Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001.Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.I/1.
képviselő: Kócsóné Kürti Mária, Tóth Imre Gyuláné elnök
Kiskunfélegyháza város kultúrális életének pezsdítése,igényes kortárs képző-,ipar-,fotó-és társművészeti alkotások bemutatásának elősegítése, - a város közterein képzőművészeti alkotások elhelyezésének elősegítése, - a zenei, színházi, irodalmi élet színesítése,hazai és külföldi előadóművészek, együttesek kiskufélegyházi fellépésének elősegítése, - Kiskunfélegyháza és az erdélyi Fehéregyháza és Segesvár ... >>

Apraja Falva Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 5.
képviselő: Cserkóné Mészáros Erzsébet alelnök, Mészárosné Gémes Brigitta elnök
Gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskola nyitva tartás idején kívül, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. Családi napközik alapítása, működtetésének elősegítése és támogatása. Gyermekek nyári táboroztatásának biztosítása, valamint annak támogatása. Gyermekek számára nyelv-és zeneoktatás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése szakemberek segítségével 20 hetestől 14 éves korig. ... >>

CONSTANTÍNUM Iskoláiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 11.
képviselő: Dr.Sulyok László
A CONSTANTÍNUM INTÉZMÉNYEIN belül Kiskunfélegyházán gimnázium és szakközépiskola részére épület építésének, berendezésének és felszerelésének segítése.- A Kiskunfélegyháza Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújításának támogatása. - A Constantínum valamennyi oktatási intézményeinek támogatása, működési feltételeinek segítése. - Határon túli magyar gyerekek beiskolázásának segítése. - Hátrányos helyzetű diákok iskoláztatásának támogatása. ... >>

Constantinum Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 10.
képviselő: Kiss Zoltánné kuratóriumi elnük, Macákné Törteli Anikó kuratóriumi tag
A Constantinum Óvoda egyházi-óvoda jellegéből adódó nevelési programját szolgáló, az oktatási célokhoz igazodó eszköz- és játékigény biztosítása. Ugyanezen célokhoz igazodóan megrendezett összejövetelek, tobábbképzések támogatása, anyagi eszközeinek, előadói részvételi díjának biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés előmozdításához szükséges eszközök biztosítása. Sporteszközök, technikai eszközök, udvari játékok vásárlásához ... >>

Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10
képviselő: Mészáros Gyuláné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás fejelsztésének javítása. A kiemelkedő tanulói eredmények - tanulás, sport - jutalmazása. A továbbiak az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

Dózsa Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy.u.5.
képviselő: Bálint Judit kuratóriumi elnök
Az óvodai ellátásban részesülő kisgyermekek egészséges, sportos életmódra történő nevelése, testi és lelki képességeik fejlesztése, az iskolakezdéshez szükséges nevelő, oktató, ismeretterjesztő feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése,ill. ezek kiegészítése, továbbá a szakmai programok megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Ébredés (Zsangajipen) Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 6.
képviselő: Szűcs-Szabó Sándor kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák foglalkoztatását munkahelyteremtéssel és egyéb módon elősegítse. A kiskunfélegyházi roma lakosság számára tanfolyamokat szervezzen, a roma gyerekek oktatását iskolán kívüli programokkal segítse. A kiskunfélegyházi romák szakképzését tanfolyamok, konferencdiák, gyakorlati oktatás szervezésével elősegítse.,A kiskunfélegyházi romák számára kulturális, szabadidős és sport programokat szervezzen, ezáltal kulturális örökségük megóvását lehetővé tegye. A tehetséges roma gyerekek alap-, közép- és felsőfokú oktatását finanszírozza., A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő roma lakosság boldogulását társadalmi beilleszkedését elősegítse, esélyegyenlőségüket megteremtse. ... >>

Egészségért Közalapítvány a Kórházért

(intézményi,egészségügyi)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1.
képviselő: Nagyné Szanka Márta kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Egészségügyi alapellátó Intézmény felújítása és gép-műszer beszerzésének támogatása. Kiskunfélegyháza város és a környező település lakosainak magasabb szintű egészségügyi ellátása. ... >>

Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Feketéné Borbély Zsuzsanna kuratóriumi tag, Mester Ernő kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Összevont Általános Iskola diákjainak tanulmányi kirándulások, téli sítáborozások, nyári táborozások, idegen nyelvterületi csereüdültetések, osztálykirándulások szervezése, támogatása; Ezen utak, táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; A tanulmányi és egyéb versenyek jutalmazásaihoz hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; iskolai hagyományok ápolása; szakkörök, iskolai szabadidős- és sport programok szervezése, támogatása; Az oktatás színvonalának emelése érdekében megfelelő minőségű oktatási eszközök biztosítása; Tudás-, ismeretanyag bővítése; Versenyek lebonyolítása; Kiemelkedő szakmai munkáért járó jutalmak, elismerések adományozása; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola profiljának megfelelő emelt szintű testnevelés-oktatás feltételeinek segítése; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola környezeti kultúrájának modernizálása, fejlesztése. ... >>

Együtt Egymásért A Bankfalui Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tegez u. 25.
képviselő: Kolláth Jánosné képviselő
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. szociális, egyéni fejlesztés, esélyegyenlőség, beilleszkedés. ... >>

Elismerés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
képviselő: Kocsisné Móczár Julianna kuratóriumi elnök
Az átlagon felüli tanulmányi eredményt elérő tanulók ösztöndíjtámogatása. - A tanulói versenyek támogatása, rendezvényeken való részvétel támogatása. - Tanulók szociális segélyben részesítése. - A tanulók nyári táborozásához való hozzájárulás. - Iskolai hagyományok ápolásához való hozzájárulás. - Tanulói jutalmazáshoz való hozzájárulás. - A tanulók által elkészített pályamukák jutalmazása. - A továbbtanulást, pályaválasztást, elhelyezkedést elősegítő iskolai rendezvények támogatása. ... >>

Félegyházi Táncszínház Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tavasz utca 4.
képviselő: Busáné Hajdú Blanka elnök, Kovács-Csonka Szilvia titkár
Az egyesület célja szinvonalas alkotó és előadóművészi tevékenységgel, az ilyen jellegű rendezvények szervezésében való közreműködéssel a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának
emelése, a népi hagyományok őrzése, a zenei igények, ismeretek, készségek fejlesztése, egyúttal az igényes szórakoztatás útján a kúltúra fejlődésének előmozdítása. További cél az igényes zenei és egyéb művészeti alkotások terjesztése, kiadása, valamint zenei oktatás. ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38.
képviselő: Győri Melinda Gizella kuratóriumi elnök
Az alapítvány segíti a Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38. szám alatti Kossuth Városi Óvoda és a Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5. szám alatti Bercsényi utcai Óvoda tevékenységét, elő kívánja mozdítani az európai szintű, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő nevelés és oktatás megvalósítását. Ennek szem előtt tartásával támogatja az intézmény tárgyi feltételeinek javítását, az óvodás korú gyermekek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, részükre az ismeretterjesztést, továbbá segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ellátását. ... >>

Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapítványa

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1-3.
képviselő: Ficsor Józsefné kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi 11. számú Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatására. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos u.12-16.
képviselő: Nagyné Mészáros Erika kuratóriumi elnök, Szabó Mária kuratóriumi titkár
Az iskola eszközellátottságának javítása, a tanulók jutalmazása, támogatása. ... >>

Gyermekek Úszni Tudásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Iványi Ferenc
Kiskunfélegyháza város óvodásai, az alsófokú intézményekben tanulók 10 éves korukig életmentés céljából is tanuljanak meg úszni. Az alapítványt e körben igénybeveheti minden úszni tanuló gyermek: vallástól, fajtól, szülei pártállásától, lakóhelyétől függetlenül, ha valamelyik városi intézményekben tanul, illetve jár óvodába. Az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Hajnal Alapítvány a Leukémiásokért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6722 Szeged, Kálvária sugárút 14.
A leukémiában szenvedő betegek magyarországi és külföldi kórházi gyógykezelését, valamint kísérleti és alternatív kezelését biztosítsa. A kezeléshez szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és étrend kiegészítők beszerzését a betegek számára lehetővé tegye. A leukémiával járó szövődmény-betegségek gyógyítását finanszírozza. A gyógykezelést kiegészítő gondozás és segítés anyagi, tárgyi és egyéb feltételeit megteremtse. Leukémiás betegek, valamint hozzátartozók lelki gondozását, pszihológiai kezelését megvalósítsa. A leukémiás betegek és hozzátartozóik számára előadások, programok szervezésével, ismeretterjesztő anyagok kiadásával a betegség alaposabb megismerését lehetővé tegye. A gyógyíttatás és a gyógykezeléshez kapcsolódó egyéb gondozás elősegítésével a betegek számára jobb életminőséget teremtsen. ... >>

Humanitas Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 20.
képviselő: Tóthné Sinkó Edit
Az általános és középiskolai nappali és levelező oktatásb ól lemorzsolódó lehetőséget biztosítani a társadalomba és munkába való beilleszkedéshez. ... >>

Ifj. Falu Tibor Kegyeleti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
képviselő: Jankovszki Ferenc
Ifj.Falu Tibor,mint a Kiskunfélegyházi Városi Zeneiskola volt diákja között kialakult kapcsolatra tekintettel, ifj.Falu Tibor emlékének megőrzése, és az iskola valamely továbbtanulni szándékozó diákja továbbtanulásának támogatása az Alapító Okirat 4.pontja ... >>

Ildikó Tanárnő Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10.
képviselő: Bástyi Istvánné kuratóriumi titkár, Vereb István kuratóriumi elnök
A tragikus körülmények között elhunyt, Dr. Seresné Tóth Ildikó magyar-történelem szakos tanárnő munkájáról méltóképpen megemlékezni, aki haláláig a Darvas József Általános Iskola tantestületének tagja volt. Ezért az alapítók a Darvas József Általános Iskola oktató munkáját, jó színvonalú, biztos tudást eredményező képzési módszereit kívánják támogatni, figyelembe véve a tehetséggondozás szempontjait is. A Darvas József Általános Iskola tanulói közül, a tanulmányi versenyeken, tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek érdekében az alábbi célokat tűzi ki: hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez; az iskolai magyar és történelem oktatás feltételeinek, színvonalának javítása; támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat, a tanulók önművelődését, tanulmányi versenyeken történő szereplését; biztosítani a magasabb szintű, országos tanulmányi versenyekre eljutott tanulók és felkészítő nevelőik jutalmazását; a magyar és történelem tantárgyból a Művelődési Közlönyben meghirdetett országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő nevelőik jutalmazása; a fentiek esetleges hiánya esetén támogatni a magyar és történelem tantárgyból az 5-8. évfolyamig jeles tanulmányi eredményű tanulókat. ... >>

Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, József A. u. 13.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Fekete Mária elnök, Mészáros Márta elnökhelyettes
Az egyesület célja, hogy óvodákban, iskolákban és más gyermekintézményekben a gyermekek részére mozgáskultúrát megalapozó, fejlesztő jellegű, koordináció-, tartás- és egyensúlyérzék-javító, örömszerző, mozgásra serkentő, szabadidős tevékenységet szervezzen; a sérült vagy fogyatékkal élő gyermekek számára fejlesztő, rehabilitációs foglalkozásokat szervezzen megfelelő szakemberek és eszközök segítségével; hétvégék, jeles napok, szünidei táborok alkalmával egészséges életre nevelő, készségfejlesztő, közösségformáló programokat rendezzen; a gyermekeknek életüket vidámabbá, színesebbé tevő mondókákat, meséket, táncokat, népszokásokat, hagyományőrző játékokat tanítson. ... >>

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Eper utca 8.
képviselő: Németh László elnök
A közös sporttevékenység kifejtése, futóversenyek szervezése, sportbaráti kapcsolatok kialakítása más hazai és külföldi futóegyesületekkel, iskolás korú gyermekek körében a futás népszerűsítése az Alapszabály I/3.pontja szerint. ... >>

József Attila Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 14.
képviselő: Blazsevné Szabó Erika elnök
Tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása. Iskolai hagyományok ápolása. Szakkörök működtetése. Oktatási eszközök pótlása. Versenyek lebonyolítása. ... >>

Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Mester Ernő elnök
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola diákjainak sport kirándulások, téli sítáborozások, nyári sporttáborozások szervezése, támogatása; táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; sport népszerűsítése Kiskunfélegyházán és környékén, gyermekek, fiatalok körében; versenyek és egyéb sportrendezvények szervezése; regionális és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása; utánpótlás-nevelés, egészséges életmódra nevelés, az iskolán kívüli önszerveződő sport támogatása, szervezése; a kiskunfélegyházi lakosság számára a sporton és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken keresztül szabadidős tevékenységre lehetőség biztosítása; a diákok egészséges életmódra nevelése, a sport szeretetének kialakítása, rehabilitációs sportfoglalkozások szervezése. ... >>

Kézenfogva a Darvastéri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11.
képviselő: Szűcs Gyuláné
Óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése művészetek eszközeivel. mozgás, ének- zenével való fejlesztése ... >>

Kiskunfélegyházi Barangoló Pedagógusok Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.
képviselő: Csergő József elnök
Az egyesület általános célja, hogy segítse elsősorban a Kossuth Lajos középiskola és Stakiskola pedagógusainak, illetve bárhol máshol tevékenykedő pedagógusoknak, továbbá a nem pedagógus iskolai munkatársaknak a szakmai fejlődését, hogy ezáltal előmozdítsa az európai műveltésg közvetítésére képes, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő oktatási feltételek kialakítását. ... >>

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u.54.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnökhelyettes
Kiskunfélegyháza város hosszútávú sportfejlesztési céljainak megfelelően a város két legnagyobb sportegyesületének egyesítése révén a gyermek és ifjusági sport, az utánpótlás nevelés, a versenysport, óvodástól iskoláskorig a tanórai sport, valamint a szabadidő sport feltételeinek biztosítása az egyesületi tagok, illetve a város lakosságának részére. Az egyesület célja továbbá Kiskunfélegyháza Város, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, illetve működtetése az alapszabály szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24.
képviselő: Dr. Fülöp Ferenc kuratóriumi elnök, Dr. Sulyok Miklós kuratóriumi tag
A Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola világ- és országoshírű tanárai és diákjai emlékét megőrző pantheon kialakítása, - Az iskola névadója, Petőfi Sándor szobrának, vagy domborművének felállítása az iskola udvarán, - Az iskola és kollégiuma épületeinek államgegóvása, - Elhunyt tanárok sírjának gondozása, - A város kultúrális életének élénkítése, a Petőfi hagyományok ápolása - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Kultúrális tevékenység - Kultúrális örökség megóvása. ... >>

Kiskunfélegyházi PG Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 24.
képviselő: Pintér Csaba kuratóriumi elnök
A feltételek megteremtését követően olyan magas színvonalú oktatási intézmény (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, kollégium) fenntartása és működtetése, amely nem csak Kiskunfélegyháza és környéke, de a térség oktatási igényeinek kielégítésében is részt vesz., Nappali rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai oktatásban résztvevő nem sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tanórai, tanórán kívüli nevelése, oktatása (9-12. évfolyam, illetve a KT alapján 9-13, 9-10. évfolyam) ? Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, nyelvi előkészítő évfolyam, iskolai kövnyvtár mű-ködtetése, két tanítási nyelvű képzés, felsőfokú szakképzés., Nappali rendszerű iskolai okta-tásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja., Szakképesítés megszerzésére felké-szítő iskolarendszerű felnőttoktatás., Osztrák-magyar közös tantervű szakközépiskolai kép-zés., Sajátos nevelési igényű tanulók nappli rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelése, oktatása, sajátos nevlési igényű tanulók 9-12, illetve a KT alapján 9-13., 9-10. évfolyam tanórán és tanórán kívüli foglalkozások, gyógypedagógiai feladatellátás., Iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, tanfolyamok tartása (esti, levelező, távoktatás)., Intézményi, kollégiumi és közétkeztetés, munkahelyi vendéglá-tás., Diáksport tevékenység (sportversenyek rendezése, lebonyolítása) sporttevékenység ellátása., Intézményi vagyon működtetése, az intézmény használatában álló vagyon és inf-rastruktúra működtetése (üzemeltetése és fenntartása) hasznosítása (bérbeadása)., A jogo-sítványszerzés lehetővé tétele a tanulóknak., A fenti tevékenységek körébe tartozó kutatási, oktatásfejlesztési tevékenység, kiadványok kiadása, megjelentetése, nemzetközi kapcsola-tok fenntartása és ápolása. ... >>

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 34.
képviselő: Luchmann Gábor kuratóriumi elnök
Az Alapítvány segíti a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája tevékenységét, elő kívánja mozdítani az európai szintű, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő oktatás megvalósítását. Ennek szem előtt tartásával támogatja az iskola és kollégium anyagi és személyi feltételeinek javítását, az oktatók és nevelők ösztönzését, a tanulók testi, szellemi, erkölcsi fejlődését és motiválását. ... >>

Kommunikáció a Jövőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.9.
képviselő: Varga Tibor Ferencné kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi Móra F.Gimnázium oktatási-technikai korszerűsítése. Az idegennyelvi oktatás, informatika, számítástechnika oktatásának korszrűsítése. Modern technikai feltételek megteremtése és bővítése. Iskolairányítás és szervezés információs rendszerének korszerűsítése, kiemelkedő tanulmányi teljesítmények jutalmazása és díjazása. Kiemelkedő tanári teljesítmények ösztönzése. Egyéb iskolai célok támogatása. ... >>

Kovács Dezsőné Sahin Tóth Klára Tanulmányi Alapítványa

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S.u.11.
képviselő: Nagy Pál Mária
A tehetséges kitűnő és jeles tanulmányi eredményű és példás magatartású, de nehéz életkörülmények között élő, a Constantinum Intézmény keretében működő általános Iskola tanulója/tanulói életfeltételeinek javítása. ... >>

Közgések a Közgéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
képviselő: Csenkiné Bihal Mária elnök, Elnök akadályoztatása esetén, Kolláth Rita titkár
A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola mindenkori tanulóinak segítése. Az alapítvány a fenti célt akként kívánja megvalósítani, hogy ösztöndíjjal támogatja: az átlagon felüli tanulmányi eredményt elérő tanulókat, hozzájárul a tanulók nyári táboroztatásához, részt vesz a tanulók szociális segélyezésében, támogatja a tanulók versenyeztetését, és a felvételi előkészítő foglalkozáson részt vevő tanulókat. Az alapítvány céljának tekinti továbbá, hogy anyagi támogatást nyújtson az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok működéséhez, különösen az iskolarádió működtetéséhez, az iskola újság elkészítéséhez, az iskolai évkönyvek és egyéb kiadványok készítéséhez, valamint az iskolai diáksportkör rendezvényeihez. Az iskolai hagyományok ápolásához való hozzájárulást, tanuló jutalmazásához való hozzájárulást, a tanulók által készített pályamunkák jutalmazását, a továbbtanulást, pályaválasztást, elhelyezkedést elősegítő iskolai rendezvények támogatását az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Kreatív Mozaik Alapítvány a Szociálisan Rászorulókért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, X. kerület 67.
képviselő: Kleics Julianna kuratóriumi elnök
A koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva önálló életvitelre nem, vagy nem teljesen képes személyek tartós és átmeneti gondozását otthonukban vagy bent-lakásos intézményben megoldja., Otthoni szakápolói szolgáltatást, fekvőbeteg ellátást, rehabilitációs szolgáltatást nyújtson., Kórházon kívüli fekvőbeteg ellátást valósítson meg, orvosi ellátáson kívüli, azt kiegészítő paramediális szolgáltatást biztosítson az erre rászoru-lók számára., A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszeren kívüli nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa., A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők, munkanélküliek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők (a továbbiakban: hát-rányos helyzetűk) ellátását, társadalmi integrációját házi gondozói szolgálaton keresztül, illetve speciális intézményekben megoldja., A hátrányos helyzetű személyek mentális gon-dozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse, részükre személyi és mentálhigiéniai tanácsadást, preventív ellátást nyújtson., Kríziskezelést, csa-ládsegítő és ehhez kapcsolódó jóléti szolgáltatást végezzen., A hátrányos helyzetű csopor-tok számára sport-és szabadidős, és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életmi-nőséget teremtsen., Védje a környezetet., Kutatást és technológiai fejlesztést valósítson meg, szakembereket képezzen, illetve kutatás-fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen, valamint tréningeket tartson., Azzal, hogy az Alapítvány mindezen célokat nemcsak a Magyarorszá-gon élő magyar lakosság, hanem a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, vala-mint a határon túli magyarság ellátása körében is megvalósítja, elősegítve a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogainak érvényesítését, nemzeti és kulturális identitásá-nak megőrzését. ... >>

Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán u. 14.
képviselő: Feketéné László Gabriella elnök
Támogatás nyujtása a Szegedi uti óvoda vonzáskörzetében élő óvodáskoru gyermekek részére, amely az oktatási és nevelési célok megvalósításához az állami, önkormányzati feladatokban meghatározottakon túli többletet nyújt. ... >>

Német Kapcsolatokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 9.
képviselő: Dr. Borbélyné Szabó Katalin elnök
Weilmünster várossal meglévő városi és középiskolai kapcsolaton alapulva -a gimnázium tanulóinak németnyelvű tanulmányainak segítése. ... >>

Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 26-32.
képviselő: Vőneki Ottó kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Dózsa Gy. u. 26-32. sz. alatti Dózsa György Általános Iskola támogatása, így különösen; Az iskolába járó gyerekek kirándulásainak, téli sítáborozásának, nyári táborozásának és angol-német nyelvterületi csereüdültetésének támogatása. A tanulmányi és egyéb versenyek, szervezéséhez, díjazásához hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása,. Diákújság létrehozásának és működtetésének támogatása. Az iskola profiljának megfelelő matematikai és számítástechnikai, valamint tagozatos idegen nyelvi ismeretek oktatása feltételeinek segítése. Kulturális tevékenység, szabadidős programok, (pl: színház, hangverseny kiállítás látogatása), diák sportversenyek támogatása. Az alsó és felső tagozatos tehetséges tanulóknak szakkörök szervezéséhez, működtetéséhez történő hozzájárulás. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek biztosítása. ... >>

Platán Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán u.12.
képviselő: Dr.Cseháti Lászlóné titkár, Meizl Ferenc elnök
Az iskola tanulói közül azok jutalmazása, akik tanulmányi versenyen, sportversenyen, vagy pályázaton jelentős eredményt érnek el,ill. akik egyébként kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. Az iskola nevelői és dolgozói közül azok jutalmazása, akik alkalmi vagy tartós munkájukkal hozzájárulnak az iskola rangjának, ... >>

Regionális Esélyegyenlőségi Integrációs Központ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10-12.
képviselő: Akadályoztatás esetén:, Ormándiné Víg Rozália Mária tag, Zsótér Ágnes elnök
A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatását, nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa. Oktatási szakképzési feladatok ellátása, tanácsadás, továbbképzés, pályaorientáció a társadalom minden rétegére kiterjedően. A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők munkanélküliek, pszihiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők ellátását, társadalmi integrációját speciális intézményekben, házi gondozói szolgálaton keresztül megoldja. A hátrányos helyzetű személyek mentális gondozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse. A csökkent munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatását és munkaerő-piaci integrációját programokkal biztosítsa. A tartós munkanélküliek, nők, romák, fiatalok foglalkoztatása, munkahelyteremtés, foglalkoztathatóság javítása. A hátrányos helyzetű csoportok számára sport- és szabadidős és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életminőséget teremtsen. Védje a környezetet. A kutatás és technológifejlesztést valósítson meg. Szakembereket képezzen, illetve kutatás- fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen az alapító okirat III. pontja szerint. ... >>

Segítő Gondoskodás Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, VII. kerület 133-2.
képviselő: Dobronyi József elnök, Vörös Róbert alelnök
Egészségnevelő programok, tevékenységek szervezése, támogatása. Az egyesület közreműködik a művelődési és információs igények felkeltésében és kiegészítésében. Ennek érdekében biztosítja a használói számára a személyiség szabad kibontakozásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat. A környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gazdagítása. A művelődési közösségek tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A család szerepének javítása, generációk együttműködését javító közösségi programok szervezése, támogatása. A tudatos környezetkultúra fejlesztése, táj és élővizek védelmének elősegítése, környezetvédelmi előadásokon, programokban való részvétellel. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió felzárkóztatásának elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás a térségfejlesztésben résztvevő kistérségi, önkormányzati, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térség hátrányos helyzetű települései és tanyai területek felzárkóztatásának, életminőségének javításában való közreműködés. Együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A civil szerveződéseknek az egészségnevelés hatékonyságának elősegítése, egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása. Az ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, valamint nyári táborok, fesztiválok, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása. ... >>

Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnök, Gulyás Ildikó ügyvezető
az egyesület közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek a felkeltésében és kielégítésében. Ennek érdekében biztosítja a használói számára a személyiség szabad kibontakoztatásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódásához, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat, tevékenységeket. Az egyesület célja: település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gazdagítása. Az egyetemes, a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúra értékeivel megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítés, az ünnepek kultúrájának gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotók, a művelődési közösségek tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékokkal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javításában. Az egyesület részt vesz az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító, tanulási lehetőségek, felnőttoktatási lehetőségek szervezésében, lebonyolításában. Az egyesület különböző művelődési tevékenységet folytat, rendezvényeket, kiállításokat, sportrendezvényeket szervez. Az egyesület célja a kisközösségek, civil szerveződéseknek az egészségnevelés hatékonyságának elősegítése, egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása. Az egyesület célja az ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, valamint nyári táborok, fesztiválok, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása. ... >>

Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi u. 5.
képviselő: Bán Lászlóné elnök
Támogatás nyújtása a szegedi úti óvoda vonzáskörzetében óvodás koru gyermekek részére, amely oktatási és nevelés célok megvalósításához az állami, önkormányzati feladatokban meghatározottakon túli többletet nyújt. ... >>

Szent István Alapítvány a Petőfi Iskoláért

(intézményi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.31.
képviselő: Seresné Megyeri Anikó kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Általános Iskolai tanulóinak támogatás nyújtása az oktatási és nevelés célok megvalósításában, az állami, önkormányzati feladatokban meghatározottakon túl. Így kiemeleten a modern eszközök, az informatika, a számítástechnika alkalmazásához az oktató munkában. ... >>

Szintézis Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37.
képviselő: Magony Tibor a kuratórium elnöke
A kiskunfélegyházi székhelyű SZINTÉZIS Modern Tudományok Iskolája, Alapítványi Iskola létrehozása, alapfokú és középfokú szakiskolai képesítést nyújtó iskola működtetése; anyagi támogatás nyújtása az Alapítványi Iskolában folyó nevelő-oktató munkához. ... >>

United Way Kiskunfélegyháza Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4.
képviselő: Kormányos Imre elnök, Ormándiné Víg Rozália ügyvezető
A jótékonysági gondoskodás elveinek és gyakorlatának terjesztését vállalja. Karitatív kultúra meghonosítasa. A környezetvédelmi kultúra fejlesztése. Regionális számítógépes információ és szolgáltatási rendszer kiépítése az alapító okirat IV. pontja szerint. Lakóotthonok létesítése. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási és társadalmi esélyegyenlőségének segítése különböző munkaerőpiaci eszközök támogatásával, rehabilitációs munkakörök létrehozása munkáltatói jogkörrel. Iskolarendszerű és iskolarendszeren kivüli képzés, oktatás, tanfolyamok szervezése, megváltozott nevelési igényű gyermekek képzése. Kulturális rendezvények, szervezése az alapító okiratban foglalt célok szerint. Lelki segélyszolgálat. Addictológiai szakszolgálat. Jogsegélyszolgálati tevékenység. Bűnmegelőzési tevékenységi területek ifjusági és sportrendezvények szervezése az alapító okiratban foglalt célok szerint. ... >>
1. oldal