Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kőröshegy oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Balatonföldvári Kistérségért Vidékfejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8617 Kőröshegy, Reőthy Ferenc utca 2.
képviselő: Ujlaki Zsuzsa
Az alapítvány elsődleges célja a Balatonföldvári Kistérség fejlesztése, helyi közösség terek létrehozása, non-profit vidékfejlesztési irodák működtetése, jogvédő tevékenység nyújtása és hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények szervezése. Célunk a térségben élők európai társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

"Borkút" Néptánc Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 56.
képviselő: Vári Katalin
Az Egyesület általános célja a népzenei és néptánc hagyományok ápolása, ezzel összefüggésben rendezvények szervezése és lebonyolítása, az Egyesület szervezeti keretei között néptánc együttes működtetése, a néptánc művészetre tehetséges fiatalok felkutatása, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

"KŐRÖSHEGY IFJUSÁGÁÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
képviselő: Kovács Klára
Az alapítvány alapítója a 25 éves életkor alatti tehetséges gyerekek felkarolása érdekében, a kőröshegyi ifjúság egészségéért, kultúrális életéért, a sportjáért, és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása céljából határozta el az alapítvány létrehozását. Jelen alapítvány anyagi támogatásban kívánja részesíteni azokat a tehetséges fiatalokat, akik szabadidejüket feláldozva Kőröshegy település hírnevét öregbítik.
Az alapítvány célja továbbá a sportoláshoz, szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó közösségi és szolgáltató tér-, ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. ... >>

Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. utca 55.
képviselő: alelnök Rozonczi Kelemen, elnök Gáspár Imre, titkár Kacsó Anna-Rózsa
Az alapítvány tartós közérdekű célja: Multidimenziós szolgáltatás nyújtása szenvedélybetegek számára: mentálhigiéniai, addiktológiai, egészségügyi, pszichológiai, pszichiátriai, szociális, oktatási és foglalkoztatási rehabilitáció. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Egészséges életmódra nevelés, az egészség megőrzése és közreműködés a szociális és egészségügyi problémák feltárásában. Mindezek érdekében szenvedélybetegek utógondozását végző rehabilitációs otthon létrehozása és működtetése. Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: Drog- és alkoholfüggő betegek utógondozása, komplex rehebilitációja és reszocializációja (egészségügyi szolgáltatás, szociális ellátás, rehabilitációs munkaterápiás fglalkoztatás). A gondozottak drog- és alkoholmentes életvitelének kialakítása. A társadalomba, az elsődleges munkaerőpiacra és a családba való visszailleszkedés elősegítése. Háziorvosi, mentálhigiéniai, addiktológiai, pszichiátriai ellátás, pszicho- szociális, jogi és munkaterápiás gondozás egyéni és csoportos konzultáció és terápia keretében. Drogprovenciós tevékenység végzése, elsősorban gyermekek és fiatalok körében. A drogoktól még érintetlen, de veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére, valamint szülők és pedagógusok számára felvilágosítás, tanácsadás és információk átadása iskolák és helyi önkormányzatok felkérése alapján. ... >>

Kőröshegyi Református Egyház "Gaál György" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 91.
képviselő: Farkas Gergely
A KŐRÖSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZ működésének és fenntartásának támogatása. Gaál György emlékének őrzése, ápolása és továbbvitele, hitélet, vallásgyakorlás, konferenciatelep, egyházi igazgatás, épületek fenntartása, diakónai szolgálat oktatás, nevelés, gyermek és ifjúságvédelem és kulturális tevékenység. ... >>

Közoktatási szakértők, Óvodavezetők Somogy Megyei Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 77.
képviselő: elnök Molnár Erzsébet, elnökhelyettes Kiss Györgyné, szóvivő Ujságh Andrea
Megyei szinten összefogni, támogatni és képviselni az óvodai közoktatási szakértők, vezető óvónők azon tevékenységét, melyek az óvodás gyermekek érdekét szolgálva irányítási feladathoz biztosítanak megfelelő feltételeket.
Kiemelt cél, hogy az Egyesület segítse az óvodákat irányító, fejlesztő szakembereket szakmai kibontakozásukban.
Alapvető cél, hogy ez az Egyesület lépjen fel minden olyan intézkedés ellen, mely az óvodai rendszer fejlődését gátolja. Ennek érdekében vállalja, hogy vezetőségén keresztül közvetlen kapcsolatot tart fenn az ágazati minisztériummal, az OKÉV-vel és az irányításban résztvevőkkel. ... >>
1. oldal