Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza szociális civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

Apraja Falva Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 5.
képviselő: Cserkóné Mészáros Erzsébet alelnök, Mészárosné Gémes Brigitta elnök
Gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskola nyitva tartás idején kívül, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. Családi napközik alapítása, működtetésének elősegítése és támogatása. Gyermekek nyári táboroztatásának biztosítása, valamint annak támogatása. Gyermekek számára nyelv-és zeneoktatás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése szakemberek segítségével 20 hetestől 14 éves korig. ... >>

Békességgel Boldogulva Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 71. VIII/47.
képviselő: Bálint Gyula
A magyarországi foglalkoztatási mukaerőpiaci munkanélküliségi gondok enyhítése és részbeni megoldása. Ennek keretében az alapító okirat 2. a-h-ig pontjai szerint. ... >>

CONSTANTÍNUM Iskoláiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 11.
képviselő: Dr.Sulyok László
A CONSTANTÍNUM INTÉZMÉNYEIN belül Kiskunfélegyházán gimnázium és szakközépiskola részére épület építésének, berendezésének és felszerelésének segítése.- A Kiskunfélegyháza Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújításának támogatása. - A Constantínum valamennyi oktatási intézményeinek támogatása, működési feltételeinek segítése. - Határon túli magyar gyerekek beiskolázásának segítése. - Hátrányos helyzetű diákok iskoláztatásának támogatása. ... >>

Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10
képviselő: Mészáros Gyuláné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás fejelsztésének javítása. A kiemelkedő tanulói eredmények - tanulás, sport - jutalmazása. A továbbiak az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2.
képviselő: Fliszár Károly elnök, Horváth Gyuláné ügyvezető
A demokrácia értékeinek megismertetése, európai és nemzeti intézmény rendszerei megerősítésének, kiteljesedésének elősegítése. Az emberek közötti szolidaritás fontosságának terjesztése. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülőkkel való közösség vállalás és segítségnyújtás, karitatív tevékenység szorgalmazása az esélyegyenlőség megteremtése céljából. A környezetvédelmi, egészségvédelmi kultúra fejlesztése, a harmonikus családi élet kialakításának propagálása, a tehetséggondozás segítése. ... >>

Ébredés (Zsangajipen) Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 6.
képviselő: Szűcs-Szabó Sándor kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák foglalkoztatását munkahelyteremtéssel és egyéb módon elősegítse. A kiskunfélegyházi roma lakosság számára tanfolyamokat szervezzen, a roma gyerekek oktatását iskolán kívüli programokkal segítse. A kiskunfélegyházi romák szakképzését tanfolyamok, konferencdiák, gyakorlati oktatás szervezésével elősegítse.,A kiskunfélegyházi romák számára kulturális, szabadidős és sport programokat szervezzen, ezáltal kulturális örökségük megóvását lehetővé tegye. A tehetséges roma gyerekek alap-, közép- és felsőfokú oktatását finanszírozza., A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő roma lakosság boldogulását társadalmi beilleszkedését elősegítse, esélyegyenlőségüket megteremtse. ... >>

Együtt Egymásért A Bankfalui Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tegez u. 25.
képviselő: Kolláth Jánosné képviselő
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. szociális, egyéni fejlesztés, esélyegyenlőség, beilleszkedés. ... >>

Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/a/c IV/1.
képviselő: Kalmár Nagy László elnökhelyettes, Sántáné Szabó Margit elnök
A társadalmi szervezet célja: Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály, helyi rendelet megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményit érinti. Állásfoglalás, javaslattétel és mindeden olyan kezdeményezés, amely az időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja. Közreműködés a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a közérdekében történő felhasználása végett. Elérni, hogy legyen biztosítva minden arra rászoruló idős ember számára a szociális gondoskodás, azon belül mindennapi ellátás, házi beteg gondozás, ápolás. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és a nyugdíjasok érdekében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mellett létrehozott Idősügyi Tanács megalakítását és rendszeres működését. Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat. Az idősek közösségi életének kereteit megteremteni, minden egyes településen segíteni a klubok tevékenységét, ösztönözni, hogy az önkormányzati, a társadalmi és munkahelyi szervek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák azokat. A klubok és az idős lakosság képviselői, legyenek aktív résztvevői a lakóhelyi, az önkormányzati, társadalmi testületeknek. A különböző tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek. Kezdeményezni a szakigazgatási szervek felé, az idősek fórumának rendszeres megtartását, az idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását. Tervezzük: irodalmi, művészeti, néprajzi pályázatok kiírását a nyugdíjasok életével összefüggésben és a megyében élő nyugdíjasok körében. Csatlakozunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erősítik a generációs kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját és a társadalom boldogulására hasznosíthassa. Kulturális tevékenység keretében elősegíteni a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekedni. Rendezni kívánunk kis- és nagyrégiós tanácskozásokat, nyugdíjas találkozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális fesztiválokat, előadásokat. Részt veszünk az idősek országos fesztiváljain, a települések kulturális testvérkapcsolatainak erősítésében. Tovább szeretnénk növelni az olya kedvelt hazai és külföldi utazásokat, mind a klubok a tagok számára. Szervezzük és támogatjuk klubjaink keretében a gyógytornát, s rendszeressé tesszük a testedzési, sportolási lehetőségeiket, sportrendezvényeket. Testvér települési kapcsolatok keretében erősítjük a nyugdíjas és időskorú szervezetek kapcsolat felvételét és szoros kap ... >>

Első Lépés Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Blandina nővér u. 1/a.
képviselő: Harangozó Irén
Gyermek játékkészlet pótlása, gyermektextília pótlása, berendezési és felszerelési tárgyak pótllása. ... >>

Értelmes Napokért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Klapka utca 19.
képviselő: Fricska Imre kuratóriumi elnök
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének segítése., Szakmai képzése., Nappali foglalkoztatása., Támogató szolgálat létrehozása., A képzéshez és nappali foglalkoztatáshoz, támogató szolgálathoz szükséges objektív feltételeknek megteremtése ingatlan, gépjármű ? vásárlással és egyéb felszerelésekkel. ... >>

Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. utca 87. IV./18.
képviselő: Dr. Szabó József kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és környékén élő fiatal ökölvívók sportolásának elősegítése, ehhez a szükséges anyagi feltételek megteremtése, az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása, a sporttevékenységhez szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése, biztosítása, valamint sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. Célunk továbbá a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges ökölvívó sportolók felkutatása, segítése, támogatása. ... >>

Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Kabók István elnök, Kurucz Katalin titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Segítségnyújtás a fogyatékos embereknek a társadalomba való beilleszkedésbe. Példamutatás, érzelmi támogatás nyújtása a fogyatékosok részére. Szakemberek általi (fül-orr-gégész, szemész, ortopéd szakorvosok) támogatás megszervezése jogi, orvosi, kulturális területen. Pályázatok által olyan tehetségek kibontakozásának, előrejutásának elősegítése, akik önerőből nem tudnak érvényesülni. Kapcsolatfelvétel és együttműködés olyan intézményekkel, társaságokkal, egyéb szervezetekkel, akik az egyesületi tagok képzését és munkába állását segítik elő. Hivatalos fórumokon való szerepvállalás az egyesület céljainak elérése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében: egészségmegőrző, kulturális napok rendezése, szabadidős sporttevényeségek, kirándulások megszervezése. Információgyűjtés olyan megoldásokról, amelyek a hasonló helyzetű emberek életét jevító lehetőséget kínálnak. ... >>

Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdi u.12.
képviselő: Bakos Lajos kuratóriumi elnök
Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetéhez tartozó községek, idős, rászoruló lakossága szociális ellátásnak széles körben történő biztosítása, férőhely, továbbá szolgálatások körének bővítésével - igényekhez jobban igazodó ellátási formák szervezése és Kiskunfélegyháza város és voznáskörzetében lakó időskorú vagy egészségi, szociális, vagy családi helyzetnél fogva támogatásra szoruló személyek ellátása, időskorúak gondozása, felkarolása, igényeikhez jobban igazodó ellátási formák szervezése és létrehozása, valamint egészségkárosodottak, fiatalkorú és felnőtt értelmi fogyatékosok, jövedelem nélküliek rehabilitációs foglalkoztatásának szervezése. ... >>

Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Katona J.u.4.
képviselő: Dr.Garai István Levente kuratóriumi elnök
Kiskunfélegyháza város szegényeinek megsegítése, minden év Karácsonya előtt különböző címletű élelmiszerjegyek formájában, melyen szeszesital nem vásárolható. ... >>

KISKUN Diabét Egészségvédő Egyesület

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.
képviselő: Dr. Sasi István ... >>

Kiskunfélegyházi Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 5. IV 18.
képviselő: Dudás Istvánné elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő cukorbetegek érdekképviseletét biztosítsa., A cukor-betegek és hozzátartozóik részére a betegséggel kapcsolatosan felvilágosítást, információt adjon, a betegség megismerését előadásokkal, kiadmányokkal, programok szervezésével elősegítse., A cukorbetegek és hozzátartozóik részére rendezvényeket szervezzen., A cukorbetegek egészségmegőrzését, életminőségük javítását elősegítse, ennek keretében a betegeket az egészségügyi ellátás és egyéb ügyintézés során mindenben támogassa., A cukorbetegséggel összefüggésben a dietetika megismerése, készségszintre emelése., A cukorbetegség szövődményeinek megelőzése, és azzal összefüggésben oktatás szervezése. ... >>

Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán utca 14.
képviselő: Molnár István elnök
A kiskunfélegyházi kistérségben működő képző- és iparművészeti csoportok, egyéni alkotók szakmai érdekeinek védelme. A kiskunfélegyházi képző- és iparművészet szakmai színvonalának emelése. A kortárs képzőművészet népszerűsítése a régióban. Kiskunfélegyháza művészeti, kulturális életének segítése. Az alkotói munka és bemutatkozás feltételeinek javítása. Alkotótáborok működésének támogatása. Szakmai továbbképzések szervezése. Egyéni és csoportos kiállítások megvalósulásának segítése. Művészeti kiadványok megjelentetésének támogatása. Szakmai továbbképzések szervezése. Egyéni és csoportos kiállítások megvalósításának segítése. A művészek és a közönség közötti kapcsolat lehetőségeinek szélesítése. A regionális és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a képző- és iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén. A kistérségben működő hátrányos helyzetű alkotók, alkotói csoportok segítése. A kisebbségi kultúra támogatása. Olyan művészeti programok létrehozása, lebonyolítása, mely a kistérségben működő, művészeti tevékenységet folytató csoportok és egyének számára bemutatkozási lehetőséget biztosít. A képző- és Iparművészet iránt érdeklődő fiatalok szakmai képzésének biztosítása, az alkotási lehetőségek, feltételek javítása. Tudományos ismeretterjesztés. ... >>

Kiskunfélegyházi PG Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 24.
képviselő: Pintér Csaba kuratóriumi elnök
A feltételek megteremtését követően olyan magas színvonalú oktatási intézmény (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, kollégium) fenntartása és működtetése, amely nem csak Kiskunfélegyháza és környéke, de a térség oktatási igényeinek kielégítésében is részt vesz., Nappali rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai oktatásban résztvevő nem sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tanórai, tanórán kívüli nevelése, oktatása (9-12. évfolyam, illetve a KT alapján 9-13, 9-10. évfolyam) ? Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, nyelvi előkészítő évfolyam, iskolai kövnyvtár mű-ködtetése, két tanítási nyelvű képzés, felsőfokú szakképzés., Nappali rendszerű iskolai okta-tásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja., Szakképesítés megszerzésére felké-szítő iskolarendszerű felnőttoktatás., Osztrák-magyar közös tantervű szakközépiskolai kép-zés., Sajátos nevelési igényű tanulók nappli rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelése, oktatása, sajátos nevlési igényű tanulók 9-12, illetve a KT alapján 9-13., 9-10. évfolyam tanórán és tanórán kívüli foglalkozások, gyógypedagógiai feladatellátás., Iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, tanfolyamok tartása (esti, levelező, távoktatás)., Intézményi, kollégiumi és közétkeztetés, munkahelyi vendéglá-tás., Diáksport tevékenység (sportversenyek rendezése, lebonyolítása) sporttevékenység ellátása., Intézményi vagyon működtetése, az intézmény használatában álló vagyon és inf-rastruktúra működtetése (üzemeltetése és fenntartása) hasznosítása (bérbeadása)., A jogo-sítványszerzés lehetővé tétele a tanulóknak., A fenti tevékenységek körébe tartozó kutatási, oktatásfejlesztési tevékenység, kiadványok kiadása, megjelentetése, nemzetközi kapcsola-tok fenntartása és ápolása. ... >>

Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1.
képviselő: Szabó Árpád titkár, Tarjányi László kuratóriumi elnök
Fogalalkoztatást elősegítő beruházások, eszközbeszerzéseket megvalósító vállalkozók, vállalkozások támogatása, visszatérítendő juttatás formájában, pályázati rendszer keretében.Egyéb vállalkozásfejlesztési célú szervezetek támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.
képviselő: Görög Imre elnök, Horváthné Sárréti Rozália alelnök
Az egyesületi tagok részére rendszeres versenyszerű sporttevékenység biztosítása. Szabadidős sporttevékenység folytatása. Utánpótlás képzése. Gyermek-, ifjúsági- és felnőttkorú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőségek biztosítása. Szabadidős sportok népszerűsítése. Az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájuk fejlesztése. Az ifjúság képességfejlesztése, egészség fejlesztésük és egészségük megóvása, betegség megelőzési tevékenység. Szabadidős- és sportrendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, valamint mindezek érdekében hirdetés- és reklám tevékenység folytatása. ... >>

Kreatív Mozaik Alapítvány a Szociálisan Rászorulókért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, X. kerület 67.
képviselő: Kleics Julianna kuratóriumi elnök
A koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva önálló életvitelre nem, vagy nem teljesen képes személyek tartós és átmeneti gondozását otthonukban vagy bent-lakásos intézményben megoldja., Otthoni szakápolói szolgáltatást, fekvőbeteg ellátást, rehabilitációs szolgáltatást nyújtson., Kórházon kívüli fekvőbeteg ellátást valósítson meg, orvosi ellátáson kívüli, azt kiegészítő paramediális szolgáltatást biztosítson az erre rászoru-lók számára., A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszeren kívüli nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa., A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők, munkanélküliek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők (a továbbiakban: hát-rányos helyzetűk) ellátását, társadalmi integrációját házi gondozói szolgálaton keresztül, illetve speciális intézményekben megoldja., A hátrányos helyzetű személyek mentális gon-dozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse, részükre személyi és mentálhigiéniai tanácsadást, preventív ellátást nyújtson., Kríziskezelést, csa-ládsegítő és ehhez kapcsolódó jóléti szolgáltatást végezzen., A hátrányos helyzetű csopor-tok számára sport-és szabadidős, és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életmi-nőséget teremtsen., Védje a környezetet., Kutatást és technológiai fejlesztést valósítson meg, szakembereket képezzen, illetve kutatás-fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen, valamint tréningeket tartson., Azzal, hogy az Alapítvány mindezen célokat nemcsak a Magyarorszá-gon élő magyar lakosság, hanem a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, vala-mint a határon túli magyarság ellátása körében is megvalósítja, elősegítve a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogainak érvényesítését, nemzeti és kulturális identitásá-nak megőrzését. ... >>

Láncszem Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u.6.
képviselő: Modok Kálmánné, Szeriné Vereb Annamária
A veszélyeztetett gyermekeknek és az állami nevelésből kikerülő fiataloknak szociális és mentális ellátásban való segítségnyújtás. - Az Átmeneti Otthont igénybevevők ellátásának javításában való segítségnyújtás. - Hajléktalanok támogatása, segítése. - Az alapítvány céljainak megvalósításában közreműködők és a segítséget igénybevevők személyiségfejlsztése. ... >>

Megbecsülés Nyugdíjasokat Segítő Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Csányi út 2.
képviselő: Szabó Lajos
Az Április 4 Gépipari Művek azon nyugdíjasait kívánja támogatni különböző összegű pénzbeni segéllyel, akik nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek és a mindennapjaikhoz szükségük van egyszeri, azonnali támogatásra, ill. nyugdíjuk folyamatos kiegészítésére. ... >>

Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete

(szociális,egyéb)

6110 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 5.
képviselő: Kemény György elnökhelyettes, Szabó Mária ... >>

Mozgássérült Gyermekek Intergrált Nevelése Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11.
képviselő: Balogh Györgyné
Mozgássérült gyermekek speciális nevelése. Az alapítvány célja olyan segítségnyújtásban fogalmazható meg, amely a születésüknél fogva sérült és ezáltal mozgásukban korlátozott, de szellemileg teljesen ép gyermekek társadalomba történő beilleszkedését segítené elő. ... >>

Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.
képviselő: Jankovszki Zoltánné elnök
Az azonos (polgári, keresztény) értékrendet elfogadó, -kiemelten a család, a gyermek, ifjúság nevelése, az oktatás, a kultúra, a média, a nemzeti értékeink és a hagyományaink ápolása, valamint a környezetvédelem területén ?a polgári gondolkodást képviselő, Bács-Kiskun megyében élő hölgyek, anyák, nagymamák széleskörű összefogása, közösséggé formálása. A polgári, keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme. Az egyesület céljaival összhangban működő civil szervezetekkel együttműködése és azok támogatása. A polgári és nemzeti értékeket képviselő nők közéleti szereplésének támogatása. A nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A nők szerepvállalása az emberi és polgári jogok érvényesítésében. A nők szervezeti formában történő képviselete, amely biztosítja a nők meghirdetett társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. Női esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportokban a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekben, valamint a határon túli magyarság körében egyaránt. A nő családban betöltött központi szerepének hangsúlyozása. A nők családban és hivatásban végzett munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülése és elismerése. Hátrányos helyzetben lévő nők támogatása és érdekvédelme. A nők társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő tudományos tevékenység, kutatás ösztönzése. ... >>

Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület 305
képviselő: Szatmári Zoltánné ügyvezető elnök, Vasvári Józsefné elnök
Az egészséges ember- egészséges társadalom céljainak megvalósítása érdekében egészségnevelő programok prevenciós tevékenységek támogatása. A család szerepének erősítése, a családon belül a nők, gyermekek és időskorúak védelme, generációk együttműködését segítő közösségi programok szervezése, szociális hálót erősítő és támogató tevékenységek. Hátrányos helyzetű gyermekek és egyedülálló idősek patronálása, közösségi programokba való bevonása, életviteli tanácsadás. Népi hagyomány- és kultúraőrző tevékenységek támogatása. Közművelődési információk hatékony közvetítésének segítése. A környezetkultúra, a táj- és élővizek védelmének elősegítése, környezetvédelmi programokban való részvétel. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió felzárkóztatásának elősegítése. Kapcsolattartása és ápolása a térségfejlesztésben résztvevő kistérségi, önkormányzati, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel. Az eddig elért eredmények bemutatása és népszerűsítése. A térség hátrányos helyzetű települései és tanyai területek felzárkóztatásának, lehetőségének javításában való közreműködés. Előrevivő együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal, és mozgalmakkal. ... >>

Regionális Esélyegyenlőségi Integrációs Központ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10-12.
képviselő: Akadályoztatás esetén:, Ormándiné Víg Rozália Mária tag, Zsótér Ágnes elnök
A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatását, nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa. Oktatási szakképzési feladatok ellátása, tanácsadás, továbbképzés, pályaorientáció a társadalom minden rétegére kiterjedően. A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők munkanélküliek, pszihiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők ellátását, társadalmi integrációját speciális intézményekben, házi gondozói szolgálaton keresztül megoldja. A hátrányos helyzetű személyek mentális gondozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse. A csökkent munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatását és munkaerő-piaci integrációját programokkal biztosítsa. A tartós munkanélküliek, nők, romák, fiatalok foglalkoztatása, munkahelyteremtés, foglalkoztathatóság javítása. A hátrányos helyzetű csoportok számára sport- és szabadidős és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életminőséget teremtsen. Védje a környezetet. A kutatás és technológifejlesztést valósítson meg. Szakembereket képezzen, illetve kutatás- fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen az alapító okirat III. pontja szerint. ... >>

Segíthetünk? Szociális Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Holló Béla utca 1. Tetőtér 32.
képviselő: Czombos Zita Barbara
A Budapest, VIII.ker.szociálisan hátrányos helyzetű rászorultak megsegítése. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységet a Főváros VIII. kerületén kívül egyéb elmaradott térségek területére is kiterjeszti. ... >>

Segítő Gondoskodás Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, VII. kerület 133-2.
képviselő: Dobronyi József elnök, Vörös Róbert alelnök
Egészségnevelő programok, tevékenységek szervezése, támogatása. Az egyesület közreműködik a művelődési és információs igények felkeltésében és kiegészítésében. Ennek érdekében biztosítja a használói számára a személyiség szabad kibontakozásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat. A környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gazdagítása. A művelődési közösségek tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A család szerepének javítása, generációk együttműködését javító közösségi programok szervezése, támogatása. A tudatos környezetkultúra fejlesztése, táj és élővizek védelmének elősegítése, környezetvédelmi előadásokon, programokban való részvétellel. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió felzárkóztatásának elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás a térségfejlesztésben résztvevő kistérségi, önkormányzati, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térség hátrányos helyzetű települései és tanyai területek felzárkóztatásának, életminőségének javításában való közreműködés. Együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A civil szerveződéseknek az egészségnevelés hatékonyságának elősegítése, egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása. Az ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, valamint nyári táborok, fesztiválok, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása. ... >>

Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnök, Gulyás Ildikó ügyvezető
az egyesület közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek a felkeltésében és kielégítésében. Ennek érdekében biztosítja a használói számára a személyiség szabad kibontakoztatásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódásához, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat, tevékenységeket. Az egyesület célja: település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gazdagítása. Az egyetemes, a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúra értékeivel megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítés, az ünnepek kultúrájának gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotók, a művelődési közösségek tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékokkal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javításában. Az egyesület részt vesz az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító, tanulási lehetőségek, felnőttoktatási lehetőségek szervezésében, lebonyolításában. Az egyesület különböző művelődési tevékenységet folytat, rendezvényeket, kiállításokat, sportrendezvényeket szervez. Az egyesület célja a kisközösségek, civil szerveződéseknek az egészségnevelés hatékonyságának elősegítése, egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása. Az egyesület célja az ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, valamint nyári táborok, fesztiválok, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása. ... >>

Szigma Foglalkoztatástámogatási Alapítvány

(szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1.
képviselő: Szarvas Ferenc
A SZIGMA Kereskedelmi Rt. dolgozói és hozzátartozóik részére foglalkoztatási lehetőségek megteremtése és alapvető szociális igényeik kielégítése. ... >>

Szívdobbanás az Egészségért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Dr. Nyúzó Bálint (elnök), Pogány Lászlóné titkár-ügyintéző
A Kiskunfélegyházán és környékén élő szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, vagy e betegségeken átesettek gyógyulását elősegítő eljárások és módszerek elterjesztése és alkalmazása. A polgárok körében végzett széles körű felvilágosító tevékenységek, szívbetegségek megelőzése érdekében tájékoztatások adása. A szívbetegek rehabilitációjának elősegítése a krónikus betegségek másodlagos megelőzésének érdekében az egyesület az alábbi szakmai programokat szervezi: tornaprogram, pszichológiai program, dohányzásról leszoktató program fogyókúrás program, koleszterin szintcsökkentő program, diétás tanácsadó program, orvos-beteg találkozó. ... >>

United Way Kiskunfélegyháza Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4.
képviselő: Kormányos Imre elnök, Ormándiné Víg Rozália ügyvezető
A jótékonysági gondoskodás elveinek és gyakorlatának terjesztését vállalja. Karitatív kultúra meghonosítasa. A környezetvédelmi kultúra fejlesztése. Regionális számítógépes információ és szolgáltatási rendszer kiépítése az alapító okirat IV. pontja szerint. Lakóotthonok létesítése. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási és társadalmi esélyegyenlőségének segítése különböző munkaerőpiaci eszközök támogatásával, rehabilitációs munkakörök létrehozása munkáltatói jogkörrel. Iskolarendszerű és iskolarendszeren kivüli képzés, oktatás, tanfolyamok szervezése, megváltozott nevelési igényű gyermekek képzése. Kulturális rendezvények, szervezése az alapító okiratban foglalt célok szerint. Lelki segélyszolgálat. Addictológiai szakszolgálat. Jogsegélyszolgálati tevékenység. Bűnmegelőzési tevékenységi területek ifjusági és sportrendezvények szervezése az alapító okiratban foglalt célok szerint. ... >>
1. oldal