Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lenti kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

...............

(kulturális)

8960 Lenti, Zrínyi út 4.
képviselő: Bence Lajos
A szlovénia területén, elsődlegesen a Mura vidéken élő magyar nemzetiségű lakosság nemzetiségi, anyanyelvi kultúrájának megőrzése, ápolása, fejlesztése, a Mura vidéki magyarok kultúrájának, hagyományainak magyarországi megismertetése. ... >>

Belső Utak Iskolája Harcművészeti, Sport, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 3.
képviselő: Darab Ferenc
A magyarországi harcművészeti felvirágoztatásában való aktív részvétel, a Kungfu, kínai harcművészeti, sport, egészségmegőrző és mozgásművészeti stílusok magyarországi képviselete és terjesztése, a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok és versenyek alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében. ... >>

Bottyán János Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Petőfi S. u. 15.
képviselő: Gyanó József ... >>

Éjszakai Járat Kulturális Zenei Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Gát út 3
képviselő: Horváth Tamás
A zenei kultúra megőrzése, fejlesztése és terjesztése. ... >>

Homo Digital Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Deák F. út 4.
képviselő: Budai Tünde, Csurilla Zsuzsanna
A digitális világban élő ember kapcsolata a természetes környezettel. Civilizáció veszélyei. Ember ? gép ? környezet kölcsönhatása. A felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelése. Természeti népek nevelési módszerei. Gyermekek helye a társadalomban, jogaik, kötelezettségeik, felnőtt és gyermek kapcsolata. Lelki egyensúly megőrzése, súlyának fontossága. Ember, mint társas lény, csoporthoz tartozás fontossága, közvetlen kommunikáció jótékony hatása és visszahatása. Környezetvédelmi oktatás kiegészítése. Idősebb generációk tapasztalati tudásának és hagyományainak megismerése. Történelmünk, gyökereink, helyünk a világban, helyünk Európában. Természetjárás, kerékpározás, sport, egészséges életmód népszerűsítése. Alkoholizmus, dohányzás elleni küzdelem, hatékony eszközei. Közös kiállítások, felolvasások és bemutatók stb. szervezése a népszerűsítés érdekében. Az egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése. ... >>

Honismereti Egyesület Lenti

(kulturális)

8960 Lenti, Deák F út 16
képviselő: Sabján Sándor ... >>

Horváth Károly Népzenekutató Emlékére Alapítvány

(kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Hermanné Rusznyi Margit
Horváth Károly népzenekutató kutatásaival kapcsolatos hagyatékánakgondozása, szellemi hagyatékának őrzése, és közkinccsé tételének támogatása. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Lenti Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8960 Lenti, Petőfi út 16. Pf.91.
képviselő: Dányi József
Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában városi, önálló szervezeti keretet biztosítani a szervezet tagjainak. Az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és port rendezvények, IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása. ... >>

Kerka Kulturális Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Simon Kálmán
Művészeti tevékenység támogatása. Hazai és határon túli - elsősorban a muravidéki - magyar néptánc hagyományok feldolgozása, ápolása, és tovább örökítése. A tánckultúra kialakítása és fejlesztése az ifjúság körében. Kulturális programok biztosítása. A hazai nemzetiségek és etnikai csoportok tánchagyományainak feldolgozása és ápolása. A hazai és a határon túli magyar és nemzetiségi néptánc és népzene hagyományok feldolgozása, ápolása és tovább örökítése. ... >>

Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8960 Lenti, Lovarda út 1.
képviselő: Konkoly István
A működési területén élők részére egészséges, természetközeli, a hagyományokon alapuló életmód népszerűsítése érdekében közösségi programok szervezése, határon túli kapcsolatok kialakítása, ápolása. ... >>

KÓNUSZ Kerékpáros Egyesület

(sport,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 10.
képviselő: Kovács Róbert
A kerékpározás iránti érdeklődés felkeltéwe, kerékpározás népszerűsítése. A szabadidő kulturális eltöltése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Lenti és Vidékéért Alapítvány

(kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Dányi József
Lenti és környéke kulturális, művészeti közösségi életének fejlesztése, a kulturális örökség megőrzése, biztosítása. ... >>

Lentikápolnáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Kápolnai út 23.
képviselő: Dányiné Kovács Tünde
Kulturális tevékenység végzése a városrész közösségi életének javítása, a helyi kulturális és művészeti élet mozgalmasabbá tétele. ... >>

MURÁNIA EURÓPAI AKADÉMIA - a Mura mentén élő hagoymány és értékőrzők Védegylete - Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 10 I/ 19
képviselő: Borovics József, Dr. Bussay László, Halász József, Németh Csaba, Nógrádi László
A muramenti településen élők boldogulásának - kulturális, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és gazdasági együttműködésének elősegítése, szervezése. ... >>

"MURAVIDÉKI MAGYAROKÉRT" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Zrínyi út 4.
képviselő: Bence Lajos
A Szlovénia területén, elsődlegesen a Mura vidékén élő magyar nemzetiségű lakosság nemzetiségi, anyanyelvi kultúrájának megőrzése, ápolása, fejlesztése, a Mura vidéki magyarok kultúrájának, hagyományainak magyarországi megismertetése. ... >>

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

8960 Lenti, Bottyán J. út 3. II//4.
képviselő: Németh Tibor
Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

"NEMTHI" Polgári Művelődési Egylet

(kulturális)

8960 Lenti, Lehel út 3/A. I/3.
képviselő: Kövesy Sarolta
A hagyományos nemzeti értékek, keresztény kultúra megőrzése, ápolása, a polgári kulturális értékrend, életszemlélet népszerűsítése. ... >>

Öreg Kerka Néptáncegyüttes Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Ady E. út 5
képviselő: Végh László
A magyar kulturális örökség, ezen belül is a néptánc-hagyományok megőrzése érdekében az Öreg Kerka Néptáncegyüttes támogatása. ... >>

PRO ARTE Kulturális Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Dózsa György út 14
képviselő: Tímár Lászlóné
Lenti város kulturális tevékenységének fejlesztése, képző- és iparművészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása, Lenti Faszobrász Alkotótelep működtetése. ... >>

Tormafölde Szent János - Hegyért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Sugár út 39/A.
képviselő: Gaál László, Tuboly Zoltán
A tormaföldei Szent János-Hegy infrastrukturális fejlesztése. A természeti környezet értékeinek megóvása és fenntartásának biztosítása. A szőlészettel és borászattal kapcsolatos hagyományok felelevenítése, megőrzése és ápolása, borkultúra fejlesztése. A Szent János-Hegy panorámájának megőrzése. A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése. Közösségépítő tevékenység elsősorban a Szent János-Hegyen ingatlannal rendelkezők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére. Idegenforgalom fellendítése. Kirándulások, környezetszépítő tevékenységek szervezése. Közbiztonság megóvása. ... >>

"Vidéken Élők Esélyeiért" Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Vörösmarty út 24/ D.
képviselő: Bogárné Horváth Anna, Matyasovszky Margit, Virágh Enikő
Szellemi műhely létrehozása, mely támogatja, segíti, erősíti tagjait, a kistelepülésen élő nőket, hátteret nyújt a közösségépítő tevékenységhez a helyi civil kezdeményezések felkarolásával. E cél érdekében előadásokat, programokat szervez. Értékrendjében a környezettudatos magatartás az esélyegyenlőség fontos szerepet kap. ... >>

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Sportlövő és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Vörösmarty út 30.
képviselő: Fehér Tibor
A jogelőd klub hagyományainak folytatásával elősegíteni a tagság fizikai és szellemi fejlődését - a testedzés, sportolás megkedveltetése, a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, az iskolai sporttevékenység, diáksport segítése, hagyományok ápolása. ... >>
1. oldal