Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lakitelek sport civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

0-12 Lakitelek Magyar Postagalamb Sport Egyesület

(sport)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Kiss Dezső ... >>

Harmónia 2004. Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Szikra dűlő 202.
képviselő: Turi István kuratóriumi elnök
Táboroztatás (fecsketábor) öko-környezetben, tájházban, sátorban, jurtában. Egészséges táplálkozásra nevelés, előadások szervezése e témában. Biokert alapjainak áttekintése (zöldség, gyümölcstermesztés), a termékek fogyasztásának elősegítése és megkedveltetése. Ökogazdaság és a természetes, egészséges környezet megőrzése, életmód alapjainak elsajátítása. Parasztudvar létrehozása (őshonos állatok tartása), kecskefarm, tej-, tejtermék-termelés mozzanataival való ismerkedés elsajátítása, a termékek fogyasztásának megkedveltetése. Kirándulások szervezése határon belüli és határon túli környezetben, cseretáborozás. Kézműves napok, természetes anyagok feldolgozása, a létrehozott termékek használatának elsajátítása. Hagyományőrzés, elfeledett régi használati eszközök, tárgyak gyűjtése, kiállítása, skanzen létrehozása. Sportolás, sportjátékok, az elfelejtett játékok felelevenítése. Prevenciós napok, orvosi tanácsok fiatalok egészségmegőrzése témában, az ifjúkor fellépő problémáinak kezelése érdekében. Idősekkel való kapcsolattartás, rendszeres otthonlátogatás. ... >>

Lakitelek Aeroclub Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
képviselő: Vári Gyula elnök, Vári István alelnök
A Sportegyesület elsődleges célja: Lakitelek és környékén meghonosítani a repülő sportokat. A sportegyesület további célja tagjai sporttevékenységének elősegítése rendezvényeken, sporteseményeken való részvétel előmozdítása, kapcsolat tartása a szakági sportszövetségekkel, a magyar repülősport népszerűsítése, fejlesztése, a pilóták utánpótlásának támogatása. ... >>

Lakiteleki Fiatalok Egyesülete

(sport,természetvédelem,egyéb)

6065 Lakitelek, Hankovszky út 25.
képviselő: Magyar Zoltán elnök
Az Egyesület alapvető célja tagjai segítése, pályázati és adminisztrációs tevékenységek ellátása, rendezvényszervezés, szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészség károsultak támogatása, idősek támogatása), környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelem, épített környezetvédelem, állatvédelem), településfejlesztési tevékenység, sporttevékenység (pl. sportélet támogatása), szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység). Az Egyesület tevékenységének és közreműködésének fő célcsoportjai: gyermekek és fiatalkorúak. ... >>

Lakiteleki Torna Egylet

(sport)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 78.
képviselő: Anka Balázs elnök ... >>

Lakiteleki Tölgy Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.
képviselő: Harmatos Áronné kuratóriumi titkár, Molnár Gyula kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapítói kiemelt céljuknak tekintik Lakitelek fejlődésének előmozdítását, a település gyarapodásához, a település értékeinek megvédéséhez történő hozzájárulást, valamint a lakiteleki gyermekek és fiatalok támogatását. Az alapítók meggyőződése, hogy egy- egy település jövőjének záloga a település ifjúságában rejlik. Ezért kiemelten kívánjuk támogatni a gyerekek és fiatalok lokálpatrióta és nemzeti szellemű, valamint környezettudatos nevelését, iskolai és szakmai előmenetelét, továbbá kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységét. Kiemelt céljuknak tekintik továbbá a környezet- és természetvédelem ügyéhez történő helyi hozzájárulást. Az Alapítvány neve ?amellett, hogy az Lakitelek egyik külterületi részének (Tőserdő) névadó fafaja- szimbolikusan utal egyfelől az alapítvány tevékenységén belül erősen jelenlévő környezet- és természetvédelmi tevékenységre, továbbá az alapítvány fő céljára. A TÖLGY ugyanis amellett, hogy Lakiteleken fontos fafaj, az alábbi cél rövidítése: Társadalmi Összefogás Lakitelek Gyarapításáért. Az alapítvány céljainak elérése érdekében részt kíván venni terület-, vidék--, vállalkozás- és humánerőforrás-fejlesztési, valamint környezet- és természetvédelmi programokban, elsősorban a Lakiteleken és a Kecskeméti Kistérségben, de ezen kívül Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi régió más területein is. ... >>

Lakiteleki Triatlon és Szabadidősport Club

(sport)

6065 Lakitelek, Úttörő u. 20.
képviselő: Szentirmay Tamás
A sportegyesület tagjai és a lakosság számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget nyújtó programok szervezése, biztosítása. Túrák, sportturisztikát, utazások, sportrendezvények szervezése. A sport, a rendszeres testmozgás népszerűsítése. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A sportegyesület tagjai és a lakosság számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget nyújtó programok szervezése, biztosítása. Túrák, sportturisztikai, utazások, sportrendezvények szervezése. A sport, a rendszeres testmozgás népszerűsítése. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A triatlon és duatlon sport az egészséges életmód népszerűsítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Szikra Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6065 Lakitelek, Alkotmány utca 11.
képviselő: Kalócz Antal elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., Az egyesület tagjainak a horgászetika tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése., A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez., Az egyesület érdekképviselete és érdekvédelme, valamint működési feltételeinek javítása. ... >>

Tiszamenti Motorsport Egyesület

(sport)

6065 Lakitelek, Szikra utca 3/a.
képviselő: Lovas József elnök
Tagjainak versenyek és motoros találkozók szervezése szabadidő eltöltése és ezekhez a tevékenységekhez szükséges eszközök és anyagi források biztosítása. Az egyesület működésének célja az is, hogy versenyek szervezésén keresztül megismertesse a dél-alföldi régiót. Kapcsolatteremtés más hasonló jellegű egyesületekkel, közös sportrendezvények szervezése. ... >>

Tölgyfa Sportegyesület Lakitelek

(sport)

6065 Lakitelek, Kiss János u. 1.
képviselő: Olajos István
Sport az alapszabály III. fejezete szerint. ... >>

Tőserdei Vadásztársaság

(sport)

6065 Lakitelek, Uttörő u. 19.
képviselő: Gangl János ... >>

Tőserdőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Galgóczi Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
Lakitelek-Tőserdő idegenforgalmának fellendítése, rendezvények szervezése. Sport és egyéb szakmai napok, kiállítások, találkozók szervezése. A Kiskunsági Nemzeti Park érintett területe, valamint Lakitelek - Tőserdő közterületi rendjének fenntartása. A közhasználatú eszközök javítása és építése, a térség szolgáltatásainak fejlesztése, természeti értékek védelme, az Alapító okirat III. pontja szerint. ... >>
1. oldal