Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kisvárda sport civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

"A lakótelep zöld ligetéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 2.
képviselő: Ötvösné Papik Ildikó
az óvodába járó gyermekek kiegyesúlyozott, egészséges fejlődése érdekében kulturális, sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

BOTOND Sport Club

(sport)

Kisvárda, Virág F.u.89.
képviselő: Székely László ... >>

Dolgozók Sporthorgász Egyesülete

(sport,természetvédelem)

4600 Kisvárda, Hulics utca 46.
képviselő: Banu László
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat. Továbbá a község turisztikai életének fellendítése. ... >>

Észak-Kelet Postagalambsport Tagszövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4600 Kisvárda, Hulics út 47.
képviselő: Dr. Tóth Lajos
A postagalambsport hagyományainak ápolása, fejlesztése, a hazai galambsport működési feltételeinek megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében való tevékeny részvétel, a postagalamb-tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése, területi-nemzetközi röptetési versenyek és kiállítások rendezése és lebonyolítása, illetve a postagalambsport szakembereinek továbbképzésének támogatása. ... >>

Fiatalok Kisvárdáért Szervezete

(sport,kulturális)

4600 Kisvárda, Várday utca 2/a.
képviselő: Lippai Hunor
A kisvárdai fiatalok érdekeinek képviselete és aktív bevonása a város életébe. Kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. Néphagyományok megőrzése, felelevenítése, városi ünnepségek- ünnepélyek, lakossági fórumok szerezése. Környezetvédelem. Lakosság összefogása, társadalmi munkák szervezése. Kapcsolattartás az idős korúakkal, kisebbségekkel, határon túli magyarokkal. A lakosság pontos és hiteles tájékoztatása a település életéről. Továbbá az alapszabály II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

HENI-FITNESS Szabadidő Sportegyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Dózsa György utca 19.
képviselő: Rácz Henrietta elnök
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

"Kék madár" Postagalambsport Egyesület Kisvárda

(sport)

4600 Kisvárda, Dózsa Gy. út 53.
képviselő: Széles Sándor
sport az alaszabály szerint ... >>

Kisbabákért, Kismamákért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

4600 Kisvárda, Sárköz utca 3.
képviselő: Dr. Berzéky József, Dr. Jakab András
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ezen belül elsődlegesen a szülészeti,
nőgyógyászati- egészségügyi dolgozók kulturális tevékenységének támogatása. A dolgozók sporttevékenységének, szabadidős és hobbitevékenységének támogatása, a dolgozók szakmai fejlődését elősegítő tevékenység, egyéb az alapító okirat 3.§.-a szerint. ... >>

Kisvárda T-02 Postagalambsport Egyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Hulics út 47.
képviselő: Dócs Gyula
a postagalambsport tevékenység összefogása és égyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Kisvárdai 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Szent László utca 35.
képviselő: Dr. Onder Istvánné
Az iskolai nyelvoktatás, számítástechnikai képzés személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Szakkörök indítása, valamint sport és művészeti tevékenység fejlesztéséhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatása. Az oktatásban részt vevő pedagógusok kimagasló teljesítménye esetén munkájuk anyagi elismerése. A nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Kisvárdai Férfi Kézilabda Club

(sport)

Kisvárda, Tompos lakótelep 3.B.l.h.1/6.
képviselő: Simák György ... >>

Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 9.
képviselő: Major Attila
A férfi kézilabda sport mind versenyszerű, mind amatőr szintű összefogása. A versenysport területén: az egyesület célul tűzi ki, hogy a megyei és országos bajnokságban minél jobb eredményt érjen el. Továbbá az egyesület II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kisvárdai Labdarúgó Sport Egyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Temesvári u. 16.
képviselő: Kovács József egyesület elnöke, közhasznú szervezet ... >>

KYOKUSHINKAI KARATE DO SE Kisvárda Sportegyesület

(sport,szociális)

4600 Kisvárda, Várday István utca 19.
képviselő: Markó László
A sport club célja nem jövedelem centrikus tevékenység. Célja a sport megismertetése minél szélesebb réteggel, mozgáskorlátozott és egészségben károsodott emberek sportolási lehetőségének biztosítása. ... >>

MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület Kisvárda

(sport,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Váralja utca 24
képviselő: Szilágyi Zoltánné
Az egészséges életmód szemléletének és a sportnak népszerűsítése. Ennek érdekében a verseny és szabadidősportok, mozgásművészeti csoptrtok szervezése, működtetése, oktatása, támogatása, gyakorlásához szakmai háttér biztosítása, kiemelten kezelve TWIRLING (Botforgató) szakosztályt.
... >>

NAPSUGÁR Szabadidős Kultúrális Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4600 Kisvárda, Mártírok út 5.
képviselő: Király Judit
közművelődési és szabadidő jellegű tevékenység, természetjárás, sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

RÁKÓCZI Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4600 Kisvárda, Kossuth utca 22.
képviselő: Dr. Berecz Gábor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Rétközi Diáksport Egyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Szent László út 35.
képviselő: Mudri Béla, Pellei Zoltán, Zakor Károly
Sport és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint
műdödési kör bővülése: Az egyesület céljait meghatározó III. pont törlése kerül, helyébe az egyesület céljait és feladatait meghatározó 2. pont lép, melynek 2.1. pontja szerint az egyesület céljai: "Kisvárda város és térsége (Rétköz) alap- és középfokú tanintézményeiben tanuló diákjai sport életének szervezése, az egészségtudatos magatartás kialakításának elősegítése, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés a diáksport területén." ... >>

Szabadidősportokat Kedvelők Egyesülete

(sport)

Kisvárda, Bessenyei köz 8.
képviselő: Oláh Tibor ... >>

SZÉCHENYI ZSIGMOND Vadásztársaság Kisvárda

(sport)

4600 Kisvárda, Sárköz út 6.
képviselő: Sebők István
sporttevékenység, környezetvédelem és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

T-15 Postagalamb Sportegyesület Kisvárda

(sport,kulturális)

4600 Kisvárda, Bocskai utca 33.
képviselő: Márföldi László
A tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. A tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése. A hagyományok ápolása és fejlesztése. A versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása. A tagok képviselete külső személyekkel szemben. ... >>

TEICHMANN VILMOS Oktatási Alapítvány Kisvárda

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tordai utca 17.
képviselő: Szikszai Csabáné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések, sporteszközök beszerzése. Tehetséges tanulók segítése, anyagi támogatása rászorultság szerint. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Az iskolában kiemelkedő munkát végzők elismerésére Teichmann plakett alapítása, és az évenkénti díjkiosztás támogatása. ... >>

VÁRDA Sport Egyesület Kisvárda

(sport,oktatási)

4600 Kisvárda, Flórián tér 6.
képviselő: Gyarmati Zoltán
Az egészséges életmód szemléletének kialakítása, fejlesztése érdekében a verseny- és szabadidősportok széles körének elterjesztése, gyakorlásának szervezése, népszerűsítése, oktatása, gyakorlásához szakmai háttér biztosítása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Várda Túra Team Egyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Krúdy park 10.
képviselő: Göncz Sándor
Tagjai valamint más személyek részére megteremtse a rendszeres és igényes találkozás és a motorsport gyakorlásának kereteit, tagjait a közös motorsport programok, továbbá bel- illetve külföldi túrákon történő részvételre szervezze. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Várdai Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Mózer E út 4.
képviselő: Pokol Péter
sport, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Vári Emil Kulturális és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tóth László
A kisvárdai Vári Emil Általános Iskola tanulói és a szülők számára a sporttevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, kulturális jellegű programok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

VASS RALLY TEAM Sportegyesület

(sport)

4600 Kisvárda, Aradi Vértanuk tere 9. 1/2.
képviselő: Vass László
az autó-motor sport mind versenyszerű. mind amatőr szintű összefogása és egyéb az alapszabály szerint ... >>
1. oldal