Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kisvárda kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

"A Csillag gyermekeiért" Alapítvány

(kulturális)

Kisvárda, Csillag köz 1.
képviselő: közhasznú szervezet, Pribula Lászlóné ... >>

A Kisvárdai Móricz Zs.Úti Óvoda a Kiegyensúlyozott Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 2.
képviselő: Poncsák Andrásné
az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, kirándulás, gyermeknap szervezése, játék, szakkönyvvásárlás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"A lakótelep zöld ligetéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 2.
képviselő: Ötvösné Papik Ildikó
az óvodába járó gyermekek kiegyesúlyozott, egészséges fejlődése érdekében kulturális, sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

Alapítvány a Kisvárdai Református Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Flórián tér 17.
képviselő: Csiszár Ákos
A Kisvárdai Református Általános Iskola működésének támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Bessenyei György Gimnázium Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
képviselő: Tóth László a kuratórium elnöke
az oktatás anyagi és technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok és egyéb kulturális tevékenységek segítése ... >>

DUOART Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Csillag utca 3.
képviselő: Godó Zoltán
Alapfokú művészetoktatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

Észak-Kelet Postagalambsport Tagszövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4600 Kisvárda, Hulics út 47.
képviselő: Dr. Tóth Lajos
A postagalambsport hagyományainak ápolása, fejlesztése, a hazai galambsport működési feltételeinek megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében való tevékeny részvétel, a postagalamb-tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése, területi-nemzetközi röptetési versenyek és kiállítások rendezése és lebonyolítása, illetve a postagalambsport szakembereinek továbbképzésének támogatása. ... >>

Felelősséggel Felső-Szabolcsért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 7.
képviselő: Csonka Bertalan
A felső- szabolcsi térség fejlődésének, a közélet demokratikus működésének erősítése, a baloldali értékek megismertetésének és érvényre juttatásának segítése a Kisvárda székhelyű választókerület valamennyi településén és közösségben. A politikai kultúra elterjesztése és javítása, a helyi értékek felkarolása, a helyi gazdasági és kulturális értékek támogatása, a vallási, etnikai és ideológiai esélyegyenlőség megteremtése, egyéb helyi igények kielégítése. ... >>

FELSŐ-SZABOLCSI Kismamákért-Kisbabákért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Árpád út 26.
képviselő: Dr Oláh Albert
A városban és környezetében lévő településeken élő kismamák és kisbabák körében kifejtett tevékenységek: felvilágosító tevékenység, nevelési tanácsadások, lelki gondozás, mentálhigiénés gondozás, szakmai továbbképzés támogatása, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Fiatalok Kisvárdáért Szervezete

(sport,kulturális)

4600 Kisvárda, Várday utca 2/a.
képviselő: Lippai Hunor
A kisvárdai fiatalok érdekeinek képviselete és aktív bevonása a város életébe. Kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. Néphagyományok megőrzése, felelevenítése, városi ünnepségek- ünnepélyek, lakossági fórumok szerezése. Környezetvédelem. Lakosság összefogása, társadalmi munkák szervezése. Kapcsolattartás az idős korúakkal, kisebbségekkel, határon túli magyarokkal. A lakosság pontos és hiteles tájékoztatása a település életéről. Továbbá az alapszabály II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Földkelte Kulturális és KörnyezetvédelmiEgyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4600 Kisvárda, Toldi Miklós út 29
képviselő: Juhász Péter Gergő
Az esélyt megteremteni a környezetkímélő életmód folytatására, a sokszínű kultúra megőrzsére, illetve lehetőségek felkutatása és megragadása egy életképesebb világ megalapozása érdekében. Természetes élőhelyek védelme, kialakítása, élőviláguk megóvása, terület- és vidékfejlesztés és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

"HUMÁN FORRÁS ALAPITVÁNY"

(oktatási,szociális,kulturális)

4600 Kisvárda, Vár út 15.
képviselő: Dr. Kántor Csaba Áron
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat II. fejezete szerint ... >>

Innovatív Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Kisvárda, Várady István u.19-21.
képviselő: Bogár Attila ... >>

Kisbabákért, Kismamákért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

4600 Kisvárda, Sárköz utca 3.
képviselő: Dr. Berzéky József, Dr. Jakab András
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ezen belül elsődlegesen a szülészeti,
nőgyógyászati- egészségügyi dolgozók kulturális tevékenységének támogatása. A dolgozók sporttevékenységének, szabadidős és hobbitevékenységének támogatása, a dolgozók szakmai fejlődését elősegítő tevékenység, egyéb az alapító okirat 3.§.-a szerint. ... >>

Kisvárda Városért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.
képviselő: Dr. Kriveczky Béla a kuratórium elnöke
Kisvárda város tudományos, művészeti, oktatási életének fejlesztése pályázat formájában, illetve esetenként - a kuratórium döntése alapján- egyéni díj adományozásával. ... >>

Kisvárdai 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Szent László utca 35.
képviselő: Dr. Onder Istvánné
Az iskolai nyelvoktatás, számítástechnikai képzés személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Szakkörök indítása, valamint sport és művészeti tevékenység fejlesztéséhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatása. Az oktatásban részt vevő pedagógusok kimagasló teljesítménye esetén munkájuk anyagi elismerése. A nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Kisvárdai Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Flórián tér 20.
képviselő: Nyakó Béla
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek és a régió lakossága művelődési, kulturális, zenei és szabadidős tevékenységének magasabb színvonalra emelése, aktivitásának növelése. A művelődés egészének olyan új, vagy részterületein tevékenykedjen ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel biztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti, képviseli az egyesületbe tömörülő csoportokat- az oktatási intézményekben és máshol működő énekkarokat, szakköröket, klubokat, köröket, stb., egyéneket. A nagy nyilvánosság számára elérhetővé teszi rendezvényeit, programjait. ... >>

Megoldás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5.
képviselő: Maximovits Györgyné
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs-, szociális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, továbbá a 2009. szeptember 30.-ai alapszabály módosítás alapján oktatás, felnőttképzés, szociális területen végzett oktatás és a 2010. április 23.-ai alapszabály módosítás alapján személyszállítás, teherszállítás, környezetvédelem, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület Kisvárda

(sport,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Váralja utca 24
képviselő: Szilágyi Zoltánné
Az egészséges életmód szemléletének és a sportnak népszerűsítése. Ennek érdekében a verseny és szabadidősportok, mozgásművészeti csoptrtok szervezése, működtetése, oktatása, támogatása, gyakorlásához szakmai háttér biztosítása, kiemelten kezelve TWIRLING (Botforgató) szakosztályt.
... >>

Művelt Tanuló Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tisza Attiláné
Elismerni és megbecsülni a kiemelkedő tanulmányú, kulturális és egyéb tanulói teljesítményeket. Növelni a tanulók érdekeltségét az elfogadott juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Elősegíteni a rászoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő tanuló nevelését-oktatását. Szociális támogatásban részesíteni az arra érdemes tanulókat. Kulturális eseményekhez való hozzájárulás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Művészetet szerető gyermekekért" Alapítvány

(kulturális)

Kisvárda, Császy L.u.9.
képviselő: Kántorné Balogh Etelka ... >>

NAPSUGÁR Szabadidős Kultúrális Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4600 Kisvárda, Mártírok út 5.
képviselő: Király Judit
közművelődési és szabadidő jellegű tevékenység, természetjárás, sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Összefogás Kisvárdáért Egyesület

(kulturális)

4600 Kisvárda, Gyár utca 32.
képviselő: Dr. Sipos István
Kisvárda város és körzetében lakó állampolgárok lakóközösségi érdekeinek képviselete, közösségi rendezvények szervezése és támogatása illetve kistérségi gazdasági érdekek képviselete. ... >>

PIRUETT Táncegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tóth László elnök
Fő célja a Vári Emil Iskolában bevezetett táncoktatási program megvalósítása, különös tekintettel a szabadidős és a versenyprogramokra. ... >>

RÉTKÖZI MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET

(kulturális)

4600 Kisvárda, Csillag út 5.
képviselő: Vofkori Mária az egyesület elnöke
kulturállis tevékenység (alapszabály 2.2 pontja) szerint ... >>

ROTARY CLUB KISVÁRDA Egyesület

(kulturális)

4600 Kisvárda, Vár utca 9.
képviselő: Dr. Nagy Judit elnök
kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"Sérült gyermekekért"

(kulturális)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 1
képviselő: Dr. Csontó Lászlóné kuratóriumi elnök
Kisvárda és térséségen autizmussal-, és más fogyatékossággal élő, valamint halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok komplex fejlesztés, és egyéb az alapszabály 3. h. pontja alapján. ... >>

SZIVÁRVÁNY Kultúrális Egyesület

(kulturális)

Kisvárda, Táncsics u.2.
képviselő: B.Havas Zsuzsanna ... >>

T-15 Postagalamb Sportegyesület Kisvárda

(sport,kulturális)

4600 Kisvárda, Bocskai utca 33.
képviselő: Márföldi László
A tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. A tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése. A hagyományok ápolása és fejlesztése. A versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása. A tagok képviselete külső személyekkel szemben. ... >>

"Tegyünk értük!" Alapítvány

(kulturális)

Kisvárda, Mátyás király u.107.
képviselő: Koi István ... >>

TEICHMANN VILMOS Oktatási Alapítvány Kisvárda

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tordai utca 17.
képviselő: Szikszai Csabáné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések, sporteszközök beszerzése. Tehetséges tanulók segítése, anyagi támogatása rászorultság szerint. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Az iskolában kiemelkedő munkát végzők elismerésére Teichmann plakett alapítása, és az évenkénti díjkiosztás támogatása. ... >>

"Tőkés László" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

4600 Kisvárda, Petőfi S. utca 14.
képviselő: Lengyel Szabolcs
A Várszínházban megrendezésre kerülő Nemzetiségi színházzal egyidőben Nyári Szabadegyetem stózervezése. ... >>

Történelmi Harcművészetek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

4600 Kisvárda, Gyár uti lakótelep 14. 2/2.
képviselő: Papp Miklós
A történelmi hagyományok ápolása az ezzel összefüggő tárgyi emlékek gyűjtése, és egyéb az alapszabályban meghatározott. ... >>

Vári Emil Kulturális és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 5.
képviselő: Tóth László
A kisvárdai Vári Emil Általános Iskola tanulói és a szülők számára a sporttevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, kulturális jellegű programok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal