Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lakitelek intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

APEIRON Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6065 Lakitelek, Zalán u.6.
képviselő: Gálos Zsolt
A feltűnő viselkedésű, peremre szorult -,beilleszkedni nem tudó,vagy beilleszkedési zavarokkal kűzdő gyermek- és fiatalkorúak társadalmi beilleszkedésének segítése, támogatása. A feltűnő viselkedés és a dezintegráció tudományos megalapozottságú vizsgálatának, gazdasági-, szociális- és pszichológiai gyökerei feltérképezésének támogatása. Együttműködés iskolákkal a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, munkakapcsolat gyermek-és ifjúságvédelmi szervezetekkel, köz-és civilszervezetekkel, vállkozásokkal, magán-kezdeményezésekkel. ... >>

Könyvtári Közösségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 35.
képviselő: Brukner Lajosné kuratóriumi elnök, Madari Istvánné kuratóriumi titkár
A könyvtárban működő civil közösségek támogatása. A helyi lakosság információhoz jutásának elősegítése. Kiállítások, író-olvaső találkozók, előadói estek támogatása. ... >>

Lakiteleki Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1.
képviselő: Olajos István kuratóriumi elnök
A Lakiteleki Általános Iskola sokoldalú segítése. ... >>

Lakiteleki Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1/a.
képviselő: Fodor Józsefné
A Lakiteleki Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlesztésének segítése az Alapító Okirat 5. pontja szerint. ... >>

Lakiteleki Tölgy Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.
képviselő: Harmatos Áronné kuratóriumi titkár, Molnár Gyula kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapítói kiemelt céljuknak tekintik Lakitelek fejlődésének előmozdítását, a település gyarapodásához, a település értékeinek megvédéséhez történő hozzájárulást, valamint a lakiteleki gyermekek és fiatalok támogatását. Az alapítók meggyőződése, hogy egy- egy település jövőjének záloga a település ifjúságában rejlik. Ezért kiemelten kívánjuk támogatni a gyerekek és fiatalok lokálpatrióta és nemzeti szellemű, valamint környezettudatos nevelését, iskolai és szakmai előmenetelét, továbbá kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységét. Kiemelt céljuknak tekintik továbbá a környezet- és természetvédelem ügyéhez történő helyi hozzájárulást. Az Alapítvány neve ?amellett, hogy az Lakitelek egyik külterületi részének (Tőserdő) névadó fafaja- szimbolikusan utal egyfelől az alapítvány tevékenységén belül erősen jelenlévő környezet- és természetvédelmi tevékenységre, továbbá az alapítvány fő céljára. A TÖLGY ugyanis amellett, hogy Lakiteleken fontos fafaj, az alábbi cél rövidítése: Társadalmi Összefogás Lakitelek Gyarapításáért. Az alapítvány céljainak elérése érdekében részt kíván venni terület-, vidék--, vállalkozás- és humánerőforrás-fejlesztési, valamint környezet- és természetvédelmi programokban, elsősorban a Lakiteleken és a Kecskeméti Kistérségben, de ezen kívül Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi régió más területein is. ... >>

Népfőiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
Kultúrális nemzeti örökségünk megőrzése, segíteni a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását. Kultúrális nemzeti örökségünk megőrzése, segíteni a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását. Támogatni a társadalom demokratikus önszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését a népfőiskolai módszerekkel. A fenti célok elérése érdekében az Népfőiskolát alapít és tart fenn az Alapítvány az Alapító Okirat II. pontja szerint. ... >>
1. oldal