Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kőröshegy kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Balatonföldvári Kistérségért Vidékfejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8617 Kőröshegy, Reőthy Ferenc utca 2.
képviselő: Ujlaki Zsuzsa
Az alapítvány elsődleges célja a Balatonföldvári Kistérség fejlesztése, helyi közösség terek létrehozása, non-profit vidékfejlesztési irodák működtetése, jogvédő tevékenység nyújtása és hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények szervezése. Célunk a térségben élők európai társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

"Borkút" Néptánc Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 56.
képviselő: Vári Katalin
Az Egyesület általános célja a népzenei és néptánc hagyományok ápolása, ezzel összefüggésben rendezvények szervezése és lebonyolítása, az Egyesület szervezeti keretei között néptánc együttes működtetése, a néptánc művészetre tehetséges fiatalok felkutatása, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

"Inter-Euro Publishing Magyarország"

(kulturális)

8617 Kőröshegy, Petőfi utca 52.
képviselő: Dr.Köbel Szilvia, Wolfgang Köbel
Olyan könyvek, iratok kiadása és terjesztése, amelyek tartalmukban és szellemükben megfelelnek a Szentírás Jelenések könyve 14. fejezet 6-13-ig terjedő szakaszokban foglaltaknak. ... >>

"KŐRÖSHEGY IFJUSÁGÁÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
képviselő: Kovács Klára
Az alapítvány alapítója a 25 éves életkor alatti tehetséges gyerekek felkarolása érdekében, a kőröshegyi ifjúság egészségéért, kultúrális életéért, a sportjáért, és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása céljából határozta el az alapítvány létrehozását. Jelen alapítvány anyagi támogatásban kívánja részesíteni azokat a tehetséges fiatalokat, akik szabadidejüket feláldozva Kőröshegy település hírnevét öregbítik.
Az alapítvány célja továbbá a sportoláshoz, szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó közösségi és szolgáltató tér-, ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. ... >>

Kőröshegyi Dalkör Egyesület

(kulturális)

8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
képviselő: Gáspár Lászlóné
A magyar népdal éneklés hagyományainak ápolása, hely és környékbeli gyűjtésből származó régi népdalok felelevenítése, szélesebb körben való megismertetése. Részvétel a községben megtartásra kerülő rendezvényeken, hozzájárulva azok színvonalainak emeléséhez. A hagyományok ápolása és felelevenítése révén hozzájárulni a helyi kulturális örökség megőrzéséhez. ... >>

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 71.
képviselő: Vass Tibor
A ló szerető és ló iránt érdeklődő emberek összefogása a lovas és lótenyésztési hagyományok felélesztése, fenntartása, továbbvitele érdekében. A falusi turizmusba való aktív bekapcsolódás. A rendelkezésre álló fajták fajtára jellemző sajátos külső-belső tulajdonságainak megőrzése és fejlesztése. ... >>

Kőröshegyi Református Egyház "Gaál György" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 91.
képviselő: Farkas Gergely
A KŐRÖSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZ működésének és fenntartásának támogatása. Gaál György emlékének őrzése, ápolása és továbbvitele, hitélet, vallásgyakorlás, konferenciatelep, egyházi igazgatás, épületek fenntartása, diakónai szolgálat oktatás, nevelés, gyermek és ifjúságvédelem és kulturális tevékenység. ... >>

NYUGDÍJASOK KŐRÖSHEGYI EGYESÜLETE

(kulturális,érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. utca 28/d.
képviselő: Gombainé Szabó Etelka
A nyugdíjasok és a nyugdíjas korúak érdekvédelme, valamint ezen réteg kulturális, szabadidős tevékenységeinek biztosítása. ... >>
1. oldal