Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 73
1. oldal

A Láma Dalai Zenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 6. III/22.
képviselő: Bíró Zoltán alelnök, Vereb János elnök
A Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar munkájának megismertetése a hazai közönséggel, elsősorban az élőzene közvetítése útján. Ingyenes kulturális programok, az Egyesület zenekara, a Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar saját koncertjeinek szervezése, ezáltal a zenekar dalainak, saját szerzeményeinek megismertetése mind szélesebb körben. Az igényes hangszeres élőzene népszerűsítése a fiatalok körében. A hangszeres játék és a mai könnyűzenei irányzatok bemutatása, oktatása. Körzeti és országos szinten ismert és hallgatott rádiócsatornák rendszeresen játszott repertoárjába a Láma Dalai Reggae-Ska zenekar dalainak felvételre nyerése, interjúk útján a zenekar tagjainak és munkájának megismertetése a cél közönséggel, elsőként a fiatalsággal, de szélesebb rétegekkel is. ... >>

Apraja Falva Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 5.
képviselő: Cserkóné Mészáros Erzsébet alelnök, Mészárosné Gémes Brigitta elnök
Gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskola nyitva tartás idején kívül, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. Családi napközik alapítása, működtetésének elősegítése és támogatása. Gyermekek nyári táboroztatásának biztosítása, valamint annak támogatása. Gyermekek számára nyelv-és zeneoktatás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése szakemberek segítségével 20 hetestől 14 éves korig. ... >>

CONSTANTÍNUM Iskoláiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 11.
képviselő: Dr.Sulyok László
A CONSTANTÍNUM INTÉZMÉNYEIN belül Kiskunfélegyházán gimnázium és szakközépiskola részére épület építésének, berendezésének és felszerelésének segítése.- A Kiskunfélegyháza Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújításának támogatása. - A Constantínum valamennyi oktatási intézményeinek támogatása, működési feltételeinek segítése. - Határon túli magyar gyerekek beiskolázásának segítése. - Hátrányos helyzetű diákok iskoláztatásának támogatása. ... >>

Constantinum Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 10.
képviselő: Kiss Zoltánné kuratóriumi elnük, Macákné Törteli Anikó kuratóriumi tag
A Constantinum Óvoda egyházi-óvoda jellegéből adódó nevelési programját szolgáló, az oktatási célokhoz igazodó eszköz- és játékigény biztosítása. Ugyanezen célokhoz igazodóan megrendezett összejövetelek, tobábbképzések támogatása, anyagi eszközeinek, előadói részvételi díjának biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés előmozdításához szükséges eszközök biztosítása. Sporteszközök, technikai eszközök, udvari játékok vásárlásához ... >>

Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10
képviselő: Mészáros Gyuláné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás fejelsztésének javítása. A kiemelkedő tanulói eredmények - tanulás, sport - jutalmazása. A továbbiak az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2.
képviselő: Fliszár Károly elnök, Horváth Gyuláné ügyvezető
A demokrácia értékeinek megismertetése, európai és nemzeti intézmény rendszerei megerősítésének, kiteljesedésének elősegítése. Az emberek közötti szolidaritás fontosságának terjesztése. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülőkkel való közösség vállalás és segítségnyújtás, karitatív tevékenység szorgalmazása az esélyegyenlőség megteremtése céljából. A környezetvédelmi, egészségvédelmi kultúra fejlesztése, a harmonikus családi élet kialakításának propagálása, a tehetséggondozás segítése. ... >>

Dózsa Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy.u.5.
képviselő: Bálint Judit kuratóriumi elnök
Az óvodai ellátásban részesülő kisgyermekek egészséges, sportos életmódra történő nevelése, testi és lelki képességeik fejlesztése, az iskolakezdéshez szükséges nevelő, oktató, ismeretterjesztő feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése,ill. ezek kiegészítése, továbbá a szakmai programok megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Ébredés (Zsangajipen) Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 6.
képviselő: Szűcs-Szabó Sándor kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák foglalkoztatását munkahelyteremtéssel és egyéb módon elősegítse. A kiskunfélegyházi roma lakosság számára tanfolyamokat szervezzen, a roma gyerekek oktatását iskolán kívüli programokkal segítse. A kiskunfélegyházi romák szakképzését tanfolyamok, konferencdiák, gyakorlati oktatás szervezésével elősegítse.,A kiskunfélegyházi romák számára kulturális, szabadidős és sport programokat szervezzen, ezáltal kulturális örökségük megóvását lehetővé tegye. A tehetséges roma gyerekek alap-, közép- és felsőfokú oktatását finanszírozza., A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő roma lakosság boldogulását társadalmi beilleszkedését elősegítse, esélyegyenlőségüket megteremtse. ... >>

Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Feketéné Borbély Zsuzsanna kuratóriumi tag, Mester Ernő kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Összevont Általános Iskola diákjainak tanulmányi kirándulások, téli sítáborozások, nyári táborozások, idegen nyelvterületi csereüdültetések, osztálykirándulások szervezése, támogatása; Ezen utak, táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; A tanulmányi és egyéb versenyek jutalmazásaihoz hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; iskolai hagyományok ápolása; szakkörök, iskolai szabadidős- és sport programok szervezése, támogatása; Az oktatás színvonalának emelése érdekében megfelelő minőségű oktatási eszközök biztosítása; Tudás-, ismeretanyag bővítése; Versenyek lebonyolítása; Kiemelkedő szakmai munkáért járó jutalmak, elismerések adományozása; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola profiljának megfelelő emelt szintű testnevelés-oktatás feltételeinek segítése; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola környezeti kultúrájának modernizálása, fejlesztése. ... >>

Együtt Egymásért A Bankfalui Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tegez u. 25.
képviselő: Kolláth Jánosné képviselő
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. szociális, egyéni fejlesztés, esélyegyenlőség, beilleszkedés. ... >>

Elismerés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
képviselő: Kocsisné Móczár Julianna kuratóriumi elnök
Az átlagon felüli tanulmányi eredményt elérő tanulók ösztöndíjtámogatása. - A tanulói versenyek támogatása, rendezvényeken való részvétel támogatása. - Tanulók szociális segélyben részesítése. - A tanulók nyári táborozásához való hozzájárulás. - Iskolai hagyományok ápolásához való hozzájárulás. - Tanulói jutalmazáshoz való hozzájárulás. - A tanulók által elkészített pályamukák jutalmazása. - A továbbtanulást, pályaválasztást, elhelyezkedést elősegítő iskolai rendezvények támogatása. ... >>

ÉRTÉKEINKKEL EURÓPÁBAN KÖZHASZNÚ Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyil utca 37.
képviselő: Bogácsi Attila elnök
Nemzeti történelmi, kulturális hagyományaink őrzése, ápolása, ezzel kapcsolatosan szükséges tudat fejlesztése, oktatás szervezése, segítése, jeles események napokról megemlékezések, ezzel kapcsolatos programok szervezése, -tekintettel hazánk Európai Uniós tagságára, az európai értékek mellett, a hazai gyökerek megtartása, ápolása, tudatosítása érdekében. ... >>

Értelmes Napokért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Klapka utca 19.
képviselő: Fricska Imre kuratóriumi elnök
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének segítése., Szakmai képzése., Nappali foglalkoztatása., Támogató szolgálat létrehozása., A képzéshez és nappali foglalkoztatáshoz, támogató szolgálathoz szükséges objektív feltételeknek megteremtése ingatlan, gépjármű ? vásárlással és egyéb felszerelésekkel. ... >>

Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. utca 87. IV./18.
képviselő: Dr. Szabó József kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és környékén élő fiatal ökölvívók sportolásának elősegítése, ehhez a szükséges anyagi feltételek megteremtése, az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása, a sporttevékenységhez szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése, biztosítása, valamint sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. Célunk továbbá a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges ökölvívó sportolók felkutatása, segítése, támogatása. ... >>

Félegyházi Táncszínház Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tavasz utca 4.
képviselő: Busáné Hajdú Blanka elnök, Kovács-Csonka Szilvia titkár
Az egyesület célja szinvonalas alkotó és előadóművészi tevékenységgel, az ilyen jellegű rendezvények szervezésében való közreműködéssel a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának
emelése, a népi hagyományok őrzése, a zenei igények, ismeretek, készségek fejlesztése, egyúttal az igényes szórakoztatás útján a kúltúra fejlődésének előmozdítása. További cél az igényes zenei és egyéb művészeti alkotások terjesztése, kiadása, valamint zenei oktatás. ... >>

Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Kabók István elnök, Kurucz Katalin titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Segítségnyújtás a fogyatékos embereknek a társadalomba való beilleszkedésbe. Példamutatás, érzelmi támogatás nyújtása a fogyatékosok részére. Szakemberek általi (fül-orr-gégész, szemész, ortopéd szakorvosok) támogatás megszervezése jogi, orvosi, kulturális területen. Pályázatok által olyan tehetségek kibontakozásának, előrejutásának elősegítése, akik önerőből nem tudnak érvényesülni. Kapcsolatfelvétel és együttműködés olyan intézményekkel, társaságokkal, egyéb szervezetekkel, akik az egyesületi tagok képzését és munkába állását segítik elő. Hivatalos fórumokon való szerepvállalás az egyesület céljainak elérése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében: egészségmegőrző, kulturális napok rendezése, szabadidős sporttevényeségek, kirándulások megszervezése. Információgyűjtés olyan megoldásokról, amelyek a hasonló helyzetű emberek életét jevító lehetőséget kínálnak. ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38.
képviselő: Győri Melinda Gizella kuratóriumi elnök
Az alapítvány segíti a Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38. szám alatti Kossuth Városi Óvoda és a Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5. szám alatti Bercsényi utcai Óvoda tevékenységét, elő kívánja mozdítani az európai szintű, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő nevelés és oktatás megvalósítását. Ennek szem előtt tartásával támogatja az intézmény tárgyi feltételeinek javítását, az óvodás korú gyermekek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, részükre az ismeretterjesztést, továbbá segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ellátását. ... >>

Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapítványa

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1-3.
képviselő: Ficsor Józsefné kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi 11. számú Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatására. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos u.12-16.
képviselő: Nagyné Mészáros Erika kuratóriumi elnök, Szabó Mária kuratóriumi titkár
Az iskola eszközellátottságának javítása, a tanulók jutalmazása, támogatása. ... >>

Gyermekek Úszni Tudásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Iványi Ferenc
Kiskunfélegyháza város óvodásai, az alsófokú intézményekben tanulók 10 éves korukig életmentés céljából is tanuljanak meg úszni. Az alapítványt e körben igénybeveheti minden úszni tanuló gyermek: vallástól, fajtól, szülei pártállásától, lakóhelyétől függetlenül, ha valamelyik városi intézményekben tanul, illetve jár óvodába. Az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Hajnal Alapítvány a Leukémiásokért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6722 Szeged, Kálvária sugárút 14.
A leukémiában szenvedő betegek magyarországi és külföldi kórházi gyógykezelését, valamint kísérleti és alternatív kezelését biztosítsa. A kezeléshez szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és étrend kiegészítők beszerzését a betegek számára lehetővé tegye. A leukémiával járó szövődmény-betegségek gyógyítását finanszírozza. A gyógykezelést kiegészítő gondozás és segítés anyagi, tárgyi és egyéb feltételeit megteremtse. Leukémiás betegek, valamint hozzátartozók lelki gondozását, pszihológiai kezelését megvalósítsa. A leukémiás betegek és hozzátartozóik számára előadások, programok szervezésével, ismeretterjesztő anyagok kiadásával a betegség alaposabb megismerését lehetővé tegye. A gyógyíttatás és a gyógykezeléshez kapcsolódó egyéb gondozás elősegítésével a betegek számára jobb életminőséget teremtsen. ... >>

Haleszi Gazdakör

(oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, XI.kerület 1.
képviselő: R. Nagy József elnök
A tagok érdekképviselete az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Humanitas Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 20.
képviselő: Tóthné Sinkó Edit
Az általános és középiskolai nappali és levelező oktatásb ól lemorzsolódó lehetőséget biztosítani a társadalomba és munkába való beilleszkedéshez. ... >>

Ifj. Falu Tibor Kegyeleti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
képviselő: Jankovszki Ferenc
Ifj.Falu Tibor,mint a Kiskunfélegyházi Városi Zeneiskola volt diákja között kialakult kapcsolatra tekintettel, ifj.Falu Tibor emlékének megőrzése, és az iskola valamely továbbtanulni szándékozó diákja továbbtanulásának támogatása az Alapító Okirat 4.pontja ... >>

Ifjúsági Szakértők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Hársfa utca 30.
képviselő: Ditzendy Károly Arisztid elnök
Az alapításkor csatlakozó, valamint a későbbiekben végzett ifjúsági szakértő szakemberek összefogása, szakmai kommunikációjuk, együttműködésük segítése, koordinációja. Az okleveles graduális és posztgraduális ifjúsági szakértő képzés támogatása, fejlesztése. Részvétel a formális és nemformális ifjúsági szakemberképzés fejlesztésében, programjaiban. Az ifjúságpolitika és az ifjúsági munka szakmai kereteinek és tartalmának fejlesztése, a területen dolgozó szakemberek és szervezetek segítése az ifjúsági szakértők sajátos eszközrendszerével. Az ifjúsági szakértő sajátos eszközrendszerének, a szakma elvárásainak meghatározása, az elmélet és a gyakorlatok tudományos színvonalú rögzítése, s e tudásbázis fejlesztése, karbantartása a mindenkori társadalmi- gazdasági elvárásoknak megfelelően. Az ifjúsággal kapcsolatos közéleti és szakmai kérdések, javaslatok szakértői megjelenítése, képviselete a szakmai, a tudományos és a széles társadalmi nyilvánosság előtt. Konferenciák, szakmai műhelyek, rendezvények, képzési programok szervezése és lebonyolítása az ifjúság, mint korosztályi társadalmi csoport és a fiatalok, mint sajátos fejlesztési szükségletű személyiségek fejlesztésének témájában. Részvétel hasonló témájú szakmai kezdeményezésekben. Az ifjúsági szakértő szakma hazai és nemzetközi szintű megjelenítése, képviselete szektorközi, szaktestületekben, intézmények és a nyilvánosság előtt. Tagjai ifjúsági szakértői szakmai tevékenységének és tudományos munkájának segítése, támogatása. Önálló szakértői feladatok ellátása az ifjúságfejlesztéssel, illetve társadalomfejlesztés ifjúsággal, illetve a fiatalokkal összefüggő kérdéseiben. ... >>

Ildikó Tanárnő Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10.
képviselő: Bástyi Istvánné kuratóriumi titkár, Vereb István kuratóriumi elnök
A tragikus körülmények között elhunyt, Dr. Seresné Tóth Ildikó magyar-történelem szakos tanárnő munkájáról méltóképpen megemlékezni, aki haláláig a Darvas József Általános Iskola tantestületének tagja volt. Ezért az alapítók a Darvas József Általános Iskola oktató munkáját, jó színvonalú, biztos tudást eredményező képzési módszereit kívánják támogatni, figyelembe véve a tehetséggondozás szempontjait is. A Darvas József Általános Iskola tanulói közül, a tanulmányi versenyeken, tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek érdekében az alábbi célokat tűzi ki: hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez; az iskolai magyar és történelem oktatás feltételeinek, színvonalának javítása; támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat, a tanulók önművelődését, tanulmányi versenyeken történő szereplését; biztosítani a magasabb szintű, országos tanulmányi versenyekre eljutott tanulók és felkészítő nevelőik jutalmazását; a magyar és történelem tantárgyból a Művelődési Közlönyben meghirdetett országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő nevelőik jutalmazása; a fentiek esetleges hiánya esetén támogatni a magyar és történelem tantárgyból az 5-8. évfolyamig jeles tanulmányi eredményű tanulókat. ... >>

Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, József A. u. 13.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Fekete Mária elnök, Mészáros Márta elnökhelyettes
Az egyesület célja, hogy óvodákban, iskolákban és más gyermekintézményekben a gyermekek részére mozgáskultúrát megalapozó, fejlesztő jellegű, koordináció-, tartás- és egyensúlyérzék-javító, örömszerző, mozgásra serkentő, szabadidős tevékenységet szervezzen; a sérült vagy fogyatékkal élő gyermekek számára fejlesztő, rehabilitációs foglalkozásokat szervezzen megfelelő szakemberek és eszközök segítségével; hétvégék, jeles napok, szünidei táborok alkalmával egészséges életre nevelő, készségfejlesztő, közösségformáló programokat rendezzen; a gyermekeknek életüket vidámabbá, színesebbé tevő mondókákat, meséket, táncokat, népszokásokat, hagyományőrző játékokat tanítson. ... >>

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Eper utca 8.
képviselő: Németh László elnök
A közös sporttevékenység kifejtése, futóversenyek szervezése, sportbaráti kapcsolatok kialakítása más hazai és külföldi futóegyesületekkel, iskolás korú gyermekek körében a futás népszerűsítése az Alapszabály I/3.pontja szerint. ... >>

József Attila Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 14.
képviselő: Blazsevné Szabó Erika elnök
Tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása. Iskolai hagyományok ápolása. Szakkörök működtetése. Oktatási eszközök pótlása. Versenyek lebonyolítása. ... >>

Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Mester Ernő elnök
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola diákjainak sport kirándulások, téli sítáborozások, nyári sporttáborozások szervezése, támogatása; táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; sport népszerűsítése Kiskunfélegyházán és környékén, gyermekek, fiatalok körében; versenyek és egyéb sportrendezvények szervezése; regionális és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása; utánpótlás-nevelés, egészséges életmódra nevelés, az iskolán kívüli önszerveződő sport támogatása, szervezése; a kiskunfélegyházi lakosság számára a sporton és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken keresztül szabadidős tevékenységre lehetőség biztosítása; a diákok egészséges életmódra nevelése, a sport szeretetének kialakítása, rehabilitációs sportfoglalkozások szervezése. ... >>

Kézenfogva a Darvastéri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11.
képviselő: Szűcs Gyuláné
Óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése művészetek eszközeivel. mozgás, ének- zenével való fejlesztése ... >>

Kiskunfélegyházi Barangoló Pedagógusok Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.
képviselő: Csergő József elnök
Az egyesület általános célja, hogy segítse elsősorban a Kossuth Lajos középiskola és Stakiskola pedagógusainak, illetve bárhol máshol tevékenykedő pedagógusoknak, továbbá a nem pedagógus iskolai munkatársaknak a szakmai fejlődését, hogy ezáltal előmozdítsa az európai műveltésg közvetítésére képes, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő oktatási feltételek kialakítását. ... >>

Kiskunfélegyházi Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 5. IV 18.
képviselő: Dudás Istvánné elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő cukorbetegek érdekképviseletét biztosítsa., A cukor-betegek és hozzátartozóik részére a betegséggel kapcsolatosan felvilágosítást, információt adjon, a betegség megismerését előadásokkal, kiadmányokkal, programok szervezésével elősegítse., A cukorbetegek és hozzátartozóik részére rendezvényeket szervezzen., A cukorbetegek egészségmegőrzését, életminőségük javítását elősegítse, ennek keretében a betegeket az egészségügyi ellátás és egyéb ügyintézés során mindenben támogassa., A cukorbetegséggel összefüggésben a dietetika megismerése, készségszintre emelése., A cukorbetegség szövődményeinek megelőzése, és azzal összefüggésben oktatás szervezése. ... >>

Kiskunfélegyházi Hegyközség

(oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, III.ker.173.
képviselő: Vízhányó Antal ... >>

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u.54.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnökhelyettes
Kiskunfélegyháza város hosszútávú sportfejlesztési céljainak megfelelően a város két legnagyobb sportegyesületének egyesítése révén a gyermek és ifjusági sport, az utánpótlás nevelés, a versenysport, óvodástól iskoláskorig a tanórai sport, valamint a szabadidő sport feltételeinek biztosítása az egyesületi tagok, illetve a város lakosságának részére. Az egyesület célja továbbá Kiskunfélegyháza Város, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, illetve működtetése az alapszabály szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10-12.
képviselő: Mindák József kuratóriumi elnök, Ormándiné Víg Rozália kuratóriumi titkár
Irodalommal foglalkozó tehetséges alkotók anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán utca 14.
képviselő: Molnár István elnök
A kiskunfélegyházi kistérségben működő képző- és iparművészeti csoportok, egyéni alkotók szakmai érdekeinek védelme. A kiskunfélegyházi képző- és iparművészet szakmai színvonalának emelése. A kortárs képzőművészet népszerűsítése a régióban. Kiskunfélegyháza művészeti, kulturális életének segítése. Az alkotói munka és bemutatkozás feltételeinek javítása. Alkotótáborok működésének támogatása. Szakmai továbbképzések szervezése. Egyéni és csoportos kiállítások megvalósulásának segítése. Művészeti kiadványok megjelentetésének támogatása. Szakmai továbbképzések szervezése. Egyéni és csoportos kiállítások megvalósításának segítése. A művészek és a közönség közötti kapcsolat lehetőségeinek szélesítése. A regionális és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a képző- és iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén. A kistérségben működő hátrányos helyzetű alkotók, alkotói csoportok segítése. A kisebbségi kultúra támogatása. Olyan művészeti programok létrehozása, lebonyolítása, mely a kistérségben működő, művészeti tevékenységet folytató csoportok és egyének számára bemutatkozási lehetőséget biztosít. A képző- és Iparművészet iránt érdeklődő fiatalok szakmai képzésének biztosítása, az alkotási lehetőségek, feltételek javítása. Tudományos ismeretterjesztés. ... >>

Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Marosvásárhely u. 2.
képviselő: Vastag László
Kiskunfélegyházi Mentőállomás dolgozóinak szakmai képzése, a Mentőállomás keretein belül a betegápolás színvonalának emelése, a Kiskunfélegyházi Mentőállomás dolgozóinak továbbtanulásának támogatása. - Mentés és katasztrófaelhárítás támogatása. - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység támogatása. - Nevelés, oktatás támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24.
képviselő: Dr. Fülöp Ferenc kuratóriumi elnök, Dr. Sulyok Miklós kuratóriumi tag
A Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola világ- és országoshírű tanárai és diákjai emlékét megőrző pantheon kialakítása, - Az iskola névadója, Petőfi Sándor szobrának, vagy domborművének felállítása az iskola udvarán, - Az iskola és kollégiuma épületeinek államgegóvása, - Elhunyt tanárok sírjának gondozása, - A város kultúrális életének élénkítése, a Petőfi hagyományok ápolása - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Kultúrális tevékenység - Kultúrális örökség megóvása. ... >>

Kiskunfélegyházi PG Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 24.
képviselő: Pintér Csaba kuratóriumi elnök
A feltételek megteremtését követően olyan magas színvonalú oktatási intézmény (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, kollégium) fenntartása és működtetése, amely nem csak Kiskunfélegyháza és környéke, de a térség oktatási igényeinek kielégítésében is részt vesz., Nappali rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai oktatásban résztvevő nem sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tanórai, tanórán kívüli nevelése, oktatása (9-12. évfolyam, illetve a KT alapján 9-13, 9-10. évfolyam) ? Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, nyelvi előkészítő évfolyam, iskolai kövnyvtár mű-ködtetése, két tanítási nyelvű képzés, felsőfokú szakképzés., Nappali rendszerű iskolai okta-tásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja., Szakképesítés megszerzésére felké-szítő iskolarendszerű felnőttoktatás., Osztrák-magyar közös tantervű szakközépiskolai kép-zés., Sajátos nevelési igényű tanulók nappli rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelése, oktatása, sajátos nevlési igényű tanulók 9-12, illetve a KT alapján 9-13., 9-10. évfolyam tanórán és tanórán kívüli foglalkozások, gyógypedagógiai feladatellátás., Iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, tanfolyamok tartása (esti, levelező, távoktatás)., Intézményi, kollégiumi és közétkeztetés, munkahelyi vendéglá-tás., Diáksport tevékenység (sportversenyek rendezése, lebonyolítása) sporttevékenység ellátása., Intézményi vagyon működtetése, az intézmény használatában álló vagyon és inf-rastruktúra működtetése (üzemeltetése és fenntartása) hasznosítása (bérbeadása)., A jogo-sítványszerzés lehetővé tétele a tanulóknak., A fenti tevékenységek körébe tartozó kutatási, oktatásfejlesztési tevékenység, kiadványok kiadása, megjelentetése, nemzetközi kapcsola-tok fenntartása és ápolása. ... >>

Kiskunfélegyházi Repülő-és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Repülőtér
képviselő: Barta József társelnök, Rácz Szabó Mihály társelnök
A sportrepülő szakágak színvonalának az emelése, az ifjuság nevelése, a repülő sportágak népszerűsítése, kiemelten az ifjuság körében, beleértve a szabadidősport jellegű repülő tevékenységet is. Biztosítja a klub tagjainak -repülő ejtőernyős, hőlégballon és sárkányrepülő- sportolói, és sportoló jelöltjei sporttevékenységben való részvételét, szakági kiképzését. Közreműködik a repülő utánpótlás nevelésében az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 34.
képviselő: Luchmann Gábor kuratóriumi elnök
Az Alapítvány segíti a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája tevékenységét, elő kívánja mozdítani az európai szintű, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő oktatás megvalósítását. Ennek szem előtt tartásával támogatja az iskola és kollégium anyagi és személyi feltételeinek javítását, az oktatók és nevelők ösztönzését, a tanulók testi, szellemi, erkölcsi fejlődését és motiválását. ... >>

Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyil u.16.
képviselő: Dankó Gábor elnök
Biztosítani a lehetőségeket és feltételeket tagjai és más személyek részére a rendszeres sportoláshoz, versenyeztetéshez, valamint a társadalom és az egyéb közös érdekét egyszerre szolgálva az egészséges életért célkitűzésnek megfelelően az úszó sport területén az egészség megőrzés, a képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, az úszás oktatás és ifjúság és lakosság sportolási tevékenységének elősegítése. Ezen területen szakmai kapcsolat kialakítás és kapcsolattartás, színvonalas versenysport kialakítása, egyéni és csapatsportolók nevelése, sport rendezvények szervezése, tömegsport lehetőségeinek biztosítása, egyesületi önigazgatással tagjaik jogszabály szerinti érdekvédelme. ... >>

Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.
képviselő: Görög Imre elnök, Horváthné Sárréti Rozália alelnök
Az egyesületi tagok részére rendszeres versenyszerű sporttevékenység biztosítása. Szabadidős sporttevékenység folytatása. Utánpótlás képzése. Gyermek-, ifjúsági- és felnőttkorú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőségek biztosítása. Szabadidős sportok népszerűsítése. Az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájuk fejlesztése. Az ifjúság képességfejlesztése, egészség fejlesztésük és egészségük megóvása, betegség megelőzési tevékenység. Szabadidős- és sportrendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, valamint mindezek érdekében hirdetés- és reklám tevékenység folytatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület

(oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 4.
képviselő: Feketéné Csikós Szilvia elnök
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a Waldorf-pedagógia szellemében. ... >>

Kommunikáció a Jövőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.9.
képviselő: Varga Tibor Ferencné kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi Móra F.Gimnázium oktatási-technikai korszerűsítése. Az idegennyelvi oktatás, informatika, számítástechnika oktatásának korszrűsítése. Modern technikai feltételek megteremtése és bővítése. Iskolairányítás és szervezés információs rendszerének korszerűsítése, kiemelkedő tanulmányi teljesítmények jutalmazása és díjazása. Kiemelkedő tanári teljesítmények ösztönzése. Egyéb iskolai célok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal