Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Egészségért Közalapítvány a Kórházért

(intézményi,egészségügyi)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1.
képviselő: Nagyné Szanka Márta kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Egészségügyi alapellátó Intézmény felújítása és gép-műszer beszerzésének támogatása. Kiskunfélegyháza város és a környező település lakosainak magasabb szintű egészségügyi ellátása. ... >>

Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/a/c IV/1.
képviselő: Kalmár Nagy László elnökhelyettes, Sántáné Szabó Margit elnök
A társadalmi szervezet célja: Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály, helyi rendelet megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményit érinti. Állásfoglalás, javaslattétel és mindeden olyan kezdeményezés, amely az időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja. Közreműködés a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a közérdekében történő felhasználása végett. Elérni, hogy legyen biztosítva minden arra rászoruló idős ember számára a szociális gondoskodás, azon belül mindennapi ellátás, házi beteg gondozás, ápolás. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és a nyugdíjasok érdekében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mellett létrehozott Idősügyi Tanács megalakítását és rendszeres működését. Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat. Az idősek közösségi életének kereteit megteremteni, minden egyes településen segíteni a klubok tevékenységét, ösztönözni, hogy az önkormányzati, a társadalmi és munkahelyi szervek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák azokat. A klubok és az idős lakosság képviselői, legyenek aktív résztvevői a lakóhelyi, az önkormányzati, társadalmi testületeknek. A különböző tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek. Kezdeményezni a szakigazgatási szervek felé, az idősek fórumának rendszeres megtartását, az idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását. Tervezzük: irodalmi, művészeti, néprajzi pályázatok kiírását a nyugdíjasok életével összefüggésben és a megyében élő nyugdíjasok körében. Csatlakozunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erősítik a generációs kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját és a társadalom boldogulására hasznosíthassa. Kulturális tevékenység keretében elősegíteni a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekedni. Rendezni kívánunk kis- és nagyrégiós tanácskozásokat, nyugdíjas találkozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális fesztiválokat, előadásokat. Részt veszünk az idősek országos fesztiváljain, a települések kulturális testvérkapcsolatainak erősítésében. Tovább szeretnénk növelni az olya kedvelt hazai és külföldi utazásokat, mind a klubok a tagok számára. Szervezzük és támogatjuk klubjaink keretében a gyógytornát, s rendszeressé tesszük a testedzési, sportolási lehetőségeiket, sportrendezvényeket. Testvér települési kapcsolatok keretében erősítjük a nyugdíjas és időskorú szervezetek kapcsolat felvételét és szoros kap ... >>

Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Kabók István elnök, Kurucz Katalin titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Segítségnyújtás a fogyatékos embereknek a társadalomba való beilleszkedésbe. Példamutatás, érzelmi támogatás nyújtása a fogyatékosok részére. Szakemberek általi (fül-orr-gégész, szemész, ortopéd szakorvosok) támogatás megszervezése jogi, orvosi, kulturális területen. Pályázatok által olyan tehetségek kibontakozásának, előrejutásának elősegítése, akik önerőből nem tudnak érvényesülni. Kapcsolatfelvétel és együttműködés olyan intézményekkel, társaságokkal, egyéb szervezetekkel, akik az egyesületi tagok képzését és munkába állását segítik elő. Hivatalos fórumokon való szerepvállalás az egyesület céljainak elérése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében: egészségmegőrző, kulturális napok rendezése, szabadidős sporttevényeségek, kirándulások megszervezése. Információgyűjtés olyan megoldásokról, amelyek a hasonló helyzetű emberek életét jevító lehetőséget kínálnak. ... >>

Hajnal Alapítvány a Leukémiásokért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6722 Szeged, Kálvária sugárút 14.
A leukémiában szenvedő betegek magyarországi és külföldi kórházi gyógykezelését, valamint kísérleti és alternatív kezelését biztosítsa. A kezeléshez szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és étrend kiegészítők beszerzését a betegek számára lehetővé tegye. A leukémiával járó szövődmény-betegségek gyógyítását finanszírozza. A gyógykezelést kiegészítő gondozás és segítés anyagi, tárgyi és egyéb feltételeit megteremtse. Leukémiás betegek, valamint hozzátartozók lelki gondozását, pszihológiai kezelését megvalósítsa. A leukémiás betegek és hozzátartozóik számára előadások, programok szervezésével, ismeretterjesztő anyagok kiadásával a betegség alaposabb megismerését lehetővé tegye. A gyógyíttatás és a gyógykezeléshez kapcsolódó egyéb gondozás elősegítésével a betegek számára jobb életminőséget teremtsen. ... >>

Kiskunfélegyházi Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 5. IV 18.
képviselő: Dudás Istvánné elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő cukorbetegek érdekképviseletét biztosítsa., A cukor-betegek és hozzátartozóik részére a betegséggel kapcsolatosan felvilágosítást, információt adjon, a betegség megismerését előadásokkal, kiadmányokkal, programok szervezésével elősegítse., A cukorbetegek és hozzátartozóik részére rendezvényeket szervezzen., A cukorbetegek egészségmegőrzését, életminőségük javítását elősegítse, ennek keretében a betegeket az egészségügyi ellátás és egyéb ügyintézés során mindenben támogassa., A cukorbetegséggel összefüggésben a dietetika megismerése, készségszintre emelése., A cukorbetegség szövődményeinek megelőzése, és azzal összefüggésben oktatás szervezése. ... >>

Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Marosvásárhely u. 2.
képviselő: Vastag László
Kiskunfélegyházi Mentőállomás dolgozóinak szakmai képzése, a Mentőállomás keretein belül a betegápolás színvonalának emelése, a Kiskunfélegyházi Mentőállomás dolgozóinak továbbtanulásának támogatása. - Mentés és katasztrófaelhárítás támogatása. - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység támogatása. - Nevelés, oktatás támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.
képviselő: Görög Imre elnök, Horváthné Sárréti Rozália alelnök
Az egyesületi tagok részére rendszeres versenyszerű sporttevékenység biztosítása. Szabadidős sporttevékenység folytatása. Utánpótlás képzése. Gyermek-, ifjúsági- és felnőttkorú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőségek biztosítása. Szabadidős sportok népszerűsítése. Az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájuk fejlesztése. Az ifjúság képességfejlesztése, egészség fejlesztésük és egészségük megóvása, betegség megelőzési tevékenység. Szabadidős- és sportrendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, valamint mindezek érdekében hirdetés- és reklám tevékenység folytatása. ... >>

Kreatív Mozaik Alapítvány a Szociálisan Rászorulókért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, X. kerület 67.
képviselő: Kleics Julianna kuratóriumi elnök
A koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva önálló életvitelre nem, vagy nem teljesen képes személyek tartós és átmeneti gondozását otthonukban vagy bent-lakásos intézményben megoldja., Otthoni szakápolói szolgáltatást, fekvőbeteg ellátást, rehabilitációs szolgáltatást nyújtson., Kórházon kívüli fekvőbeteg ellátást valósítson meg, orvosi ellátáson kívüli, azt kiegészítő paramediális szolgáltatást biztosítson az erre rászoru-lók számára., A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszeren kívüli nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa., A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők, munkanélküliek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők (a továbbiakban: hát-rányos helyzetűk) ellátását, társadalmi integrációját házi gondozói szolgálaton keresztül, illetve speciális intézményekben megoldja., A hátrányos helyzetű személyek mentális gon-dozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse, részükre személyi és mentálhigiéniai tanácsadást, preventív ellátást nyújtson., Kríziskezelést, csa-ládsegítő és ehhez kapcsolódó jóléti szolgáltatást végezzen., A hátrányos helyzetű csopor-tok számára sport-és szabadidős, és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életmi-nőséget teremtsen., Védje a környezetet., Kutatást és technológiai fejlesztést valósítson meg, szakembereket képezzen, illetve kutatás-fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen, valamint tréningeket tartson., Azzal, hogy az Alapítvány mindezen célokat nemcsak a Magyarorszá-gon élő magyar lakosság, hanem a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, vala-mint a határon túli magyarság ellátása körében is megvalósítja, elősegítve a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogainak érvényesítését, nemzeti és kulturális identitásá-nak megőrzését. ... >>

Kunsági Biogazdálkodók Egészségszolgálati Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
képviselő: Kiss Kálmán Tibor alelnök, Terjék Gyula Gáspár elnök, Tóth Adrienn ügyvezető
A biotermelést folytatni kívánó termelők felkészítése a teljes értékű egészségügyi életmód biztosításához. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület céljai elérése érdekében kifejezetten non-profit tevékenységet végez. Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagosan gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, céljait nem veszélyeztetve. Az Egyesület tevékenységének sokrétűsége miatt esetenként pénzügyi, jogi, számviteli, építészeti szakemberek szolgáltatásait is igénybe veheti. ... >>

LÉLEGZET A Légzőszervi Betegekért, a Tisztább, Egészségesebb Környezetért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.
képviselő: Czibolyáné Csábi Erika kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében élő légzőszervi betegek orvosi ellátásának kibővítése és segítése, továbbá az ehhez szükséges gyógyító eszközök korszerűsítése, beszerzése. Az ellátási feladatok minél hatékonyabb és magasabb szakmai szinten történő elvégzése érdekében az alapítvány hozzájárul a dolgozók képzettségét elősegítő tanfolyamok, továbbképzések megszervezéséhez. Másrészről olyan mozgalmak támogatása, melyeknek célja tisztább, egészségesebb környezet kialakítása és megóvása. ... >>

Regionális Esélyegyenlőségi Integrációs Központ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10-12.
képviselő: Akadályoztatás esetén:, Ormándiné Víg Rozália Mária tag, Zsótér Ágnes elnök
A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatását, nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa. Oktatási szakképzési feladatok ellátása, tanácsadás, továbbképzés, pályaorientáció a társadalom minden rétegére kiterjedően. A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők munkanélküliek, pszihiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők ellátását, társadalmi integrációját speciális intézményekben, házi gondozói szolgálaton keresztül megoldja. A hátrányos helyzetű személyek mentális gondozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse. A csökkent munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatását és munkaerő-piaci integrációját programokkal biztosítsa. A tartós munkanélküliek, nők, romák, fiatalok foglalkoztatása, munkahelyteremtés, foglalkoztathatóság javítása. A hátrányos helyzetű csoportok számára sport- és szabadidős és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életminőséget teremtsen. Védje a környezetet. A kutatás és technológifejlesztést valósítson meg. Szakembereket képezzen, illetve kutatás- fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen az alapító okirat III. pontja szerint. ... >>

Szívből Jövő Alapítvány

(egészségügyi)

6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J.u.4.
képviselő: Szarvas Szimonetta kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és környékén élő szív és érrendszeri betegségben szenvedő, vagy ezen betegségen átesett, gyógyulását elősegítő eljárások és módszerek elterjesztése és alkalmazása. A polgárok körében végzett széleskörű felvilágosító tevékenység, ennek keretében kardiológiai szűrővizsgálatok szervezése és lebonyolítása, szívbetegségek megelőzése érdekében tájékoztatások adása. ... >>

Szívdobbanás az Egészségért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Dr. Nyúzó Bálint (elnök), Pogány Lászlóné titkár-ügyintéző
A Kiskunfélegyházán és környékén élő szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, vagy e betegségeken átesettek gyógyulását elősegítő eljárások és módszerek elterjesztése és alkalmazása. A polgárok körében végzett széles körű felvilágosító tevékenységek, szívbetegségek megelőzése érdekében tájékoztatások adása. A szívbetegek rehabilitációjának elősegítése a krónikus betegségek másodlagos megelőzésének érdekében az egyesület az alábbi szakmai programokat szervezi: tornaprogram, pszichológiai program, dohányzásról leszoktató program fogyókúrás program, koleszterin szintcsökkentő program, diétás tanácsadó program, orvos-beteg találkozó. ... >>

Zöld Szem Környezetvédő és Egészségmegőrző Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

6100 Kiskunfélegyháza, Közelszőlő 26.
képviselő: Kiss Kálmán Tibor kuratóriumi elnök, Réz János kuratóriumi elnökhelyettes
A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségmegőrzés és egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás és mozgáskultúra kialakítás, az egészséget támogató épített és természeti környezet kialakítása. Biokultura és az ökológiai gazdálkodás megismertetése és elterjesztése az agrár-környezetgazdálkodás példaértékű megvalósítása és bemutatása, aktív környezetvédelem a fenntartható fejlődés, az ökológiai egyensúly biztosítása és a biológiai sokféleség megőrzése jegyében. A társadalom, különösen a fiatal generációk értékítéletének formálása, a helyi környezet- és egészségkultúra kialakítása, és ápolása elsősorban az ökológiai szemlélet elterjesztésével és a környezettudatos nevelés, oktatás elősegítésével. Közreműködés az európai, nemzeti regionális és helyi környezetvédelmi és népegészségügyi programok megvalósításában, ennek érdekében együttműködés a város és térsége önkormányzataival, gazdálkodó és civil szervezetivel. Ésszerű hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás megvalósítása. A megújuló energiaforrások (nap, szél, geotermikus) kiaknázása, a biomassza hatékonyabb felhasználása, a levegőtisztaság és a termőtalaj védelme. A felszíni és felszín alatti vízbázisok védelme, a szennyvizek elvezetése, ártalmatlanítása és újrahasznosítása. Az állatok védelme, őshonos és tájfajták megőrzése, bemutatása, állatjóléti és higiéniai előírások betarttatása. ... >>
1. oldal