Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kunszentmiklós kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Alapítvány a Felső-Kiskunság Tudományos Kutatásáért

(oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Marx tér 1.
képviselő: Dr. Jakab László
A Felső-Kiskunság térsége, illetve a hozzá tartozó Kiskunlacháza, Kunszentmiklós, Szabadszállás és Fülöpszállás települések komplex néprajzi, művelődéstörténeti, a kun (jászkun, kiskun) összetartozás emlékeit, hagyományait feldolgozó, összegyűjtő, tudományos kutató program elindítása, az összegyűjtött anyag elhelyezése a települések helytörténeti gyűjteményeiben az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

Cigány Nők Érdekeit Védő, Felzárkóztatását Segítő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Szabadság utca 8.
képviselő: Fórizsné Dani Kitti elnök
A társadalmi szervezet célja: Cigány nők felkarolása, segítségnyújtás ügyintézéseikben, szakképzettség szerzésben, munkához jutásukban. Szociális helyzetük felmérése (pl.: családlátogatások révén) és segítése, valamint a velük kapcsolatban álló intézményekkel (pl.: óvodák, iskolák, munkaügyi központok, önkormányzatok, Egészségbiztosítási Pénztár, Megyei Államháztartási Hivatal stb.) való állandó konzultáció és ügyintézés segítése, lakáshoz jutásuk elősegítése. Későbbiek során szociális hálózat kiépítése. Előadások megszervezése, amelyeken keresztül felvilágosítás nyújtható a tanulás, a szakképzettség, az érettségi és a diploma megszerzésének fontosságáról, az egészséges, higiénikus életmód elengedhetetlenségéről, a fogamzásgátlás alkalmazásának szükségszerűségéről. Kulturális programok szervezése, amely lehetőséget nyújthat a cigány származású tehetségek felkarolására, valamint a cigány kultúra és hagyományok ápolására. ... >>

Esélytkeresők Egyesülete

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kaszás utca 3.
képviselő: Fehér Lajosné elnök, Kiss Istvánné titkár, Lendvai Ignácné elnökhelyettes
Egyedülálló kisnyugdíjasok, nagycsaládosok, özvegyek, munkanélküliek segítése, Idős és fogyatékkal élők támogatása, Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek és felnőttek érdekvédelme, Tanfolyamok szervezése megváltozott munkaképességűek részére, Megváltozott munkaképességűek munkához juttatása, GYES-en levők, álláskeresők segítése, Gyógyászati segédeszközök gyűjtése, kölcsönzése, Házi betegápolás megszervezése, Egészségmegőrző és betegség megelőző előadás szervezése, Gyógyüdülés, kirándulás szervezése, gyermekek táboroztatása, Családsegítő tevékenység, Közreműködés méltányossági nyugdíjemelésben, üdülési csekk igénylésében, Közreműködés mozgáskorlátozotti kedvezmények igénylésében, Ünnepségek, családi rendezvények szervezése, hátrányos helyzetűek megvendégelése, Adománygyűjtés (készpénz, használt ruhák stb.), hajléktalanok segítése, Emberi és állampolgári jogok érvényre juttatása, Környezetvédelem, állatvédelem, Közbiztonság segítése, Más civilszervezetekkel kapcsolattartás, Külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása, Kulturális élet támogatása, hagyományőrzés (daloskör, kézimunkakör) Sport, szabadidő tevékenység szervezése a rászorultak részére, csereüdültetés,, Életmód változással kapcsolatos előadások szervezése (pl. szelektív hulladékgyűjtés, drogmegelőzés, mentálhigiéniai szolgáltatás, dohányzás ellenes kampány stb.), Együttműködés az Önkormányzattal a közösségi célok megvalósítása érdekében. Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a bármilyen okból hátrányos helyzetűek (rokkantak, egyedül élők, megváltozott munkaképességűek, illetve egyéb okból támogatásra szorulók) segítését, gondozását, helyzetük javítását tekinti céljának. Alapvetően szociális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy legjobb képességei szerint jár el a tagok, illetve igény szerint a tagságon kívüliek szociális helyzetének javításában, együttműködve más társadalmi szervezetekkel, a háziorvosokkal és más egészségügyi dolgozókkal, valamint az Önkormányzattal. ... >>

Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Vasút u.24/a.
képviselő: Ifj.Lesi Árpád ... >>

Kiskunság Táncegyesület

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Virágh Gedeon utca 26.
képviselő: Dévényiné Bogács Éva elnök
Az egyesület elő kívánja mozdítani az Ifjúság kulturális és hagyományőrzései tevékenységének bővítését, a szabadidő célszerű kihasználását. Az egyesület tevékenyen kíván bekapcsolódni a hagyományok, népszokások kutatásába és azok megtartásába. Az egyesület támogatni és segíteni kívánja a kunszentmiklósi gyermek intézményeket és szervezeteket. ... >>

KITA Közösségi Információs Térség Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Bankos K. u. 5.
képviselő: Józan László kuratóriumi elnök
A III.évezred információs technológiájának közkinccsé tétele, azt általánosan használni tudó közösség kiművelése, az információs kultúra tejesztéséhez szükséges ismeretek feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása érdekében jelen Alapítvány tevékenységének középpontjában az alábbi, kifejtett célok állnak: közösségek intenzív bekapcsolása az informatikai, hírközlési szolgáltatások körébe., Hátrányos helyzetű személyek és csoportok esélykiegyenlítésére szociális tevékenység végzése., Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés., Alap-, középfokú iskola-alapítás, fenntartás, működtetés., Kulturális tevékenység (kiadványok mejelentetése, konferenciák szervezése, műsorszolgáltatás és készítés, tájékoztatás)., Az Alapítvány célkitűzéseiben részt vevő személyek és csoportok támogatása., Hírközlési rendszer létesítése - távközlés (hang, kép, adat, vagy egyéb információ átvitelére)., Előzőek megvalósításához és megújításához szükséges infrastruktúra megteremtése, működtetése és fejlesztése. ... >>

Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Szív utca 16.
képviselő: Rupa László elnök (lelkipásztor)
Célja, hogy a tagjai a Biblia tanításai szerint éljenek és tevékenykedjenek. Keretet nyújt a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaiként akarnak élni. Ennek nyomán ?Isten dicsőségét szolgálni a földön szóval és tettel? (Kol.3/17, Hirdetni az Evangéliumot ?minden teremtésnek? (Márk16/15), Felkészíteni a hívőket a ?szolgálat munkájára? (Ef.4/12, Védelmet nyújtani külső szellemi és erkölcsi kihívásokkal szemben (Apcs.20/28.), Úrvacsorai közösség és agapé gyakorlása (Apcs. 2/42.), Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének népszerűsítése a társadalomban. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység folytatása. A család intézményének erősítése. (Zsid 13.4). Annak elősegítése, hogy a hívők szűkebb és tágabb környezetük minél hasznosabb és megbecsültebb tagjaivá válhassanak. (Mt 5,16). ... >>

Kunszentmiklósi Hagyományörző Tánccsoport Egyesület

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Kis u. 10/b
képviselő: Izsák Zoltán elnök
1. Az egyesület elő kívánja mozdítani az ifjúsági kulturális és hagyományőrzési tevékenységének bővítését, a szabadidő célszerű kihasználását. 2. Az egyesület tevékenyen kíván bekapcsolódni a hagyományok, népszokások kutatásába és azok megtartásába. 3. Az egyesület a hagyományokat tagjainak betanítja, azokat rendezvényein bemutatja. ... >>

Kunszentmiklósi Napsugárka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Újtemető utca 15/D.
képviselő: Bábel Péterné kuratóriumi tag, Kuti Imre Attiláné kuratóriumi tag, Selyem László Jánosné kuratóriumi elnök
A kunszentmiklósi Petőfi lakótelepi óvoda nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének az anyagi támogatása, különös tekintettel a fejlesztő játékokra, továbbá az óvodai programok ? kirándulások, kulturális rendezvények támogatása, a felmerülő költségekhez történő haozzájárulással, valamint óvodai pályázatok anyagi támogatása, továbbá minden olyan tevékeny-ségben való közreműködés, amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, az egy-séges életmódra nevelését. Ezek a fenti magasztos célok a gyermekek, a jövő generációjának egész-séges fejlődését célozzák, mely indokolja az alapítványnak a közhasznú szervezetté nyilvánítását. ... >>

Kunszentmiklósi Országjárók Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
képviselő: Eln.akad.eset.:Bíró Györgyné, Eln.akad.eset.:László Tiborné, Eln.akad.eset.:Ordasiné Piróth Edit, Eln.akad.esetén:Honti Mária együtt., Tóthné Józan Teréz elnök önállóan
A Kunszetmiklóson élő és tanuló gyermekek nevelése, Magyarország természeti szépségeinek történelmi emlékeinek, kultúrális értékeinek bemutatása, hagyományainak megismertetése, ápolása, bepillantás más népek életébe, egészséges életre nevelés, környezetvédelmre nevelés és e célok megvalósítása érdekében táborokat, kirándulásokat, túrákat, diákcseréket, előadásokat szervez és támogat az Alapító Okirat IV.pontja szerint. ... >>

Kunszentmiklósi Páli Sándor Lovas Sportegyesület

(sport,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Sugár utca 16/b.
képviselő: Bakó János
A lovavassport hazai meghonosítása, hagyományteremtő versenyek és a turizmus továbbfejlesztését szolgáló színvonalas bemutatók tartása, az utánpótlás, a gyermek,- és fiatalkorú lovasok nevelése, támogatása, valamint a tagok közötti sportszerű, önzetlen, kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés. ... >>

Kunszentmiklósi Vargha Tamás Református Kollégium Fenntartásáért és Felvirágoz- tatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 5.
képviselő: Somogyi Lászlóné
A több, mint 300 éves multtal rendelkező református nevelési intézmény nemes és magas szellemiségi hagyományainak ápolása, - A kollégium életének gazdagítása, gyarapítása, - A kollegista diákok megfelelő színvonalú elhelyezése, tudásuk fejlesztése, lelki életük gazdagítása és elmélyítése, fizikai erőnlétük erősítése, életkoruknak megfelelő táplálkozásuk és az egészséges életmódra nevelésük eléréséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

MEGÉRTÉS Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Mészőly P.u.2.
képviselő: András Levente tag, Kurdi János elnök, Papp János tag
Az Alapítvány elsőrendű célja az oktatási, szociális és keresztyén közösségi munka támogatása, ill.e munkához szükséges létesítmények létrehozásához pénzügyi fedezet megteremtése, valamint a támogatott, ill. létrehozott intézmények folyamatos működési feltételeinek megteremtése. Az Alapítvány célja, hogy elősegítse az emberek, népcsoportok és nemzetek közötti megértést, szociális, kultúrális és nyelvi értelemben egyaránt. ... >>

Partnerség Kunszentmiklós Jövőjéért Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Mészöly P. u. 21.
képviselő: Erdősi Gábor elnök
Kunszentmiklós lakosságának kulturális, oktató-nevelő, szabadidős programok szervezése, elősegíteni a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását, foglalkoztatási esélyeinek javítását felnőttképzési programok szervezésének felvállalásával, az európai integráció során ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenység kifejtése, javítani a lakosság életminőségét az arra alkalmas célkitűzések támogatásával, hatékonyan közreműködik a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem és környezetvédelem területén, e célok érdekében felvállalja a kiadványok megjelentetését, terjesztését, kapcsolat kiépítése a térségi, testvérvárosi szervezetekkel az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapívány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
képviselő: Dr. Baski Imre
Múzeális könyvtár működési feltételeinek megteremtése, javítása. ... >>

Puszta Hangja Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. utca 7.
képviselő: Dinnyés Zoltán elnök
Az Egyesület alapvető célja egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely támogatja és segíti a színvonalas, különleges és igényes kulturális értékek felkutatását, bemutatását és terjesztését. Magyar nyelvünk ápolását és hagyományaink széleskörű megismertetését. Az egyesület minden körülmények között gátat kíván vetni az üres álértékeknek, a médiában mind gyakrabban tapasztalható kulturális környezetszennyezésnek. További célja az egyetemes társadalmi értékek (sokszínű műveltség, nyilvánosság, elfogadás, nyílt párbeszéd a vallások és eszmerendszerek között, nemzeti, etnikai, társadalmi kisebbségek érdekvédelme) ápolása, pártolása és rendelkezésre álló eszközökkel való terjesztése. Az egyesület tevékenysége során nyitottsággal fordul minden jellegzetes társadalmi csoportot jellemző életmód felé. Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a hazai civil hatáskör, érdekkör megerősítését, munkájának elősegítését . ... >>

Redemptus Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3.
képviselő: Pintér Gyula kuratóriumi titkár
A redeptus hagyományok és Redempció emlékének ápolása. A Kunszentmiklósi Református Egyházközség közéleti tevékenységének előmozdítása kulturális, oktatási, diakóniai és hitéleti tevékenység támogatása, egyházi épületek fenntartása, felújítása, és karbantartása, műemlékeinek megóvása, Baksay Sándor szellemi és tárgyi örökségének ápolása, tudományos gyűjteményének fenntartása, állagmegóvása, egyházi kiadványok megjelenítése, célokat segítő támogatások felkutatása és nyújtása az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Szentmiklós Big-Band Egyesülete

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u.11.
képviselő: Hajdú Benedek elnökhelyettes, Perszki Károly titkár, Tábori Ferenc elnök
Kultúrális tevékenység az alapszabály I/2/a.pontja szerint. ... >>

Színházlátogatók Kunszentmiklósi Baráti Körének Bajor Gizi Színészmúzeum Ala- pítvány

(intézményi,kulturális)

képviselő: Lévai János elnök
A Bajor Gizi Színész Múzeumban elhelyezett műtárgyak relikviák ápolása, restaurálása, biztonságos megőrzése, a múzeum gyűjtőköréhez tartozó műtárgyak vásárlásának támogatása. ... >>
1. oldal