Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kisszállás szociális civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Csodacsalád Halas Kistérségi Egyesület

(oktatási,szociális)

6421 Kisszállás, Marx utca 9.
képviselő: Dr. Nagy Ágnes elnök
Az ország egész területén családi napközik alapítása és működtetése., A családi napközik és bölcsödék tevékenységének összefogása, szakmai felügyelete, intézményi hálózatos rendszerben való működtetése, ezen intézményi hálózatnak a székhelye a következő: 6421 Kisszállás, Marx u. 9., a telephelyeket külön telephelyekre vonatkozó megállapodások szabályozzák. A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy a kistelepüléseken élő családok számára is lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel., A kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait., A gyermekbarát, biztonságos környezet és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi kisgyermekgondozás, a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése., Foglalkoztatáspolitikai szempontból a gondozási feladatot ellátó személyek foglalkoztatási inaktív státuszok megoldása, a családi napközi gondozó jogviszony ellátására felkészülve kapcsolódnak a felnőttképzésbe, új szakmát tanulnak, amely későbbi életükben más személyes gondoskodást biztosító munkahely elfoglalását is lehetővé teszi., A családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülők számára lehetővé tenni, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésben vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket., A területfejlesztés és a hatékonyabb szolgáltatásszervezés kialakítása a kistérségi központok bázisán, elősegíteni az adott terület gazdasági fejlődését, a közfeladat-ellátásban is részt vevő szociális gazdaság kialakítását és erősödését., A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat., Kis gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése., A szocializációs hátrányok lekűzdése a közösségi nevelésen keresztül., A hátrányos helyzetű településeken élők segítése, részükre színvonalas oktatási, nevelési programok szervezése., Tanfolyamszervezés, felnőttoktatás, mellyel a munkanélküliség, az alulképzettség problémája orvosolható, az átképzés lehetősége megoldhatóvá válik., Kutatási-fejlesztés, ezzel is elősegítve a jelenlegi tudományos élet fejlődését, valamint kutatásaink eredményével a szakmapolitikai döntéseket segíthessük. ... >>

Szociális Alapítvány - Kisszállás

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
képviselő: Dr. Kasza Géza
A Kisszállási Gondozási Központ Iskola u. 20-22. szám alatti szociális intézmény beteg, idős, hátrányos helyzetű lakói életminőségének javítása, az intézmény anyagi- technikai eszközeinek fejlesztése. ... >>
1. oldal