Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kunszentmiklós érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Bács-Kiskun Megyei Nemzetőrök Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Hunyadi J.u.37.
képviselő: Csereklei László elnök, Elnök akadályoztatása esetén:, Molnár János ügyvezető elnök és, Travnik János alelnök
A honvédelem és a bűnmegelőzés társadalmi támogatása, együttműködés állami szervekkel és a nemzetőrök megyei szövetségeivel, az alapszabály II/4.pontja szerint. ... >>

Esélytkeresők Egyesülete

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kaszás utca 3.
képviselő: Fehér Lajosné elnök, Kiss Istvánné titkár, Lendvai Ignácné elnökhelyettes
Egyedülálló kisnyugdíjasok, nagycsaládosok, özvegyek, munkanélküliek segítése, Idős és fogyatékkal élők támogatása, Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek és felnőttek érdekvédelme, Tanfolyamok szervezése megváltozott munkaképességűek részére, Megváltozott munkaképességűek munkához juttatása, GYES-en levők, álláskeresők segítése, Gyógyászati segédeszközök gyűjtése, kölcsönzése, Házi betegápolás megszervezése, Egészségmegőrző és betegség megelőző előadás szervezése, Gyógyüdülés, kirándulás szervezése, gyermekek táboroztatása, Családsegítő tevékenység, Közreműködés méltányossági nyugdíjemelésben, üdülési csekk igénylésében, Közreműködés mozgáskorlátozotti kedvezmények igénylésében, Ünnepségek, családi rendezvények szervezése, hátrányos helyzetűek megvendégelése, Adománygyűjtés (készpénz, használt ruhák stb.), hajléktalanok segítése, Emberi és állampolgári jogok érvényre juttatása, Környezetvédelem, állatvédelem, Közbiztonság segítése, Más civilszervezetekkel kapcsolattartás, Külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása, Kulturális élet támogatása, hagyományőrzés (daloskör, kézimunkakör) Sport, szabadidő tevékenység szervezése a rászorultak részére, csereüdültetés,, Életmód változással kapcsolatos előadások szervezése (pl. szelektív hulladékgyűjtés, drogmegelőzés, mentálhigiéniai szolgáltatás, dohányzás ellenes kampány stb.), Együttműködés az Önkormányzattal a közösségi célok megvalósítása érdekében. Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a bármilyen okból hátrányos helyzetűek (rokkantak, egyedül élők, megváltozott munkaképességűek, illetve egyéb okból támogatásra szorulók) segítését, gondozását, helyzetük javítását tekinti céljának. Alapvetően szociális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy legjobb képességei szerint jár el a tagok, illetve igény szerint a tagságon kívüliek szociális helyzetének javításában, együttműködve más társadalmi szervezetekkel, a háziorvosokkal és más egészségügyi dolgozókkal, valamint az Önkormányzattal. ... >>

Kunszentmiklós- és Társközségek Ipartestülete

(érdekképviselet,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Tanácsköztársaság útja 2.
képviselő: Barna Sándor ... >>

Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Rózsa utca 9.
képviselő: Fábián János kuratóriumi elnök, Lovász Richárd kuratóriumi alelnök
A kiscsoportos foglalkoztatás kialakítását szolgáló létesítmények korszerűsítése, müködtetése fogyatékosok számára. A lakócsoport lehetőség szerinti bővítése, foglalkoztatásuk személyre szabottan. A fogyatékkal élő emberek rehabilitációja, érdekvédelme, szociális gondozása, segítése, és a tényleges esélyegyenlőség elérése az élet minden területén. ... >>

Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képviselő: Hajdú Antal
Kunszentmiklós város közbiztonságának javítása, a területen élő polgárok személyének és vagyonának védelme, a célja megvalósítása érdekében együttműködés más társadalmi szervekkel az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Puszta Hangja Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. utca 7.
képviselő: Dinnyés Zoltán elnök
Az Egyesület alapvető célja egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely támogatja és segíti a színvonalas, különleges és igényes kulturális értékek felkutatását, bemutatását és terjesztését. Magyar nyelvünk ápolását és hagyományaink széleskörű megismertetését. Az egyesület minden körülmények között gátat kíván vetni az üres álértékeknek, a médiában mind gyakrabban tapasztalható kulturális környezetszennyezésnek. További célja az egyetemes társadalmi értékek (sokszínű műveltség, nyilvánosság, elfogadás, nyílt párbeszéd a vallások és eszmerendszerek között, nemzeti, etnikai, társadalmi kisebbségek érdekvédelme) ápolása, pártolása és rendelkezésre álló eszközökkel való terjesztése. Az egyesület tevékenysége során nyitottsággal fordul minden jellegzetes társadalmi csoportot jellemző életmód felé. Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a hazai civil hatáskör, érdekkör megerősítését, munkájának elősegítését . ... >>
1. oldal