Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös sport civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Gold Rally Team Sportegyesület "felszámolás alatt"

(sport)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 12.
képviselő: Reorg Válságkezelő és Felszámoló Kft. Képviseli: Máth Lászlóné felszámoló biztos
Sport, az alapszabály III. pontja szerint. ... >>

Graffity Motorsport Egyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Vízmű u. 16.
képviselő: Domonyi Zsolt ... >>

Kiskőrös Ifjúságáért Egyesület

(sport,egyéb)

6200 Kiskőrös, Klapka utca 79.
képviselő: Boldoczki András titkár, Romsics Gabriella alelnök, Szedmák Tamás elnök
Elősegíteni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, tömegsport rendezvények szervezése, irodalmi szakkörök és versenyek szervezése és lebonyolítása, a kiskőrösi fiatalság érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 7.
képviselő: Lasztovica László, Opauszki László titkár, Szabó Attila elnök
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóifjúsága testkulturájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekvédelme és képviselete, egészségmegőrzése. A testnevelés és sport népszerűsítése, diáksport támogatása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Bem Diák Futball Sportegyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Szabó István elnök
A kiskőrösi labdarúgó utánpótlás szervezése, irányítása, fejlesztése, a labdarúgás népszerűsítése és utánpótlásának folyamatos biztosítása, hozzájárulás a szabadidő kulturált eltöltéséhez, szervezi a labdarúgó oktatást az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Tarnowi tér 1.
képviselő: Cserményi Boglárka
Az alapítvány legfontosabb célja a városban és környező községekben élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány közreműködik a fiatal körösztályok szabadidőeltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében, ösztönzi, segíti és lehetőségei szerint szervezi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai, nemzetiségi kapcsolatokat, nyelvi táborokat, csereüdültetést és a diáksportot. ... >>

Kiskőrösi Judo Egyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Liget utca 17. fszt./1.
képviselő: Szentgyörgyi Tibor elnök
Az egyesület működési célja a testedzés népszerűsítése, a judo sport megismertetése, a szabadidősport és a versenysport-feltételek biztosítása, a tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés. ... >>

Kiskőrösi Kosárlabda és Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.
képviselő: Berei Zsolt elnök ... >>

Kiskőrösi Labdarúgó Club

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 38.
képviselő: Tóth Sándor elnök
A sport, a labdarúgás, a testedzés, a testmozgás biztosítása, népszerűsítése. Támogatja a városban működő labdarúgó csapatokat, elősegíti a város labdarúgó életének fellendítését, a sporthagyományok ápolását az Alapszabály 2-3.§-a szerint. ... >>

Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Attila utca 2. II/8.
képviselő: Dulai János elnök, Torgyik Rita elnökhelyettes
a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. A szervezet demokratikus úton biztosítja önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét; ... >>

Kiskőrösi Petőfi Bírkózó Klub

(sport)

6200 Kiskőrös, Esze T.u. 28.
képviselő: Tóth Mátyás ... >>

Kiskőrösi Sport Bridzs Egyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/a.
képviselő: Dr.Makay László ... >>

Kiskőrösi Szabadidős Sportegyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Március 15 u.6.
képviselő: Kerényi István elnökhelyettes, Pethő Attila elnök ... >>

Kiskőrösi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

(sport)

6200 Kiskőrös, József A. u. 36.
képviselő: Szlama István ... >>

Kiskőrösi Városi Sportlövész Klub

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 49.
képviselő: Janicsek Béla elnök
A lövészsport propagálása, tehetséges versenyzőknek a minőségi sportrendezvényeken való részvétel biztosítása. A város polgárai, kiemelten a tanuló ifjuság részére szervezett edzési, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása az alapszabály I/3. pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi VIRTUS Sportcentrum Egyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
képviselő: Polereczki János elnök
Az asztalitenisz, testépítés, bírókáz, ökölvívás, önvédelem sportágak, varsenyzési lehetőségek biztosítása az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

KL 4 Sportegyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 4.
képviselő: Ballagi István elnök
Kiskőrös város és vonzáskörzetébe a sportolás, testedzés biztosítása. Sportrendezvények (erőemelő, fittness) szervezése, sportolók, sportolni vágyók számának növelése, sportolók közintézményi dolgozók részére koncicionáló terem biztosítása, az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Lovaglással az Egészségért Kiskőrösi Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Komáromi u. 20.
képviselő: Gmoser István
Kiskőrös vonatkozásában fogyatékkal élő személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek lovagoltatása, baráti társaságok kialakítása, környezetvédelmi és természetvédelmi felvilágosító és megelőző tevékenység (őshonos állat és növényvilág megismertetése), lovas oktatás, lovas terapeuta oktatás, szabadidős programok, közös rendezvények, lovas programok, sport események, lovas juniális (bemutatók, versenyek, kocsis felvonulások) szervezése az gyesület tagjai és minden érdeklődő számára, a környék lovas turizmusának fellendítése, a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek) ingyenes lovagoltatása, lovas és nemzetiségi hagyományának (gasztronómia, népviselet) megőrzése, megismertetése. ... >>

MAXX RALLYE TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 13.
képviselő: Kakuszi Csaba elnök, Kakuszi Zsolt titkár
A kiskőrösi rallye hagyományokra építve a rallye verseenyzés népszerűsítése Kiskőrösön és környékén, valamint az ország egész területén. Versenyek szervezése, a versenyzés néapszerűsítése és az egyes versenyzők, valamint a támogatók találkozásának elősegítése, tapasztalatcsere céljából. Anyagi támogatás biztosítása az egyes versenyek megszervezéséhez, valamint az egyes versenyzők tevékenységéhez. A versenyők versenyeken történő részvételének anyagi támogatása, részükre szponzorok közvetítése. Szakmai, technikai segítségnyújtás az egyes versenyzők részére. Egyéb társadalmi szervezetekkel együttműködve a rallye versenyzés bekapcsolása a környék sportéletébe az alapszabály III. pontja szerint. ... >>

OFF-ROAD Szabadidősport Klub Kiskőrös

(sport,egyéb)

6200 Kiskőrös, Sárkány J. utca 8.
képviselő: Bata Sándor elnök
A technikai sportok és azon belül az autó-motorsport népszerűsítése, valamint a kulturált és biztonságos vezetés népszerűsítése. ... >>

Petőfi Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4.
képviselő: Horváth András elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése. ... >>

Petőfi Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Petőfi utca 7.
képviselő: Breznyánné Rózsavölgyi Andrea kuratóriumi titkár, Opauszki Jánosné kuratóriumi elnök
Az alapítvány javítani kívánja az iskolai oktatás anyagi feltételeit. Segítséget kíván nyújtani a tehetséges tanulók támogatásában, versenyeredmények díjazásában, továbbá elő kívánja segíteni az itt tanuló diákok szabadidejének hasznos eltöltését. (Szakkörök, tanulmányi kirándulások, sportversenyek.) ... >>

Petőfi Spartacus Sportegyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u.
képviselő: Szőgyi János ... >>

Pro-Men Alapítvány

(sport,szociális)

6200 Kiskőrös, Tomori u. 4.
képviselő: Gubán József
Kiskőrös és vonzáskörzete gyeremek és ifjúsági intézményeinek támogatása, azok gazdasági ellehetetlenülése esetén.Másodlagos célja a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása, amely egyszeri juttatással valósulhat meg, továbbá támogatja a körzet sportegyesületeit, tömegsportját. ... >>

Soltker-Kofruct Tenisz Klub

(sport)

6200 Kiskőrös, Szőlő u.8.
képviselő: Kovács Géza ... >>

Tömegsport Sportegyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
képviselő: Szemkeő Péter ... >>

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 27.
képviselő: Szőke Sándor kuratóriumi elnök
Az egészségfejlesztés, az egészségmegelőzés, a betegség megelőzése, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával, valamint az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok, internetes honlap működtetése., A Föld élővilágával, ezen belül elsősorban Magyarország flórájával és faunájával kapcsolatos természettudományos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, internetes honlap működtetése, a természeti környezet megóvását célzó programok szervezése., A Magyarországon, valamint a történelmi Magyarországon található építészeti emlékekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, ezen felül az építészeti emlékek fényképen való megörökítésének végzése, szervezése, internetes honlap működtetése., A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára különféle, a munkaerő-piaci helyzetükön javító szakmák elsajátítását és az ehhez szükséges készségek, kompetenciák fejlesztését lehetővé tévő tanfolyamok szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a szakmai ön-és továbbképzést elősegítő, az álláskeresést és az elhelyezkedést megkönnyítő információkat, valamint a magyarországi szociális rendszer által nyújtott ellátásokat ismertető előadások szervezése és internetes honlap működtetése., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának a többségi nemzet által minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások, valamint a magyarországi kisebbség által lakott településekre kirándulások szervezése., A határon túli magyarság kultúrájának a szomszédos állami többségi nemzeteivel minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások szervezése., A határon túli magyar származású művészek és tudományos kutatók eredményeinek minél szélesebb körű magyarországi megismertetése érdekében a magyarországi kiállítások és előadások szervezése, valamint ismeretterjesztő kiadványok, könyvek kiadása és terjesztése, valamint határon túli magyar művészek és tudományos kutatók munkásságát bemutató internetes honlap működtetése. ... >>

Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnök
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. Ezen túlmenően az egyesület célja különösen az értelmileg akadályozott gyermek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló kialakítása, a sérült és hátrányos helyzetű tanulóknak sportrendezvények, edzések szervezése (speciális és normál), versenyeken való részvétel, edzőtáborok, életmódtáborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. Állami, társadalmi szervezetek támogatásának felhasználásával a rendszeres testnevelés megvalósítása órán kívül a speciális kereteken belül. ... >>

Wattay Diáksport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád út 20.
képviselő: Csatai Gáborné elnök, Dobosiné Nagy Gabriella titkár
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. A diáksportban érintettek -kiemelten az egyesület tagjainak- érdekvédelme, érdekképviselete. Az egyesület szervezet és a működési feltételeinek a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése. A testnevelésnek és a sportnak a népszerűsítése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a diákok testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. A felvilágosítás és véleményadás a testnevelés és a diáksport ügyében. ... >>
1. oldal