Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunlacháza intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Alapítvány a Kiskunlacházi Munkácsy téri Általános Iskola Diákjainak Támogatására

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.sz.
képviselő: Miklósné Sinte Csilla
A Kiskunlacházi Munkácsy téri Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka tá- mogatása, tehetséggondozás, képesség- fejlesztés. - A kiemelkedő teljesítményt ( tanulmá- nyi, sport, közösségi munka stb.) nyújtó diákok méltó jutalmazásának biztosítása. - Egészségnevelési programok anyagi tá- mogatása. - Közös programok finanszírozása. A gyermekek karácsonyi megajándékozá- sának szervezése, támogatása. - Tankönyv támogatás nyújtása. ... >>

Alapítvány a kiskunlacházi "Vörösmarty" Általános Iskola Diákjai támogatására

(intézményi,oktatási)

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u.12.sz.
képviselő: Balogh Irén elnök
A Vörösmarty Általános Iskola oktatói, nevelőmunkájának támogatása. ... >>

Búzavirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 1.
képviselő: Szikorszky Szilvia (elnök)
Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás Búzavirág Óvoda csoportszobáinak, udvarának és épületének fejlesztése, különböző eszközökkel történő felszerelése, tárgyi feltételek bővítése. Könykészletének és hanganyagának folyamatos bővítése, esztétikus környezet kialakítása, sport és játékeszközök bővítése, programjainak színesebbé tétele. ... >>

Gárdonyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2340 Kiskunlacháza, Gárdonyi u.1.sz.
képviselő: Nagy Ferencné Kátai Éva
A kiskunlacházi /Pereg/ általános iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása. ... >>

Kiskunlacházi 1.sz. óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 2/a.
képviselő: Petőné Horváth Éva elnök
Az óvoda csoportszobáinak és udvarának fejlesztése,felszerelése, könyv és hanganyagkészletének bővítése, az esz- tétikus környezet kialakítása. ... >>

Kiskunlacházi II.sz.Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy.u.260.sz.
képviselő: Szabóné Markó Katalin
A kiskunlacházi napköziotthonos óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a korszerübb eszközök megteremtése, kirándulások szervezése, berendezési tárgyak, autóvizuális oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Művészeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2340 Kiskunlacháza, Kinizsi u.1.sz.
képviselő: Dr. Budaváriné Földesi Erzsébet
A Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola oktató-nevelő munka tárgyi fel- tételeinek biztosítása, Művészeti elő- adások , tanulmányi viszonyok támogatá- sa. Cserekapcsolatok támogatása. Zeneterápiás foglalkozás megszervezése mozgássérülteknek. ... >>

Örökségem az Örökséged Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2340 Kiskunlacháza, Bercsényi u.5.sz.
képviselő: Erdélyi Antal elnök
Hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációs képzése. Népi kézműves mesterségek védelme és oktatása. Alapfokú művészeti iskola alapítása. Tájház működtetése, környezetvédelmi-kulturális oktatási központ működtetése, hozzájárulni innovatív vidéki közösségek kialakításához együttműködési képességek és szervezettség javításához. ... >>
1. oldal