Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Duna Borrégió Borút Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 10.
képviselő: Dlusztus Imre elnök, Erdősi Mária titkár
A tagjainak gazdasági és szakmai érdekképviselete, érdekegyeztető feladatainak ellátása, az információk terjesztése, a szakmai gyakorlati követelmények, standardok felállítása és ellenőrzése, (érdek) képviselet a kormányzati hivatalok előtt és a PR- (public relation) tevékenység. A térség gazdasági fejlesztése a borturizmus speciális turisztikai termékének, a borútnak a kialakításával, továbbfejlesztésével. A lakosság életminőségének javítása a bormarketing és a turisztikai, valamint egyéb kereskedelmi szolgáltatások értékesítésének elősegítésével. A helyi együttműködés, közösségi tudat és identitástudat erősítése közösségi akciók és rendezvények szervezésével. A környezetvédelem, a természeti, építészeti és kulturális örökségi értékek védelmének elősegítése. A kulturált borfogyasztás, a gasztronómiai értékek népszerűsítése. Az egészséges életmód, az aktív turizmus népszerűsítése. ... >>

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
képviselő: Dr. Bakó Katalin kuratóriumi tag, Horváth Zoltánné kuratóriumi titkár
Az Onkológiai osztály fejlesztésének támogatása, - Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. - Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú ott tartózkodás megkönnyítése érdekében. - Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. - pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás, a szülőknek szakemberek bevonásával. - A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, ill.gazdálkodás útján történő gyarapítása. ... >>

Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Honvéd utca 52.
képviselő: Alastair MCRoberts kuratóriumi elnök, Nemes Nándor kuratóriumi alelnök
Az Alapító a Biblia üzenetének terjedése és a benne való hit szabadító erejének megtapasztalása érdekében az alábbi céllal kívánja létrehozni és működtetni az alapítványt: Segítse elő a keresztyén irodalom fejlődését: jelentesse meg, vagy szervezze meg az ilyen jellegű kiadványok szerkesztését, azok kiadását és végezze el azok terjesztési munkálatait; Támogasson és működtessen keresztyén üzenet közvetítő rádió és TV közvetítéseket, adásokat, gyártó és adó stúdiókat, állomásokat és intézményeket a Világ minden részén a magyar nyelvet beszélők részére, felhasználva a műholdas, az interneten, a digitális és az egyéb technikákon alapuló eszközöket; Céljai elérése érdekében működjön együtt más szervezetekkel, - így különösen a UCB Nemzetközi Szervezeteivel ? amelyek hasonló célokért szerveződtek; Szervezzen Keresztyén, közösségi, kulturális, ismeretterjesztő, képességfejlesztő és más közcélú szabadidős programokat, vagy támogasson ebben más keresztyén közösségeket, szervezeteket; Kínáljon a keresztyén hittel összhangban levő szolgáltatásokat, ezen belül működtessen keresztyén üzenetet közvetítő honlapot; tegye lehetővé az imatámogatást telefonon, Interneten, SMS-en és ehhez hasonló módon; Nehéz anyagi helyzetben levő személyek részére nyújtson természetbeni és pénzbeli juttatást; Hozzon létre és terjesszen keresztyén hitet ösztönző termékeket, támogassa az ilyen tevékenységi célú szervezeteket; Biztosítsa a munkatársak és az önkéntesek képzését és továbbképzését. ... >>

Kiskőrös Városi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
képviselő: Gál Gyula elnök, Kis János elnökhelyettes
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. Gyermek és ifjúságvédelem. Természetvédelem, környezetvédelem. Vagyonvédelem javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül lakossági kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Lakosság felé bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység folytatása, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, egyházi és egyéb szervezetekkel. Lakossági, önkormányzati vagy más rendezvényeken rendezői, biztosítási feladatok ellátása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében más olyan tevékenységet is folytathat, amely működési és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében történik. ... >>

Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és Természetvédő Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6200 Kiskőrös, Safári J. u. 18.
képviselő: Andrási Ferenc elnökhelyettes, Csanda Gyula elnök
A díszmadártartással és tenyésztéssel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, tagok érdekeinek képviselete, természet és állatvédelmi célok megvalósításában való közreműködés, díszmadártenyésztés népszerűsítése és fejlesztése, Washingtoni Egyezmény és az állatvédelmi törvény betartása, kiállítások és versenyek rendezésének koordinálása, vadmadarak áttelelésének segítése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6200 Kiskőrös, Kálvin u. 9.
képviselő: Major József elnök
A város arculatának őrzése, az épített és természetes környezet megóvása, de emellett a szakirányú egyesületek megalakulásáig lehetőségeihez mérten a város szellemi (történelmi, irodalmi, néprajzi, tudományos, képzőművészeti) értékeinek feltárása és megóvása is. Olyan köz szellem kialakítására törekszik amely természetesnek tartja Kiskőrös és közigazgatási vonzáskörzete értékeinek megőrzését, sőt gyarapítását, ezzel együtt a helyi életfeltételek minőségének javítását az alapszabály 2. paragrafusa szerint. ... >>

Lovaglással az Egészségért Kiskőrösi Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Komáromi u. 20.
képviselő: Gmoser István
Kiskőrös vonatkozásában fogyatékkal élő személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek lovagoltatása, baráti társaságok kialakítása, környezetvédelmi és természetvédelmi felvilágosító és megelőző tevékenység (őshonos állat és növényvilág megismertetése), lovas oktatás, lovas terapeuta oktatás, szabadidős programok, közös rendezvények, lovas programok, sport események, lovas juniális (bemutatók, versenyek, kocsis felvonulások) szervezése az gyesület tagjai és minden érdeklődő számára, a környék lovas turizmusának fellendítése, a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek) ingyenes lovagoltatása, lovas és nemzetiségi hagyományának (gasztronómia, népviselet) megőrzése, megismertetése. ... >>

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 27.
képviselő: Szőke Sándor kuratóriumi elnök
Az egészségfejlesztés, az egészségmegelőzés, a betegség megelőzése, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával, valamint az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok, internetes honlap működtetése., A Föld élővilágával, ezen belül elsősorban Magyarország flórájával és faunájával kapcsolatos természettudományos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, internetes honlap működtetése, a természeti környezet megóvását célzó programok szervezése., A Magyarországon, valamint a történelmi Magyarországon található építészeti emlékekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, ezen felül az építészeti emlékek fényképen való megörökítésének végzése, szervezése, internetes honlap működtetése., A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára különféle, a munkaerő-piaci helyzetükön javító szakmák elsajátítását és az ehhez szükséges készségek, kompetenciák fejlesztését lehetővé tévő tanfolyamok szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a szakmai ön-és továbbképzést elősegítő, az álláskeresést és az elhelyezkedést megkönnyítő információkat, valamint a magyarországi szociális rendszer által nyújtott ellátásokat ismertető előadások szervezése és internetes honlap működtetése., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának a többségi nemzet által minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások, valamint a magyarországi kisebbség által lakott településekre kirándulások szervezése., A határon túli magyarság kultúrájának a szomszédos állami többségi nemzeteivel minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások szervezése., A határon túli magyar származású művészek és tudományos kutatók eredményeinek minél szélesebb körű magyarországi megismertetése érdekében a magyarországi kiállítások és előadások szervezése, valamint ismeretterjesztő kiadványok, könyvek kiadása és terjesztése, valamint határon túli magyar művészek és tudományos kutatók munkásságát bemutató internetes honlap működtetése. ... >>
1. oldal