Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lakitelek kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Harmónia 2004. Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Szikra dűlő 202.
képviselő: Turi István kuratóriumi elnök
Táboroztatás (fecsketábor) öko-környezetben, tájházban, sátorban, jurtában. Egészséges táplálkozásra nevelés, előadások szervezése e témában. Biokert alapjainak áttekintése (zöldség, gyümölcstermesztés), a termékek fogyasztásának elősegítése és megkedveltetése. Ökogazdaság és a természetes, egészséges környezet megőrzése, életmód alapjainak elsajátítása. Parasztudvar létrehozása (őshonos állatok tartása), kecskefarm, tej-, tejtermék-termelés mozzanataival való ismerkedés elsajátítása, a termékek fogyasztásának megkedveltetése. Kirándulások szervezése határon belüli és határon túli környezetben, cseretáborozás. Kézműves napok, természetes anyagok feldolgozása, a létrehozott termékek használatának elsajátítása. Hagyományőrzés, elfeledett régi használati eszközök, tárgyak gyűjtése, kiállítása, skanzen létrehozása. Sportolás, sportjátékok, az elfelejtett játékok felelevenítése. Prevenciós napok, orvosi tanácsok fiatalok egészségmegőrzése témában, az ifjúkor fellépő problémáinak kezelése érdekében. Idősekkel való kapcsolattartás, rendszeres otthonlátogatás. ... >>

Könyvtári Közösségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 35.
képviselő: Brukner Lajosné kuratóriumi elnök, Madari Istvánné kuratóriumi titkár
A könyvtárban működő civil közösségek támogatása. A helyi lakosság információhoz jutásának elősegítése. Kiállítások, író-olvaső találkozók, előadói estek támogatása. ... >>

Lakitelek Közművelődéséért Alapítvány

(kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt 46.
képviselő: Csinger Sándorné elnök, Kiss Józsefné titkár
Lakitelek nagyközség kultúrális életének fejlesztése, a népdalkör segítése, a népi kultúra megőrzése, a magyar népzene megismerése, népzenei találkozók rendezése és azokon történő részvétel, aktív közreműködés a község kultúrális életében az alapító okirat 6. pontja szerint. ... >>

Lakiteleki Faluszépítő Egyesület

(kulturális)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lőrinc István elnök ... >>

Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

6065 Lakitelek, Móra Ferenc utca 6.
képviselő: Kutasiné Szombati Márta elnök
Az élet és az anyaság, apaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. Nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A nagycsaládok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért. Kulturális felemelkedéséért történő kiállás. Család, gyermek és ifjúságvédelem, ifjúsági hálózat kiépítése. A gyermekek képességeinek fejlesztése, ismeretterjesztés. ... >>

Lakiteleki Tölgy Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.
képviselő: Harmatos Áronné kuratóriumi titkár, Molnár Gyula kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapítói kiemelt céljuknak tekintik Lakitelek fejlődésének előmozdítását, a település gyarapodásához, a település értékeinek megvédéséhez történő hozzájárulást, valamint a lakiteleki gyermekek és fiatalok támogatását. Az alapítók meggyőződése, hogy egy- egy település jövőjének záloga a település ifjúságában rejlik. Ezért kiemelten kívánjuk támogatni a gyerekek és fiatalok lokálpatrióta és nemzeti szellemű, valamint környezettudatos nevelését, iskolai és szakmai előmenetelét, továbbá kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységét. Kiemelt céljuknak tekintik továbbá a környezet- és természetvédelem ügyéhez történő helyi hozzájárulást. Az Alapítvány neve ?amellett, hogy az Lakitelek egyik külterületi részének (Tőserdő) névadó fafaja- szimbolikusan utal egyfelől az alapítvány tevékenységén belül erősen jelenlévő környezet- és természetvédelmi tevékenységre, továbbá az alapítvány fő céljára. A TÖLGY ugyanis amellett, hogy Lakiteleken fontos fafaj, az alábbi cél rövidítése: Társadalmi Összefogás Lakitelek Gyarapításáért. Az alapítvány céljainak elérése érdekében részt kíván venni terület-, vidék--, vállalkozás- és humánerőforrás-fejlesztési, valamint környezet- és természetvédelmi programokban, elsősorban a Lakiteleken és a Kecskeméti Kistérségben, de ezen kívül Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi régió más területein is. ... >>

Nemzeti Fórum Egyesület

(kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lezsák Sándor, elnök
A magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, nemzeti hagyományok tisztelete, a keresztény szellemi kultúra és erkölcsi értékek terjesztése. ... >>

Népfőiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
Kultúrális nemzeti örökségünk megőrzése, segíteni a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását. Kultúrális nemzeti örökségünk megőrzése, segíteni a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását. Támogatni a társadalom demokratikus önszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését a népfőiskolai módszerekkel. A fenti célok elérése érdekében az Népfőiskolát alapít és tart fenn az Alapítvány az Alapító Okirat II. pontja szerint. ... >>

Tőserdőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Galgóczi Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
Lakitelek-Tőserdő idegenforgalmának fellendítése, rendezvények szervezése. Sport és egyéb szakmai napok, kiállítások, találkozók szervezése. A Kiskunsági Nemzeti Park érintett területe, valamint Lakitelek - Tőserdő közterületi rendjének fenntartása. A közhasználatú eszközök javítása és építése, a térség szolgáltatásainak fejlesztése, természeti értékek védelme, az Alapító okirat III. pontja szerint. ... >>
1. oldal