Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lakitelek szociális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

A Lakiteleki Gondozási Központért Alapítvány

(szociális)

6065 Lakitelek, Béke utca 20.
képviselő: Kapás Béláné kuratóriumi titkár, Tóth Ferencné kuratóriumi elnök
A Lakiteleki Gondozási Központ fejlesztésének elősegítése: a gondozottak ellátási körülményeinek javítása, a környezet esztétikusabbá tétele, az ápolási- gondozási munka tárgyi feltételeinek körszerűsítése, csoportos kirándulások támogatása, hozzájárulás a rendezvények költségeihez. ... >>

APEIRON Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6065 Lakitelek, Zalán u.6.
képviselő: Gálos Zsolt
A feltűnő viselkedésű, peremre szorult -,beilleszkedni nem tudó,vagy beilleszkedési zavarokkal kűzdő gyermek- és fiatalkorúak társadalmi beilleszkedésének segítése, támogatása. A feltűnő viselkedés és a dezintegráció tudományos megalapozottságú vizsgálatának, gazdasági-, szociális- és pszichológiai gyökerei feltérképezésének támogatása. Együttműködés iskolákkal a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, munkakapcsolat gyermek-és ifjúságvédelmi szervezetekkel, köz-és civilszervezetekkel, vállkozásokkal, magán-kezdeményezésekkel. ... >>

Lakiteleki Gyermekalapítvány

(szociális)

6065 Lakitelek, Hunyadi u. 2.
képviselő: Kókai Szabó Péter elnök, Rozsnyói Ákosné titkár
Támogatni minden arra rászorú és arra érdemes gyermeket. Támogatni a keresztény szellemű erkölcsös, nemzeti jellegű nevelés ügyének helybeli kezdeményezéseit. ... >>

Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

6065 Lakitelek, Móra Ferenc utca 6.
képviselő: Kutasiné Szombati Márta elnök
Az élet és az anyaság, apaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. Nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A nagycsaládok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért. Kulturális felemelkedéséért történő kiállás. Család, gyermek és ifjúságvédelem, ifjúsági hálózat kiépítése. A gyermekek képességeinek fejlesztése, ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal