Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kistelek intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.
képviselő: Dobcsányiné Rehák Rózsa, Kálmánné Rácz Ilona, a kuratórium tagja, Lazányi Etelka, kuratóriumi tag, Szolarov Annamária, a kuratórium tagja, Tóth Gabriella kuratóriumi elnök
A kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak oktatásában, nevelésében a minőségi feltételek javítása, rendezvények, tanulmányi és sportrendezvények, kirándulások támogatása; a kiemelkedő munkát végző tanulók, nevelők jutalmazása; a tanulók és nevelők szakmai és egyéb rendezvényeken, kirándulásokon való részvételének támogatása. ... >>

Alapítvány A Kisteleki Rózsaliget Kollégiumért

(intézményi,oktatási,szociális)

6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.
képviselő: Pappné Guba Éva kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a kisteleki Rózsaliget Kollégium lakóinak oktatásában, nevelésében, felzárkoztatásában, képességfejlesztésében, ismeretszerzésében, elhelyezésében és ellátásában, a minőségi feltételek javításában segítséget nyújtson. ... >>

Alapítvány a Petőfi utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,szociális)

6760 Kistelek, Petőfi u. 28-30.
képviselő: Kovács Pálné kuratóriumi elnök
Az általánosan művelő óvodai nevelésben a Petőfi utcai Óvodába járó gyermekek nevelése, segítése, az óvoda működésének, tárgyi felszereltségének fejlesztése, az udvari, csoportszobai játékeszközök javítása, pótlása, az óvoda által szervezett kirándulások támogatása mind anyagilag, mind erkölcsileg. ... >>

Détári Terézia Néptanító Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6760 Kistelek, Rákóczi u. 45.
képviselő: Dr.Csókási Sándorné elnök
A Kistelek II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek, tárgyi feltételeinek javítása, a preventív mentálhigiéné megvalósítása, tudományos és művészeti célok elérésének támogatása, a keresztény, európai és magyar kultura hagyományainak ápolása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Kistelek Ifjúság Téri Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.
képviselő: Darabos Gábor a kuratórium elnöke
A kisteleki Ifjúság téri Óvoda művészeti és sporttevékenységének támogatása, eszközök és játékfelszerelések bővítése. ... >>

Kistelek Város Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6760 Kistelek, Petőfi u. 9.
képviselő: Csányi József elnökhelyettes, Gömöri Árpádné titkár, Volfordné Antal Zsuzsanna elnök
Kistelek Petőfi Sándor Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása, az iskola fokozatos felújítása, karbantartása. ... >>

Kisteleki Ifjúság Művészeti Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6760 Kistelek, Petőfi u. 8.
képviselő: Czirok Zoltán kuratóriumi elnök
A kisteleki művészeti iskolások oktatásában, nevelésében, felzárkóztatásában, képességfejlesztésben, ismeretszerzésben, a a minőségi feltételek javításában segítséget nyújtson; A hátrányos helyzetből érkezett kisteleki fiatalok előbbre jutásának segítése; Kulturális rendezvények, tanulmányi, egészségügyi és sportversenyek, tanulmányi kirándulások támogatása; Kiemelkedő munkát végző tanulók, nevelők jutalmazása; A tanulók és nevelők szakmai és egyéb rendezvényeken, kirándulőás9okon való részvételének támogatása; Minden olyan tevékenységet támogat, amely a művészet és az ifjúság fejlődésének támogatása; Minden olyan tevékenységet támogat, amely a művészet és az ifjúság fejlődésének előmenetelének elősegítése érdekében történik. ... >>

Kisteleki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6760 Kistelek, Rákóczi u. 45.
képviselő: Gyapjasné Vígh Veronika elnök
A Kisteleki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének hatékonyabb elősegítése jobb feltételek megteremtésével. ... >>

Kollázs Művészetoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6760 Kistelek, Petőfi S. u. 8.
képviselő: Czirokné Krizsán Zsuzsanna
A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola - Művészetoktatási Intézmény működtetése és fenntartása, a művészeti oktatás, nevelés feltételeinek biztosítása. ... >>

Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6760 Kistelek, Bercsényi út 13.
képviselő: Dr. Soltész Anikó Éva, a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja, hogy - a Home-Start nemzetközi mozgalom célkitűzéseit magáévá téve - azokat a családokat segítse, amelyekben iskoláskor alatti gyermekek nevelkednek. ... >>
1. oldal