Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös szociális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

"Aroma" Egyesület a Roma - Magyar Párbeszédért

(oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Mező utca 51.
képviselő: Kunhegyesi Ferenc elnök
Kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése; a helyi roma-, kisközösségi rádió (Aroma Rádió FM 87.8 MHZ) támogatása, annak munkájában való segítség. Városunkban ? Kiskőrösön- működik egy roma kisközösségi rádió, mely 3+5 (három plusz öt) évre kapott műsorszolgáltatási engedélyt (Aroma Rádió Fm 87.8 MHz). Ez a roma rádió jelenleg az országban egyedülálló. A rádió tulajdonosa magánszemély, -ő is az Egyesület tagja- így a működését elősegítő pályázatok elnyerése szinte lehetetlen. Az egyesület ?mint jogi személy ? segítségével a különböző pályázatok elnyerésére reális esély nyílna. A rádió különböző műsorai az egyesület kitűzött céljainak eléréséhez nagyban hozzájárulnak a magyar lakosság romák iránti szolidaritását erősítik. ? roma származású lakosság érdekképviselete; - hátrányos helyzetű gyermekek számára oktatás-, tanfolyamok szervezése;- képzőművészeti kiállítások szervezése, valamint képzőművészeti tevékenység gyakorlása az Egyesület keretein belül; -Egyesületen belüli-, zenekari tevékenység támogatása, ezzel kapcsolatban koncertek-, előadóestek szervezése; - A negatív diszkrimináció csökkentése érdekében történő fellépés; -Roma kultúra népszerűsítése, a roma nyelv és a roma kulturális hagyományok ápolása; a magyar lakossággal történő megismertetése. ? Kiadó tevékenység (hang, kép és írott anyagok); -Rádiós és televíziós műsorkészítés; - A roma közösség, tradíció bemutatása a nem roma lakosság számára, párbeszéd kezdeményezése; - Interaktív elősegítése, a térség összekapcsolása az országos médiával; információáramlás elősegítése, valamint a helyi roma közösséget érintő országos hírekről való tájékozódás és tájékoztatás. ... >>

Barr Klára és Társai Emlékére Kiskőrösi Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 13.
képviselő: Baloghné Vörös Mónika kuratóriumi tag, Benyóné Csatai Ágnes kuratóriumi elnök, Kiss Tóth Mariann kuratóriumi tag
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban a Kiskőrös és környéke területén élő időskorú emberek egészségmegőrzésének elősegítése, betegség- és baleset megelőzése, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése, a fogyatékkal élők megsegítése, a bentlakásos intézményekben elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, valamint a balesetet szenvedett fiatalok, tartós fogyatékosok megsegítése. Az alapítvány célja fentieken túl a gyógyító tevékenységben részt vevők munkafeltételeinek javítása, a meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése, és szükség esetén pótlása, az idősek jobb életminőségének kialakítása érdekében. ... >>

Csemeteudvar Családi Napközi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6200 Kiskőrös, Nádasdi utca 12.
képviselő: Gyalogné Mónus Eszter Etelka elnök
Egyesületünk céljának tekinti, hogy a pedagógiában újonnan kialakult hatékonyabb eljárások, tanulási képesség/készségfejlesztő módszerek eljussanak a családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülőkhöz. Tanácsadással, információnyújtással segítjük a családokat, ezáltal biztosítjuk a napközin kívül is a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges egyéb feltételeket. Szükség szerint olyan terápiák és módszerek alkalmazását tűzzük ki célul, amelyek az esetleg testi/lelki/idegrendszeri fejlődésben elmaradt gyermekeket fejlesztik/alapozó-készségfejlesztő terápia, Meixner-módszer, zeneterápia, lovasterápia/; Gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, tanulásához megfelelő környezet, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel. Fogyatékos gyermekek fejlesztésének és napközbeni ellátásának biztosítása. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. A gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi gyermek felügyelet a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. Kreatív játékokkal segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlődését. Gyermekek és felnőttek együttléte kézműves foglalkozásokon, a közös tanulás élménye. A lovas terápia segítségével olyan speciális jellegű gyógytorna megtanítása, amivel tartási rendellenességek, gerincbetegségek kialakulását megelőzzük, ezzel együtt a légzőtornák alkalmával az asztmában szenvedő gyermekek életét megkönnyítjük. Zeneterápiás eszközöket használva személyiségfejlesztést, harmóniát, kiegyensúlyozottságot teremthetünk a gyermekekben. Megláttatni a ránk bízott gyermekekkel a környezetünk szépségeit, ökoproblémákat tárni fel számukra. Nevelés a föld nyújtotta energiákkal való takarékosságra, szűkebb és tágabb környezetünk tisztaságának megóvása. ... >>

Esélyegyenlőség a Gyerekeknek Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2.
képviselő: Abonyi Mihályné elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, különös tekintettel, a másságuk miatt tanulási és beilleszkedési zavarral küszködőkre. Lelki egészségvédelem, a társadalmi zavarok megelőzése érdekében. ... >>

Evangélikusok a Családért Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Petőfi u. 2.
képviselő: Kaposi László kuratóriumi elnök
A Kiskőrösön épülő Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon megvalósítása és működtetése. ... >>

Kiskőrös és Vidéke ÁFÉSZ Idős Tagjait, a Szövetkezeti Tagság Gyermekeinek Tanulását Segítő HUMÁN Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Tomori u. 10.
képviselő: Jarjabka Pálné
A szövetkezet idős tagjainak, valamint a rászoruló szövetkezeti tagok és dolgozók továbbtanuló gyermekeinek anyagi támogatása. ... >>

Kiskőrösi Szociális Otthon Bővítéséért Alapítvány

(intézményi,szociális)

6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 13.
képviselő: Béleczki Józsefné elnök
Az idősek otthonában a férőhelyek bővítése egy lakószobával és a hozzákapcsolódó járulékos helyiségekkel. ... >>

Lovaglással az Egészségért Kiskőrösi Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Komáromi u. 20.
képviselő: Gmoser István
Kiskőrös vonatkozásában fogyatékkal élő személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek lovagoltatása, baráti társaságok kialakítása, környezetvédelmi és természetvédelmi felvilágosító és megelőző tevékenység (őshonos állat és növényvilág megismertetése), lovas oktatás, lovas terapeuta oktatás, szabadidős programok, közös rendezvények, lovas programok, sport események, lovas juniális (bemutatók, versenyek, kocsis felvonulások) szervezése az gyesület tagjai és minden érdeklődő számára, a környék lovas turizmusának fellendítése, a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek) ingyenes lovagoltatása, lovas és nemzetiségi hagyományának (gasztronómia, népviselet) megőrzése, megismertetése. ... >>

Magyarországi Baptista Egyház Testvérszeretet és Falumisszió Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Szűcs József utca 12.
képviselő: Nemesné dr. Kelemen Valéria alelnök, Tóth László elnök
A magyar baptista misszió és szeretetszolgálati (karitatív) tevékenységének elősegítése. ... >>

Pro-Men Alapítvány

(sport,szociális)

6200 Kiskőrös, Tomori u. 4.
képviselő: Gubán József
Kiskőrös és vonzáskörzete gyeremek és ifjúsági intézményeinek támogatása, azok gazdasági ellehetetlenülése esetén.Másodlagos célja a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása, amely egyszeri juttatással valósulhat meg, továbbá támogatja a körzet sportegyesületeit, tömegsportját. ... >>

Sorsok Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. utca 21.
képviselő: Stefanidesz Anna kuratóriumi elnök
Kortól, nemtől függetlenül egészséges, valamint testi, szellemi illetve lelkileg sérült polgárok, valamint hátrányos helyzetben élő családok támogatása, segítése. Tevékenységével hozzá szeretne járulni a társadalmi beilleszkedés és megkülönböztetés nélkül való együttéléshez, és hozzásegíteni a rászorulókat ahhoz, hogy integrált módon tudjanak együtt élni az egészségesek a segítségre szorulókkal. ... >>

SZIKI EMBEREK Alapítvány

(szociális,közbiztonság)

6200 Kiskőrös, Tomori utca 4.
képviselő: Volák Mária kuratóriumi elnök
Korszerű, új vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, vagyonvédelmi propaganda tevékenység. A lakosság hatékony bevonása a bűnmegelőzésbe, társadalmi bázis kiépítése. A gyermek- és fiatalkorúak erkölcsi, érzelmi nevelésének támogatása, a közösségi és családtudat erősítése. Az egyetemes erkölcsi értékrend elterjesztése, s ezáltal a gyermek és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása, gyermek- és ifjúságvédelem. Vagyon- és polgárvédelmi szervezetek anyagi- és szakmai támogatása. Kábítószerellenes programok szervezése, a kábítószer következményeiről felvilágosító előadások tartása, kábítószerellenes szaktanácsadás szakemberekkel. Életrendezésre szoruló személyek pl. börtönből szabadultak beilleszkedésének elősegítése érdekében ilyen személyek lelki gongozása, esetleges átmeneti elhelyezése, munkahely keresése. Az önkormányzat intézményeinek és az alapítványhoz csatlakozók vagyonának hatékonyabb védelme, a rendőrség ez irányú munkájának segítése. Önvédelmi csoportok, szervezetek tevékenységének segítése, támogatása. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság technikai ellátottságának fejlesztése. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A helyi folklór, vallásos és egyéb irodalom támogatása, az ezzel kapcsolatos eseti kiadványok megjelenésének elősegítése. ... >>

Tarkabarka Családi Napközi Egyesület

(oktatási,szociális)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 19.
képviselő: Harangozó Péter elnök
Kiskőrösön családi napközi alapítása és működtetése, kis gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; a gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel, a kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait, a gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi kisgyermekgondozás a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése, a családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat, kreatív játékokkal segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlődését, gyermekek és felnőttek együttléte a kézműves foglalkozásokon, a közös tanulás élménye, várandós kismamák és kisgyermekes anyukák összefogása, részükre találkozók szervezése; ... >>

Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnök
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. Ezen túlmenően az egyesület célja különösen az értelmileg akadályozott gyermek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló kialakítása, a sérült és hátrányos helyzetű tanulóknak sportrendezvények, edzések szervezése (speciális és normál), versenyeken való részvétel, edzőtáborok, életmódtáborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. Állami, társadalmi szervezetek támogatásának felhasználásával a rendszeres testnevelés megvalósítása órán kívül a speciális kereteken belül. ... >>
1. oldal