

Gönczi Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 5.
képviselő: Szabóné Kaszás Ildikó
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek javítása. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Homo Digital Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Deák F. út 4.
képviselő: Budai Tünde, Csurilla Zsuzsanna
A digitális világban élő ember kapcsolata a természetes környezettel. Civilizáció veszélyei. Ember ? gép ? környezet kölcsönhatása. A felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelése. Természeti népek nevelési módszerei. Gyermekek helye a társadalomban, jogaik, kötelezettségeik, felnőtt és gyermek kapcsolata. Lelki egyensúly megőrzése, súlyának fontossága. Ember, mint társas lény, csoporthoz tartozás fontossága, közvetlen kommunikáció jótékony hatása és visszahatása. Környezetvédelmi oktatás kiegészítése. Idősebb generációk tapasztalati tudásának és hagyományainak megismerése. Történelmünk, gyökereink, helyünk a világban, helyünk Európában. Természetjárás, kerékpározás, sport, egészséges életmód népszerűsítése. Alkoholizmus, dohányzás elleni küzdelem, hatékony eszközei. Közös kiállítások, felolvasások és bemutatók stb. szervezése a népszerűsítés érdekében. Az egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése. ... >>

Lenti Kertbarátkör Egyesület

(oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Dudás Ferenc, Elekné Horváth Magdolna, Horváth József, Marton Attila, Röszler Attila
A kerti növény és gyümölcstermesztés népszerűsítése, egészséges életmód, zöldés és gyümölcs fogyasztás népszerűsítése, szőlőművelési, borászati szakismeretek terjesztése, szakmai ismeretterjesztő előadások, szakmai utazások szervezése, kiadványok támogatása. ... >>

Lenti Torna Egylet

(sport,oktatási)

8960 Lenti, József A. út 9.
képviselő: Drávecz Gyula, Horváth László, Verein József
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek, oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenység gyakorlásához. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8960 Lenti, Petőfi út 23.
képviselő: ifj. Sabján Sándor, Simon Márta
Olyan feltételek megteremtése, amelyek javítják az iskola tárgyi feltételeit, elősegítik körszerű oktatási ezsközök elméleti és gyakorlati alkalmazását, segítik felzárkózni tanulóikat az európai szakmai színvonalhoz. ... >>

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Sportlövő és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Vörösmarty út 30.
képviselő: Fehér Tibor
A jogelőd klub hagyományainak folytatásával elősegíteni a tagság fizikai és szellemi fejlődését - a testedzés, sportolás megkedveltetése, a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, az iskolai sporttevékenység, diáksport segítése, hagyományok ápolása. ... >>

Vörösmarty Oktatási- Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8960 Lenti, Vörösmarty út 30
képviselő: Némethné Cseke Viktória
A Vörösmarty Mihály Általános iskola tanulóinak sokoldalú segítése és az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása. ... >>
1. oldal