Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kisvárda oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

A Kisvárdai Móricz Zs.Úti Óvoda a Kiegyensúlyozott Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 2.
képviselő: Poncsák Andrásné
az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, kirándulás, gyermeknap szervezése, játék, szakkönyvvásárlás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"A lakótelep zöld ligetéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 2.
képviselő: Ötvösné Papik Ildikó
az óvodába járó gyermekek kiegyesúlyozott, egészséges fejlődése érdekében kulturális, sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

A mentésügyért Szabolcs-Szatmár-Beregmegyében alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4600 Kisvárda, Árpád utca 28.
képviselő: Toldi Ferenc
Mentés, tudományos tevékenység. Oktatás- ismeretterjesztés. Mentő és betegszállító tevékenység. A munkavégzés feltételeinek javítása a mentőállomáson. Mentőorvosok, mentőtisztek és hallgatók tanulmányi költségeinek támogatása. Tudományos rendezvény szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Alapítvány a Kisvárdai Református Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Flórián tér 17.
képviselő: Csiszár Ákos
A Kisvárdai Református Általános Iskola működésének támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

4600 Kisvárda, Flórián tér 19.
képviselő: Dr. Kriveczky Béla elnök
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Bessenyei György Gimnázium Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
képviselő: Tóth László a kuratórium elnöke
az oktatás anyagi és technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok és egyéb kulturális tevékenységek segítése ... >>

DUOART Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Csillag utca 3.
képviselő: Godó Zoltán
Alapfokú művészetoktatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

Észak-Kelet Postagalambsport Tagszövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4600 Kisvárda, Hulics út 47.
képviselő: Dr. Tóth Lajos
A postagalambsport hagyományainak ápolása, fejlesztése, a hazai galambsport működési feltételeinek megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében való tevékeny részvétel, a postagalamb-tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése, területi-nemzetközi röptetési versenyek és kiállítások rendezése és lebonyolítása, illetve a postagalambsport szakembereinek továbbképzésének támogatása. ... >>

FELSŐ-SZABOLCSI Kismamákért-Kisbabákért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Árpád út 26.
képviselő: Dr Oláh Albert
A városban és környezetében lévő településeken élő kismamák és kisbabák körében kifejtett tevékenységek: felvilágosító tevékenység, nevelési tanácsadások, lelki gondozás, mentálhigiénés gondozás, szakmai továbbképzés támogatása, stb. az alapító okirat szerint ... >>

"HUMÁN FORRÁS ALAPITVÁNY"

(oktatási,szociális,kulturális)

4600 Kisvárda, Vár út 15.
képviselő: Dr. Kántor Csaba Áron
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat II. fejezete szerint ... >>

Innovatív Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Kisvárda, Várady István u.19-21.
képviselő: Bogár Attila ... >>

Kisvárda Városért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.
képviselő: Dr. Kriveczky Béla a kuratórium elnöke
Kisvárda város tudományos, művészeti, oktatási életének fejlesztése pályázat formájában, illetve esetenként - a kuratórium döntése alapján- egyéni díj adományozásával. ... >>

Kisvárdai 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Szent László utca 35.
képviselő: Dr. Onder Istvánné
Az iskolai nyelvoktatás, számítástechnikai képzés személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Szakkörök indítása, valamint sport és művészeti tevékenység fejlesztéséhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatása. Az oktatásban részt vevő pedagógusok kimagasló teljesítménye esetén munkájuk anyagi elismerése. A nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Kisvárdai Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Flórián tér 20.
képviselő: Nyakó Béla
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek és a régió lakossága művelődési, kulturális, zenei és szabadidős tevékenységének magasabb színvonalra emelése, aktivitásának növelése. A művelődés egészének olyan új, vagy részterületein tevékenykedjen ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel biztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti, képviseli az egyesületbe tömörülő csoportokat- az oktatási intézményekben és máshol működő énekkarokat, szakköröket, klubokat, köröket, stb., egyéneket. A nagy nyilvánosság számára elérhetővé teszi rendezvényeit, programjait. ... >>

Kodály Zoltán Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4600 Kisvárda, Flórián tér 4.
képviselő: Bravics Endre
Nyelvi tehetségek gondozása angol-német nyelvből. A 8. osztály elvégzése után nyelvvizsga szervezése. Kül- és belföldi nyelvi táborozás tanulók részére. A gyerekeket táboroztató és felkészítő tanárok támogatása. ... >>

Levelező Tagozatért Alapítvány

(oktatási)

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
képviselő: Szolnokné Szepessy Dóra
A leveleő tagozat hallgatóinak tanulmányai magasabb színvonalu folytatásához szükséges dokumentumok biztosítása. ... >>

Megoldás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5.
képviselő: Maximovits Györgyné
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs-, szociális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, továbbá a 2009. szeptember 30.-ai alapszabály módosítás alapján oktatás, felnőttképzés, szociális területen végzett oktatás és a 2010. április 23.-ai alapszabály módosítás alapján személyszállítás, teherszállítás, környezetvédelem, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület Kisvárda

(sport,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Váralja utca 24
képviselő: Szilágyi Zoltánné
Az egészséges életmód szemléletének és a sportnak népszerűsítése. Ennek érdekében a verseny és szabadidősportok, mozgásművészeti csoptrtok szervezése, működtetése, oktatása, támogatása, gyakorlásához szakmai háttér biztosítása, kiemelten kezelve TWIRLING (Botforgató) szakosztályt.
... >>

Művelt Tanuló Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tisza Attiláné
Elismerni és megbecsülni a kiemelkedő tanulmányú, kulturális és egyéb tanulói teljesítményeket. Növelni a tanulók érdekeltségét az elfogadott juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Elősegíteni a rászoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő tanuló nevelését-oktatását. Szociális támogatásban részesíteni az arra érdemes tanulókat. Kulturális eseményekhez való hozzájárulás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"NYÚJTD A KEZED" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

4600 Kisvárda, Szent László utca 54.
képviselő: Szilágyi Imréné
A kisvárdai kistérség egészségügyi, szociális és oktatási hálójának színesítés, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

PIRUETT Táncegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tóth László elnök
Fő célja a Vári Emil Iskolában bevezetett táncoktatási program megvalósítása, különös tekintettel a szabadidős és a versenyprogramokra. ... >>

Szent László Egyházi Óvoda Gyermekeiért Ala-pítvány

(intézményi,oktatási)

Kisvárda, Flórián tér 3.
képviselő: . közhasznú, Patlók Istvánné ... >>

TEICHMANN VILMOS Oktatási Alapítvány Kisvárda

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tordai utca 17.
képviselő: Szikszai Csabáné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések, sporteszközök beszerzése. Tehetséges tanulók segítése, anyagi támogatása rászorultság szerint. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Az iskolában kiemelkedő munkát végzők elismerésére Teichmann plakett alapítása, és az évenkénti díjkiosztás támogatása. ... >>

VÁRDA Sport Egyesület Kisvárda

(sport,oktatási)

4600 Kisvárda, Flórián tér 6.
képviselő: Gyarmati Zoltán
Az egészséges életmód szemléletének kialakítása, fejlesztése érdekében a verseny- és szabadidősportok széles körének elterjesztése, gyakorlásának szervezése, népszerűsítése, oktatása, gyakorlásához szakmai háttér biztosítása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Vári Emil Kulturális és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tóth László
A kisvárdai Vári Emil Általános Iskola tanulói és a szülők számára a sporttevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, kulturális jellegű programok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal