Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lenti egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

"Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Szabadság tér 4.
képviselő: Tüske József
A műemlék jellegű római katolikus Szent Mihály templom teljes restaurálása, valamint a folyamatos karbantartása és állagmegóvásának biztosítása, a keresztény szellemű egyházi óvoda megszervezése és működésének biztosítása. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(egyéb)

8960 Lenti, Néphadsereg út 7.
képviselő: Barta Ödön
Tagjai és közvetlen családtagjai számára lehetőséget adjon a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartásához, a szervezet közösségi életre, a hasznos elfoglaltság megteremtésére, tájékoztatási - művelődési és szórakozási igények kielégítésére. ... >>

"Fehérbottal a Kerka Mentén" Látásfogyatékosok Lenti Térségi Egyesülete

(egyéb)

8960 Lenti, Vörösmarty út 39/ A. I//1.
képviselő: Kovács Béla
Látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány

(egyéb)

8960 Lenti, Táncsics út 2/ a.
képviselő: Kutfej Attila
A balneo- és fizioterápiás gyógyító tevékenységek értékeinek bemutatása, a gyógyvíz gyógyító hatáwsának és értékeinek bemutatása, az egészségturizmus helyi tevékenységének támogatása, szervezése. ... >>

Homo Digital Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Deák F. út 4.
képviselő: Budai Tünde, Csurilla Zsuzsanna
A digitális világban élő ember kapcsolata a természetes környezettel. Civilizáció veszélyei. Ember ? gép ? környezet kölcsönhatása. A felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelése. Természeti népek nevelési módszerei. Gyermekek helye a társadalomban, jogaik, kötelezettségeik, felnőtt és gyermek kapcsolata. Lelki egyensúly megőrzése, súlyának fontossága. Ember, mint társas lény, csoporthoz tartozás fontossága, közvetlen kommunikáció jótékony hatása és visszahatása. Környezetvédelmi oktatás kiegészítése. Idősebb generációk tapasztalati tudásának és hagyományainak megismerése. Történelmünk, gyökereink, helyünk a világban, helyünk Európában. Természetjárás, kerékpározás, sport, egészséges életmód népszerűsítése. Alkoholizmus, dohányzás elleni küzdelem, hatékony eszközei. Közös kiállítások, felolvasások és bemutatók stb. szervezése a népszerűsítés érdekében. Az egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése. ... >>

Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8960 Lenti, Ságvári út 27.
képviselő: Horváth Csaba
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem, határőrizet érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Kerkamente Tűzvédelméért Alapítvány

(egyéb)

8960 Lenti, Béke út 38.
képviselő: Marton Gyula
Lenti és környéke tűzmegelőzési és tűzvédelmi tevékenységének támogatása, fejlesztése. ... >>

Kerkamenti Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8960 Lenti, Kossuth L. út 4. II//27.
képviselő: Kovács Imre
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Lenti Ipartestület Pk.60535/1990. (nyt:528/1990)

(érdekképviselet,egyéb)

8960 Lenti, Kossuth L. út 6.
képviselő: Németh László
A tagság vállalkozásával kapcsolatos általános és egyéni, munkaadói és szakmai érdekképviselete, védelme, szolgáltatások nyújtása. ... >>

Lenti Kertbarátkör Egyesület

(oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Dudás Ferenc, Elekné Horváth Magdolna, Horváth József, Marton Attila, Röszler Attila
A kerti növény és gyümölcstermesztés népszerűsítése, egészséges életmód, zöldés és gyümölcs fogyasztás népszerűsítése, szőlőművelési, borászati szakismeretek terjesztése, szakmai ismeretterjesztő előadások, szakmai utazások szervezése, kiadványok támogatása. ... >>

Lenti Kistérségi Civil Ernyő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Kardos Tibor
A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területén működő civil szervezetek és közösségek tevékenységének segítése, fejlesztése, együttműködésük koordinálása, nemzetközi relációban is. ... >>

Lenti Polgári Egyesület

(egyéb)

8960 Lenti, Szabadság tér 3.
képviselő: Filó Gabriella, Gál Elekné, Koczfán Józsefné
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejt ki. ... >>

Lenti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8960 Lenti, Petőfi S. út 33.
képviselő: Sasvári Gábor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Lentikápolnáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Kápolnai út 23.
képviselő: Dányiné Kovács Tünde
Kulturális tevékenység végzése a városrész közösségi életének javítása, a helyi kulturális és művészeti élet mozgalmasabbá tétele. ... >>

MTTSZ Lovászi Lövészklub

(egyéb)

8960 Lenti, Béke út 55.
képviselő: Mándli Zoltán
A klubtagság fizikai és szellemi fejlődésének elősegítése, a műszaki-technikai ismeretek elsajátításával, a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, versenyek szervezése. ... >>

"MURAVIDÉKI MAGYAROKÉRT" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Zrínyi út 4.
képviselő: Bence Lajos
A Szlovénia területén, elsődlegesen a Mura vidékén élő magyar nemzetiségű lakosság nemzetiségi, anyanyelvi kultúrájának megőrzése, ápolása, fejlesztése, a Mura vidéki magyarok kultúrájának, hagyományainak magyarországi megismertetése. ... >>

Tormafölde Szent János - Hegyért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Sugár út 39/A.
képviselő: Gaál László, Tuboly Zoltán
A tormaföldei Szent János-Hegy infrastrukturális fejlesztése. A természeti környezet értékeinek megóvása és fenntartásának biztosítása. A szőlészettel és borászattal kapcsolatos hagyományok felelevenítése, megőrzése és ápolása, borkultúra fejlesztése. A Szent János-Hegy panorámájának megőrzése. A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése. Közösségépítő tevékenység elsősorban a Szent János-Hegyen ingatlannal rendelkezők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére. Idegenforgalom fellendítése. Kirándulások, környezetszépítő tevékenységek szervezése. Közbiztonság megóvása. ... >>

Vállalkozók Lentiért Egyesület

(egyéb)

8960 Lenti, Lovarda út 1.
képviselő: Konkoly István
Lenti város gazdasága és társadalmi élete fejlődésének elősegítése, szektorok közötti együttműködések elősegítése, szervezése. ... >>
1. oldal